รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty Six…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ปริญญา
Narrator: Episode – ‘Bpa-rin-yaa’.

วิเชียรมาศ: น่าปลื้มใจกับคนที่ได้รับ ‘ปริน–ยา’ (ปริญญา)เนาะ ฉันอยากได้รับบ้างจังเลย
Wi-chian maat: We should be so chuffed for those who have got their ‘bprin-yaa’-s, right? I would really love to get one.

สีสวาด: เค้า(เขา)เรียกว่า ‘ปะ-ริน-ยา’ จ้ะ ไม่ใช่ ‘ปริน-ยา’
Si Sawat: It’s called ‘bpa-rin-yaa’, you know?! Not ‘bprin-yaa’.

วิเชียรมาศ: เอ๊ะ เค้า(เขา)เขียน ป ปลา ร เรือ สระ อิ ไม่ใช่หรอ ที เสื้อปริ ตะเข็บปริ ยังเรียกว่า “ปริ” เลย
Wi-chian maat: Huh? Isn’t it spelt with ‘bp bpl-aa’, ‘r reua’, ‘sa-ra i’? Even ‘seua bpri’ and ‘dta-kep bpri’ are pronounced with a ‘bpri’.

สีสวาด: ปิ น่ะไม่มี มีแต่ กะปิ สำหรับตำน้ำพริก ตะเข็บเสื้อที่แตกนิดหน่อยเรียกว่า ตะเข็บปริ ส่วน ปริญญา ต้องเรียกว่า ‘ปะ-ริน-ยา’ (ปริญญา)จ้ะ
Si Sawat: ‘Bpi’ is a word that doesn’t exist. There’s only ‘ga-bpi’, used in making (by pounding) a Thai chili paste. The ‘dta-kep’ in clothes with a small tear in it is called ‘dta-kep bpri’. As for ‘bpa-rin-yaa’, it has to be pronounced ‘bpa-rin-yaa’, OK?!

ผู้บรรยาย: ปริญญา แปลว่า รู้รอบ ผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยจะได้รับปริญญาบัตร
Narrator: ‘Bpa-rin-yaa’ means ‘general knowledge’. A person who graduates from a university will receive a ‘bpa-rin-yaa bat’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Seua’ (เสื้อ) means ‘clothes’ in general however ‘seua bpri’ (เสื้อปริ) is usually used to refer to the dreaded ‘shirt gape’.

‘Dta-kep’ (ตะเข็บ) means ‘seam’ as in the line of sewing joining two pieces of cloth. ‘Dta-kep bpri’ (ตะเข็บปริ) is usually used to refer to a torn or ripped seam in an item of clothing.

‘Ga-bpi’ (กะปิ) is ‘shrimp paste’, a common ingredient used in Southeast Asian cuisine. It is made from fermented ground shrimp mixed with salt. It’s sold in wet or sun-dried form. In Thailand, ‘ga-bpi’ (กะปิ) is an essential ingredient in many types of Thai chili pastes, spicy dips or sauces, and in all Thai curry pastes. Very popular in Thailand is ‘nam prik ga-bpi’ (น้ำพริกกะปิ), a spicy condiment made with fresh ‘ga-bpi’ (กะปิ) and most often eaten with fried ‘bplaa too’ (ปลาทู) (mackerel) (See Episode 11) and fried, steamed or raw vegetables. (Adapted from: wiki: Shrimp paste)

‘Bpra-rin-yaa bat’ means ‘degree certificate’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty Six: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).