รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty Seven…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไตรรงค์ – รง
Narrator: Episode – ‘Dtrai-rong’ – ‘Rong’.

วิเชียรมาศ: ไตรรงค์ธงไทย ปลิวไสวงามสง่า เอ๊ะ ทำไมเราเรียกธงชาติไทยว่า ธงไตรรงค์ ล่ะ
Wi-chian maat: ‘Dtrai-rong’ Thai flag, waving gracefully and elegantly. Say! Why is the Thai national flag also called a ‘tong dtrai-rong’?

สีสวาด: เพราะธงไตรรงค์มีสามสี สีแดง ขาว น้ำเงิน คำว่า ไตร แปลว่า สาม คำว่า รงค์ แปลว่า สี คำว่า “รงค์” เวลาเขียนต้องใส่ ค ควาย การันต์ ด้วย ไม่อย่างงั้น(นั้น)ความหมายจะต่างกันไป
Si Sawat: That’s because a ‘tong dtrai-rong’ has three colors: red, white (and) blue. The word ‘dtrai’ means ‘three’. The word ‘rong’ means ‘color’ and when you write it, you must put in a ‘k kwaai gaa-ran’ otherwise the meaning will be different.

วิเชียรมาศ: ต่างกันยังไง(อย่างไร)หรอ
Wi-chian maat: How will it be different?

สีสวาด: คำว่า รง ถ้าไม่มี ค ควาย การันต์ หมายถึง ยางไม้มีสีเหลือง แต่ไม่ได้แปลว่าสี รง ใช้ทำยาได้ ใช้เขียนหนังสือ หรือระบายสีก็ได้
Si Sawat: The word ‘rong’ without the ‘k kwaai gaa-ran’ means ‘(the) yellowish gum-resin sap (of a tree)’, not ‘(a) color’. ‘Rong’ can be made into medicine, used for writing books or for painting (or coloring).

ผู้บรรยาย: ธงไตรรงค์ แปลว่า ธงสามสี เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
Narrator: ‘Tong dtrai-rong’ means a tricolor flag symbolizing nation-religion-king.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Tong’ (ธง) means ‘flag’.

A large number of Thai words are written with ‘gaa-ran’ (การันต์ – อ์) or sound silencer over the final consonant. These are words of foreign origin whose written forms contain consonant combinations that do not exist in Thai. While the Thai writing system tries to preserve the original spelling, the pronunciation is adjusted to suit the Thai phonology. This resulted in one or two consonant sounds being ‘silenced’, or ‘killed’. (Source: page 142 of Khian Thai: Thai Writing Workbook by Titima Suthiwan).

The scientific name of ‘rong’ (รง) is Garcinia hanburyi. It is a plant species with the common name ‘gamboge’. (See Garcinia hanburyi).

The three colors of the Thai flag are said to stand for nation-religion-king, an unofficial motto of Thailand, red for the land and people, white for religions and blue for the monarchy, the last having been the auspicious color of Rama VI. (Source: wiki: Flag of Thailand).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty Seven: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
My passion is promoting the Thai language. Fullstop. Oh, and traveling. I'm passionate about that as well. And photography too.