A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Category: Learn Thai (page 2 of 37)

Cat Cartoons Episode Ninety One: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ยืนตรง
Narrator: Episode – Standing Up Straight.

สีสวาด: วิเชียรมาศ ดูอะไรน่ะ
Si Sawat: Wi-chian maat, what are you looking at?

วิเชียรมาศ: ดูเด็กๆ เค้า(เขา)เข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ แต่ไม่เรียบร้อยเลย
Wi-chian maat: I’m looking at the kids lining up to prepare to pay respect to the national flag, but they’re not doing it properly.

สีสวาด: เด็กๆ ก็หยั่งงี้(อย่างนี้)แหละ อยู่นิ่งไม่ค่อยได้
Si Sawat: Well, kids are like that. They just can’t stay still.

วิเชียรมาศ: เค้า(เขา)ต้องหัดนิ่งให้ได้สิ ยืนเคารพธงชาติเดี๋ยวเดียวเท่านั้น ต้องบังคับตัวให้ได้
Wi-chian maat: They should make sure that they stay still and as it only takes but a moment to pay respect to the national flag, they should just force themselves to do it.

สีสวาด: นั่นนะสิ เดี๋ยวเดียวยังทำไม่ได้ แล้วหยั่งเนียะ(อย่างนี้อ่ะ)จะไปหัดให้มีความอดทน มีวินัยได้ยังไง(อย่างไร)
Si Sawat: That’s just it! If you can’t even do it when it takes but a moment, then how will you be able to develop the ability to take it and the discipline required?

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ว่า ครูควรจะต้องหัดให้เด็กๆ อดทนและคุมให้อยู่ในระเบียบหน่อยน้า(นะ) ถึงจะได้เรียกว่า อบรมสั่งสอนศิษย์
Wi-chian maat: I think that the teachers should train the kids to be able to take it and the teachers should maintain order and discipline; only then can it be considered educating one’s pupils.

สีสวาด: ดูสิ ยืนยุกยิก(ขยุกขยิก / หยุกหยิก) เวลาเคารพธงชาติต้องยืนให้ตรงและไม่ทำอะไรอย่างอื่นไปด้วย
Si Sawat: Look at that! They’re fidgeting while standing to attention. When paying respect to the national flag, one should stand up straight and not do anything else at the same time.

ผู้บรรยาย: การยืนตรงเคารพธงชาติ ควรยืนตรงและนิ่งด้วยอาการแสดงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติ
Narrator: When one stands up straight to pay respect to the national flag, one should stand up straight and stay perfectly still with a sense of pride in one’s own national sovereignty.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The RSD defines ‘Ka-yuk ka-yik’ (ขยุกขยิก) and ‘Yuk yik’ (หยุกหยิก) as ‘(ขะหฺยุกขะหฺยิก) ก. ไม่อยู่นิ่ง ๆ ขยับไปขยับมา (ใช้ในอาการที่แสดงถึงความไม่เรียบร้อย) เช่น นั่งขยุกขยิก, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่เขียนไม่เรียบร้อย อ่านยากหรืออ่านไม่ออก เช่น เขียนลายมือขยุกขยิก’ and ‘ก. ขยุกขยิก’ respectively [suggesting that they are interchangeable]. The closest English equivalents of ‘Ka-yuk ka-yik’ (ขยุกขยิก) / ‘Yuk yik’ (หยุกหยิก) would probably be ‘(to) fidget, (to) scribble’.

To get a better understanding of what a typical morning assembly is like in Thai schools, check out Thai School Assembly.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety One: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Ninety: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ตะกุย – ตะกาย
Narrator: Episode – ‘Dta-gui’ – ‘Dta-gaai’.

วิเชียรมาศ: นั่นเก้าแต้มเค้า(เขา)ตะกุยอะไรที่ข้างกระถางต้นไม้ เดี๋ยวกระถางล้มลงมาเสียหายก็จะเดือดร้อนกันหมด
Wi-chian maat: What is Kao Taem ‘Dta-gui’-ng over there beside the tree pot? If the pot falls over and is damaged, there’ll be hell to pay.

สีสวาด: เก้าแต้มคงจะเห็นหนูหรืออะไรซัก(สัก)ตัวนึง(หนึ่ง)ละมั้ง เค้า(เขา)แค่ตะกุยไม่ได้ตะกาย กระถางก็คงไม่ล้มลงมา
Si Sawat: Kao Taem probably spotted a rat or some other animal, I guess. He’s only ‘Dta-gui’-ng, and not ‘Dta-gaai’-ng. So the pot would probably not fall over.

วิเชียรมาศ: แล้ว ตะกุย กับ ตะกาย มันต่างกันยังไง(อย่างไร) มันใช้มือใช้เท้าที่มีเล็บคุ้ยหรือข่วนอะไรซัก(สัก)อย่างนึง(หนึ่ง)เหมือนๆ กันนั่นแหละ
Wi-chian maat: Sooo….how is ‘Dta-gui’ different from ‘Dta-gaai’? They’re the same in that both involve the use of the front and back paws with claws to dig around for or scratch something.

สีสวาด: มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันจ้ะ
Si Sawat: Well, they’re similar, but not the same.

วิเชียรมาศ: ไม่เหมือนยังไง(อย่างไร)อ่ะ
Wi-chian maat: Not the same, how?

สีสวาด: นี่ไง ตะกุย แล้วนี่ ตะกาย พวกหมาก็ชอบตะกายเจ้าของ เวลาตะกายมันจะตั้งตัวขึ้น
Si Sawat: This here is ‘Dta-gui’, while this is ‘Dta-gaai’. Dogs like to ‘Dta-gaai’ their owners. When ‘Dta-gaai’-ng, they stand on their hind legs.

ผู้บรรยาย: ตะกุย เป็นอาการใช้มือใช้เท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งที่อยู่บนพื้นราบ เช่น ตะกุยดิน ตะกุยพื้น ส่วน ตะกาย เป็นอาการข่วนสิ่งที่ตั้งอยู่ เช่น ตะกายฝา ตะกายต้นไม้
Narrator: ‘Dta-gui’ involves the use of one’s hands and feet to dig around for or scratch something on a flat surface, for e.g. “(to) ‘Dta-gui’ the ground” and “(to) ‘Dta-gui’ the floor”, while ‘Dta-gaai’ involves clawing at something that is standing upright, for e.g. “(to) ‘Dta-gaai’ the wall” and “(to) ‘Dta-gaai’ the tree”.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Paiboon Language Academy: Thai Proverbs and Sayings (Video One)

As promised in the Press release for Paiboon Language Academy, here’s a video created for students of Benjawan’s online interpretation and translation school. I’ve added transliteration from Thai2English (as is).

Paiboon Language Academy: Thai Proverbs and Sayings (Video One)…

1) ความรักทำให้คนตาบอด
kwaam rák tam hâi kon dtaa bòt
Love is blind.

2) ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
gài-ngaam-prór-kŏn kon-ngaam-prór-dtàeng
Fine feathers make fine birds.

3) จับปลาสองมือ
jàp bplaa sŏng meu
Seek two things simultaneously.

4) น้ำขึ้นให้รีบตัก
nám kêun hâi rêep dtàk
Make hay while the sun shines.

5) รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
ram mâi dee tôht bpèe tôht glong
A bad workman blames his tools.

6) ขี่ช้างจับตั๊กแตน
kèe cháang jàp dták-gà-dtaen
Use a sledgehammer to crack a nut.

7) งมเข็มในมหาสมุทร
ngom kĕm nai má-hăa sà-mùt
Search for a needle in a haystack.

8) ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม
cháa cháa dâi práa lâym ngaam
Slow and steady wins the race.
Slow but sure.

9) ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
sêu gin mâi mòt · kót gin mâi naan
Honesty is the best policy.

10) ดูตาม้าตาเรือ
doo dtaa máa dtaa reua
Look before you leap.

11) ที่แล้วมา ก็แล้วกันไป
têe láew maa · gôr láew gan bpai
Let bygones be bygones.

12) ปิดทองหลังพระ
bpìt tong lăng prá
Do good by stealth.

13) ไม่มีใครแก่เกินเรียน
mâi mee krai gàe gern rian
No one is too old to learn.

14) ได้อย่าง เสียอย่าง
dâi yàang · sĭa yàang
When you get something, you lose something.
You can’t make an omelet without breaking eggs.

15) วัวหายล้อมคอก
wua hăai lóm-kôk
Lock the stable door after the horse is gone.

16) สวยแต่รูป จูบไม่หอม
sŭay dtàe rôop · jòop mâi hŏm
Beauty without grace is a violet without smell.
Appearances are deceiving.

17) หนีเสือปะจระเข้
nĕe sĕua bpà jor-rá-kây
Out of the frying pan into the fire.

18) กันไว้ดีกว่าแก้
gan wái dee gwàa gâe
Prevention is better than cure.

19) ไม้ป่าเดียวกัน / กาเข้าฝูงกา หงส์เข้าฝูงหงส์
mái bpàa dieow gan / gaa-kâo-fŏong-gaa hŏng-kâo-fŏong-hŏng
Birds of the feather flock together.

20) ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
tam dee dâi dee · tam chûa dâi chûa
As ye sow, so shall ye reap.
As you make your bed, so you must lie on it.

21) รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
rák wua hâi pòok · rák lôok hâi dtee
Spare the rod, spoil the child.

22) เข็นครกขึ้นภูเขา
kĕn krók kêun poo kăo
To perform a Herculean task.

23) เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
ao má-práao-hâao bpai kăai sŭan
Carry coals to Newcastle.

24) ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
kwaam pá-yaa-yaam yòo têe năi · kwaam săm-rèt yòo têe nân
Where there’s a will, there’s a way.

25) ไม่มีมูล หมาไม่ขี้
mâi mee moon · măa mâi kêe
There is no smoke without fire.

26) ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
kwaam mâi mee rôhk bpen lâap an bprà-sèrt
Health is better than wealth.

27) เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
kâo meuang dtaa lìw · dtông lìw dtaa dtaam
When in Rome, do as the Romans do.

28) ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
dtaa dtòr dtaa · fan dtòr fan
An eye for an eye, a tooth for a tooth.

29) กำแพงมีหู ประตูมีตา
gam-paeng-mee-hŏo bprà-dtoo-mee-dtaa
Walls have ears.

30) เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
hĕn-cháang-kêe kêe-dtaam-cháang
To keep up with the Joneses.

31) ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
mái-òn-dàt-ngâai mái gàe dàt yâak
It’s hard to teach an old dog new tricks.

32) ขว้างงูไม่พ้นคอ
kwâang ngoo mâi pón kor
A bad penny always come back.

33) ชักแม่น้ำทั้งห้า
chák mâe náam táng hâa
Beat around the bush.

34) คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย
kon dieow hŭa hăai sŏng-kon-pêuan-dtaai
Two heads are better than one.

35) เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา
kâo-hŏo-sáai tá-lú-hŏo-kwăa
Go in one ear and come out the other.

36) ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
dton lae bpen têe pêung kŏng dton
God helps those who help themselves.

37) ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่
doo cháang hâi doo hăang · doo naang hâi doo mâe
Like mother, like daughter.

เชื้อไม่ทิ้งแถว ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
chéua mâi tíng tăew · lôok mái lòn mâi glai dtôn
Like father, like son.

38) นานาจิตตัง
naa-naa jìt dtang
Everyone to his own taste.
All sorts of minds.

39) หัวล้านได้หวี / ตาบอดได้แว่น / ไก่ได้พลอย
hŭa láan dâi wĕe / dtaa bòt dâi wâen / gài dâi ploi
Cast pearls before swine.

40) จับได้คาหนังคาเขา
jàp dâi kaa năng kaa kăo
Catch somebody red-handed.

41) มากหมอมากความ
mâak mŏr mâak kwaam
Too many cooks spoil the broth.

42) เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
sĭa nói sĭa yâak · sĭa mâak sĭa ngâai
Penny wise and pound foolish.

43) พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
pôot bpai sŏng pai bîa · nîng sĭa dtam-leung-tong
Speech is silver; silence is golden.

44) วันพระไม่มีหนเดียว
wan prá mâi mee hŏn dieow
Every dog has his day.

45) ตบหัวแล้วลูบหลัง
dtòp hŭa láew lôop lăng
A kiss after a kick.

46) อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
yàa pàt-wan-bprà-gan-prûng
Never put off till tomorrow what can be done today.

47) แมวไม่อยู่ หนูระเริง
maew mâi yòo · nŏo rá rerng
When the cat’s away, the mice will play.

48) หนามยอกเอาหนามบ่ง
năam yôk ao năam bòng
Like cures like.

49) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
ying bpeun nát dieow dâi nók sŏng dtua
Kill two birds with one stone.

50) ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน / เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์
rá-yá taang bpen krêuang pí-sòot máa · gaan way-laa bpen krêuang pí-sòot kon / way-laa jà bpen krêuang pí-sòot
Time will tell.

If you are a Thai speaker (not necessarily Thai native) and are interested in learning how to be a Thai interpreter or translator, check out by Benjawan’s Paiboon Language Academy. The Academy is a subscription based online learning website that offers two main courses: The Interpretation Course (US$25 per month / US$250 per year) and the General English Course ($10 per month / $100 per year). Both courses have online videos, monthly exercises and quizzes.

Website: paiboonlanguageacademy.com
Facebook: Paiboon Language Academy

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Nine: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ตะเกียกตะกาย
Narrator: Episode – ‘Dta-giak-dta-gaai’.

สีสวาด: เก้าแต้ม ไปทำอะไรมาตัวเปียก โดนใครเค้า(เขา)สาดน้ำไล่มาหลอ(หรือ)
Si Sawat: Kao Taem! What’ve you been up to? You’re all wet! Did someone run throw water at you to chase you away?

เก้าแต้ม: ไม่มีใครสาดน้ำไล่หรอก ชั้น(ฉัน)จะไล่จับจิ้งจก บังเอิญมันเกาะอยู่ตรงโอ่งน้ำพอดี ชั้น(ฉัน)กะโดดสูงไปหน่อยเลยพลาด เกือบจะตกลงไปในโอ่งเซียะ(เสีย)แล้ว ดีแต่ว่าชั้นเก่งยิมนาสติกเลยแค่ขาหลังตกลงไป
Kao Taem: No, nobody threw water at me to chase me away. I was chasing a lizard and it happened to land and stick on a water-filled earthen jar. I jumped a little too high so I missed and I almost fell into the jar. Good thing I’m good in gymnastics so only my legs fell into it.

สีสวาด: ดีว่าไม่จมน้ำ
Si Sawat: Good thing you didn’t drown.

เก้าแต้ม: นั่นสิ ถ้าชั้น(ฉัน)ตกลงไปคงตะกุยตะกายแย่กว่าจะขึ้นได้
Kao Taem: You’re right! If I had fallen into it, I’d have needed to really ‘Dta-gui-dta-gaai’ to be able to climb out.

สีสวาด: อย่างนั้นเค้า(เขา)เรียกว่า ตะเกียกตะกาย จ้ะ ไม่ใช่ ตะกุยตะกาย
Si Sawat: That would be called ‘Dta-giak-dta-gaai’, not ‘Dta-gui-dta-gaai’.

เก้าแต้ม: ไม่ใช่ ตะกุยตะกาย หลอ(หรือ)
Kao Taem: It’s not ‘Dta-gui-dta-gaai’, huh?

สีสวาด: ต้อง ตะเกียกตะกาย จึงได้ขึ้นมา ถ้า ตะกุยตะกาย คงไม่ได้ขึ้นมาหลอก(หรอก)
Si Sawat: You must ‘Dta-giak-dta-gaai’ to be able to get out. If you had ‘Dta-gui-dta-gaai’-ed, you’ll probably not have gotten out.

ผู้บรรยาย: ตะกุยตะกาย หมายความว่า ใช้มือหรือเท้าคุ้ยหรือข่วนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วน ตะเกียกตะกาย หมายความว่า พยายามป่ายปีนขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตราย
Narrator: ‘Dta-gui-dta-gaai’ means ‘(to) use one’s hands and feet to dig around for or scratch something’ while ‘Dta-giak-dta-gaai’ means ‘(to) try to scramble out so as to escape danger’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Eight: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำซ้ำที่เน้นเสียง
Narrator: Episode – Stressed Reduplicated Words.

วิเชียรมาศ: เพื่อนของพี่ก้อยคนเนี้ยะ(นี้อ่ะ)สวยดีนะ
Wi-chian maat: This friend of Pee Goi’s is quite pretty.

สีสวาด: ใช่ หน้าตาดี๊ดี พูดก็เพร๊าะเพราะ
Si Sawat: Yup. Such a pretty face! She speaks so courteously too!

วิเชียรมาศ: ทำไมสีสวาดต้องพูดซ้ำอย่างนั้นด้วยล่ะ
Wi-chian maat: Why must Si Sawat talk using reduplicated words like that?

สีสวาด: อ๋อ ก็เป็นคำที่ต้องการเน้นให้มันชัดขึ้นไง เช่น ดี๊ดี หมายความว่า ดีมาก เพร๊าะเพราะ หมายความว่า เพราะมาก
Si Sawat: Well, they are words that you want to stress so that the intensification stands out clearly, for example ‘Dee-dee’ means ‘extremely good’ and ‘Pror-pror’ means ‘extremely melodious’.

วิเชียรมาศ: แล้วถ้าชั้น(ฉัน)จะพูดว่า สีสวาดเนี่ยะ(นี่อ่ะ)เก๊งเก่งนะ ถามอะไรตอบได้หมด ก็คือ เน้นว่าเก่งมากใช่มั้ย(ไหม)จ๊ะ
Wi-chian maat: So if I were to say, “Si Sawat here is ‘Gayng-gayng’; able to answer any question that is thrown at her”, I’m emphasizing the fact that she’s extremely ‘Gayng’, right?

สีสวาด: แหม ใช่แล้วจ้ะ อย่ามายอชั้น(ฉัน)เลย ชั้น(ฉัน)อ๊ายอายแล้วนะเนี่ยะ(นี่อ่ะ)
Si Sawat: Well, whaddya know! That’s right! Don’t flatter me too much. I’m starting to feel ‘Aai-aai’.

วิเชียรมาศ: นั่นแน่ เขินละสิ หน้าแด๊งแดง
Wi-chian maat: Aha! You’re embarrassed! Your face is ‘Daeng-daeng’.

ผู้บรรยาย: คำซ้ำที่เน้นความหมายหรือเพิ่มความหมาย จะเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์หน้าเป็นเสียงเน้นพิเศษ เช่น ดี๊ดี เก๊งเก่ง
Narrator: In reduplicated words that emphasizes or intensifies a meaning, the tone of the leading consonant changes as it is especially stressed, for example ‘Dee-dee’ and ‘Gayng-gayng’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Depending on the context, ‘Nayn’ (เน้น) can mean ‘(to) stress’ or ‘(to) emphasize’.

‘Gayng’ (เก่ง) means ‘(to) be good or skilled at something’ and ‘Gayng-gayng’ (เก๊งเก่ง) means ‘(to) be extremely good or skilled at something’.

Depending on the context, ‘Kern’ (เขิน) can mean ‘embarrassed’ or ‘shy’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Trash Hero Kids of Thailand: How to Say NO to Straws in Thai

How to Say NO to Straws in Thai…

Rubbish in Thailand has reached massive levels, which is why the Trash Hero Kids (Ao Nang) have taken to YouTube. The post How to say NO in Thai to plastic bags shared their first video, this is their second.

The Gulf of Thailand as communal trash bin: On a per-capita basis, Thais are among the world’s top users of disposable plastic bags. Thanks to our carelessness, our country has become a major contributor to the garbage that fouls the oceans – one of five nations collectively responsible for 60 per cent of the plastic found at sea, according to a 2015 report by US-based advocacy group Ocean Conservancy. (Sharing in our guilt are China, Indonesia, the Philippines and Vietnam).

I don’t know why Myanmar isn’t on that list. On a recent trip I could see huge piles of rubbish thrown into dry riverbeds, just waiting for the rainy season to wash everything out to sea. It was awful. I drove by field after field totally cluttered with plastic waste.

It is not too much to expect Thais to gradually become just as intolerant to wastage. We need an integrated approach to tackle the issue. Let’s get serious about recycling and reuse. Let’s kick the plastic habit. Let’s teach our children not to litter, and instead to think about alternative uses for “waste that isn’t waste”. Let’s see more trash bins in public places and effective garbage collection too. And, instead of bickering over coal-derived power, let’s set up emission-controlled incinerators that turn all that refuse into useable energy.

A regional approach to tackle the issue is desperately needed – will Thailand lead the way?

For even more information, go to PlasticOceans.org and BiologicalDiversity.org.

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Seven: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขว กับ ฟ
Narrator: Episode – ‘Kor wor’ and ‘For’.

เก้าแต้ม: ครอก ครอก ครอก
Kao Taem: ‘Krok krok krok’

วิเชียรมาศ: เค้า(เขา)ไปไหนของเค้า(เขา)น้า(นะ) อ้อ อยู่นั่นเอง เก้าแต้ม! เก้าแต้ม!
Wi-chian maat: Where on earth could he have gone off to? Oh! There he is! Kao Taem! Kao Taem!

เก้าแต้ม: อืม เหมียว เหมียว
Kao Taem: Hmm. Meow. Meow.

วิเชียรมาศ: ลงมาดูอะไรนี่แน่ะ หลับอยู่ได้ เรียกดีๆ ไม่ลง เอางี้(อย่างนี้)ดีกว่า นี่แน่ นี่แน่ๆ
Wi-chian maat: Come on down and take a look at something here. You’re still asleep?! I’ve called you nicely and you still do not want to come down?! Looks like we’ll have to do it this way. Take that! And that! And that!

เก้าแต้ม: เมี๋ยว! (เหมียว!) หูย เจ็บนะเนี่ยะ(นี่อ่ะ) โอ้โห อุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยะ(นี้อ่ะ)ยังมา ’ฟ่าง’ เค้า(เขา)อีกอ่ะ
Kao Taem: Meow! Oww! That hurts! Oho! I made the effort to get up here to sleep and here you come ‘Faang’-ing me!

วิเชียรมาศ: อ้าว โดนหลอ(หรือ) ขอโทษที ว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะ ฟ่าง หลอ(หรือ) ไม่ใช่ ฟ่าง เค้า(เขา)ต้องพูดว่า ขว้าง
Wi-chian maat: Yikes! Did I hit you? Sorry! Anyway, what did you say just now? Was it ‘Faang’? No, it’s not ‘Faang’. You should have said ‘Kwaang’.

เก้าแต้ม: อ้าว ไม่รู้นี่
Kao Taem: Is that so? I didn’t know that!

ผู้บรรยาย: คำที่มี ว แหวน เป็นอักษรควบ ต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบ เช่น ขว้าง ไม่ใช่ ฟ่าง แขวน ไม่ใช่ แฝน
Narrator: Words with a ‘Wor waen’ as part of an initial (true) consonant cluster, should have both consonants pronounced as if they are blended or melded, for example ‘Kwaang’ and not ‘Faang’, and ‘Kwaen’, not ‘Faen’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Kwaang’ (ขว้าง) means ‘(to) hurl or throw or pitch’.

‘Kwaen’ (แขวน) means ‘(to) hang or suspend’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Six: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ประถมศึกษา
Narrator: Episode– ‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’.

วิเชียรมาศ : วันนี้ได้ยินข่าวในทีวี(โทรทัศน์)เค้า(เขา)อ่าน ประ-ถม-มะ-สึก-สา (ประถมศึกษา) เค้า(เขา)ต้องอ่านผิดแน่ๆ เพราะพี่เก่งกับพี่ก้อยพูดว่า อยู่ชั้นประถมศึกษา(ประ-ถม-สึก-สา)
Wi-chian maat: Today, in a news program on TV, I heard the newscaster saying ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’. He / She must have read it wrongly because Pee Geng and Pee Goi say that they’re in ‘Bpra-tom-seuk-saa’ level.

สีสวาด : คำนี้อ่านได้สองแบบ จะอ่านว่า ประ-ถม-สึก-สา หรือ ประ-ถม-มะ-สึก-สา ก็ได้จ้ะ
Si Sawat: This word can be read two ways. It can read as ‘Bpra-tom-seuk-saa’ or ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’.

วิเชียรมาศ : ถ้างั้น(อย่างนั้น) คำว่า มัธยมศึกษา ก็อ่าน มัด-ทะ-ยม-สึก-สา หรือ มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา ก็ได้นะซี่(สิ)
Wi-chian maat: In that case, the word ‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ / ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’ too can be read as ‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ or ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’.

สีสวาด : ใช่แล้วจ้ะ คำว่า อุดมศึกษา ด้วย อ่านได้สองแบบเหมือนกัน
Si Sawat: That’s right. Similarly, the word ‘U-dom-seuk-saa’ / ‘U-dom-ma-seuk-saa’ can be read two ways as well.
ผู้บรรยาย : คำในภาษาไทยบางคำอ่านได้สองแบบ เช่น ประ-ถม-สึก-สา หรือ ประ-ถม-มะ-สึก-สา เราต้องคอยเรียนรู้และจดจำไว้
Narrator: Some words in the Thai language can be read two ways, for example ‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’. We must learn and remember them.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Bpra-tom-seuk-saa’ / ‘Bpra-tom-ma-seuk-saa’ (ประถมศึกษา) means ‘primary education’.

‘Mat-ta-yom-seuk-saa’ / ‘Mat-ta- yom-ma-seuk-saa’ (มัธยมศึกษา) means ‘secondary education’.

‘U-dom-seuk-saa’ / ‘U-dom-ma-seuk-saa’ (อุดมศึกษา) means ‘higher education’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

WLT’s 2017 Thai Language Lovers Giveaway: Benjawan and Paiboon Publishing

Top 100 Language Lovers of 2017

WLT’s 2017 Thai Language Lovers Giveaway…

Top Language Lovers 2017Welcome to the THIRD prize in WLT’s 2017 Thai Language Lovers giveaway! Please read Vote THAI | 2017: Top 100 Language Lovers Competition to find out what to expect.

If you haven’t voted yet (one vote per section) clicking the red Top Language Lovers logo to the right will take you there :)

Benjawan and Paiboon Publishing: Free audio downloads…

From WLT’s beginning, Benjawan Poomsan Becker (the Queen of the Thai language), has gifted WLT’s readers with free Thai courses and Thai apps.

And when I asked Benjawan if I could please include a ripped vocabulary list created from her Thai for Beginners, Intermediate and Advanced courses for my post Thai Frequency Lists with English Definitions, she generously said “sure!”

To celebrate WLT’s ninth year I went back to Benjawan and asked permission to record the three vocabulary lists for download. Again, she came back with “absolutely!”

What I didn’t realise going into this project was how time-consuming and physically tiring it would be to record, edit, name, and rerecord over 2000 audio files. Wowza.

Yet in Benjawan’s Talking Thai-English-Thai dictionary she managed almost 200,000. So kudos and megga thanks to Benjawan – you are amazing – and I have proof!

Downloads: Thai for Beginners, Intermediate and Advanced…

The spreadsheets are in Excel and Numbers (Mac) formats. The Beginners sheet gives a choice of Thai script and transliteration. The Intermediate and Advanced spreadsheets are without transliteration.

Thai for Beginners: Download audio and spreadsheets (11.7mg)
Thai for Intermediate: Download audio and spreadsheets (10.8mg)
Thai for Advanced: Download audio and spreadsheets (9.4mg)

I use Flashcards Deluxe but the spreadsheets and audio files can be sucked into most flashcard software/apps. They’ll come in handy when studying with Benjwan’s books, or on their own. Please note that I have not checked the spreadsheets against the books so if you do find snafus just let me know via WLT’s contact form.

If you can’t find the books in your local bookstore, in the US you can order online from Paiboon Publishing. If you are elsewhere, DCO Books delivers.

Disclaimer: This is not a professionally recorded project. Using an iPhone during the rainy season in both Bangkok and Chiang mai, we battled through the unwelcome noise of frogs, rainstorms, cicadas, planes, tuk tuks, coughs and growling stomachs. Yeah – we had fun!

Thai Vocab Builder on Memrise…

UPDATE: Using the files above, John Smith created a four part course on Memrise.

Thai Vocab Builder 1
Thai Vocab Builder 2
Thai Vocab Builder 3
Thai Vocab Builder 4

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Five: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน บ้านเลขที่
Narrator: Episode – House Registration Number.

วิเชียรมาศ: บ้านเลขที่สิบสองทับสิบแปด นี่บ้านคุณป้าพี่เก่งใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: ‘House registration number twelve slash eighteen’, this is Pee Geng’s auntie’s house, right?

สีสวาด: ใช่แล้วจ้ะ แต่ที่เธออ่านเลขที่บ้านเมื่อตะกี้น่ะไม่ถูก
Si Sawat: That’s right, but the way that you read out the house registration number just now was not correct.

วิเชียรมาศ: ไม่ถูกยังไง(อย่างไร)หลอ(หรือ)
Wi-chian maat: In what way was it not correct?

สีสวาด: การอ่านเลขที่บ้าน เค้า(เขา)อ่านกันหยั่งงี้(อย่างนี้)จ้ะ บ้านเลขที่สิบ บ้านเลขที่หนึ่งสองสาม หรือบ้านเลขที่หนึ่งร้อยยี่สิบสาม บ้านเลขที่สิบสองทับสามสี่
Si Sawat: People read out house registration numbers this way: ‘house registration number ten’, ‘house registration number one two three’ or ‘house registration number one hundred and twenty three’, and ‘house registration number twelve slash three four’.

วิเชียรมาศ: ถ้างั้น(อย่างนั้น) เลขที่ของบ้านคุณป้าต้องอ่านเป็น สิบสองทับหนึ่งแปด
Wi-chian maat: If that’s the case, then Auntie’s house registration number should be read as ‘twelve slash one eight’.

สีสวาด: ถูกต้องจ้ะ
Si Sawat: That’s right!

ผู้บรรยาย: บ้านเลขที่ที่มีตัวเลขสองหลัก ให้อ่านเป็นจำนวนเต็ม เช่น บ้านเลขที่สิบ ถ้ามีสามหลักขึ้นไป อ่านแบบเรียงตัวหรืออ่านเป็นจำนวนเต็มก็ได้ เช่น บ้านเลขที่หนึ่งสองสาม หรือหนึ่งร้อยยี่สิบสาม ถ้าบ้านเลขที่ที่มีเครื่องหมายทับ ตัวเลขหลังเครื่องหมายทับให้อ่านเรียงตัว เช่น บ้านเลขที่สิบสองทับสามสี่
Narrator: In respect of a house registration number with a two-digit number, the number should be read like a normal two-digit number, for example ‘house registration number ten’. If the number is a three or more than three-digit number, it can be read as single-digit numbers or like a normal three or more than three-digit number, for example ‘house registration number one two three’ or ‘house registration number one hundred and twenty three’. In respect of a house registration number with a slash in it, the number that comes after the slash should be read as single-digit numbers, for example ‘house registration number twelve slash three four’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘house registration number’ (‘Baan layk tee’) (บ้านเลขที่) is the house number in the address of a permanent structure contained in its House Registration Book (‘Ta-bian baan’) (ทะเบียนบ้าน) as issued by the local municipality.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts Newer posts