A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Category: Learn Thai (page 2 of 42)

Thai Lyrics Translated: I Won’t Stand For This (หนูไม่ยอม)

เพลง หนูไม่ยอม
Song: I won’t stand for this

ศิลปิน ฝน ธนสุนทร
Artist: Fon ThanaSunthon

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม
I won’t stand for this. I won’t stand for this. I won’t stand for this.

มีโจรแปลกปลอม ย่องมาตอนหนูหลับ
A strange thief snuck in while I was fast asleep.

พอลืมตาแหมจิตใจหนูหายวับ เพราะหนูเผลอหลับ
I awoke with a start as I had fallen asleep without knowing it.

โจรย่องมาจับมาจูบมากอด
The thief snuck in and he touched me, kissed me, held me in his arms.

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม รีบคว้าปืน

I resisted. I resisted. I quickly reached for my gun.


แล้วลุกขึ้นยืนหวังจะยิงให้จอด
Then I got up to (try to) shoot (him), hoping that it would make him stop.

พอหนูจะยิง

Just as I was about to shoot (him) though.


โจรกลับวิ่งเข้ามากอด
The thief ran up to me and held me in his arms again.

แล้วจูบหนูดังฟอด
He ‘sniff-kiss’-ed my cheek with a loud ‘Sniff’!

กระโดดลงหลังเรือนไป
Then he jumped down and out from the back of my house.

ผู้หมวดขาหนูขอแจ้งความ
(Police) Lieutenant, Sir! I wish to make a police report.

เมื่อวันที่สิบสาม
On the 13th…

ตอนสองยามเห็นจะได้

…at about midnight…


มีโจรคนหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไร
…a thief whose name I do not know…


ผิวดำแดงร่างใหญ่ ๆ

…with swarthy skin and a rather big body…

เขาย่องมาตอนหนูหลับ
…broke in while I was fast asleep.เขาจับ เขาจูบ เขากอด เฮ้อ

He touched me, he kissed me, he held me in his arms. Sigh!

แล้วเขาก็วิ่งหนีไป

Then, he ran away!

หนูไม่ยอม หนูไม่ยอม

I won’t stand for this! I won’t stand for this!


ถึงแจ้งความ

That’s why I’m making this report.


ผู้หมวดต้องตาม

(Police) Lieutenant, you must track him down…


ตามจับมาให้ได้

…and arrest him at all costs.


ลากตัวมาขังให้สาสมใจ
Drag him here and lock him up to appease me

แล้วให้เขาจูบหนูใหม่
Then let him kiss me again.


แล้วหนูจะไม่เอาความ

This time I won’t pursue the matter legally.

Share Button

Cat Cartoons Episode 134: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รูป
Narrator: Episode – ‘Roop’.

ผู้ประกาศข่าว: ปิดภาคเรียนนี้ นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พร้อมใจกันบวชเณรยี่สิบรูป
Newscaster: This coming school break, the ‘Nak rian’-s of ‘Put-ta-saat-sa-naa Wan aa-tit’ school are ready and willing to ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s.

ก้อย: พี่เก่ง ทำไมเณรเป็นรูปล่ะ ไม่ใช่คนหลอ(หรือ)
Goi: Pee Geng, why are ‘Nayn’-s (counted as) ‘Roop’-s? It’s supposed to be ‘Kon’, isn’t it?

เก่ง: ใช่ เณรเป็นคน แต่ครูสอนว่า ลักษณะนามของเณรคือ รูป
Geng: It’s true, ‘Nayn’-s are people but my teachers taught us that the classifier for ‘Nayn’ is ‘Roop’.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)พูดถึงนักเรียน ทำไมใช้ลักษณะนามว่า รูป ล่ะ
Goi: Well, she was talking about ‘Nak rian’-s. So why should we use the classifier ‘Roop’?

เก่ง: นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เค้า(เขา)อาจเข้าใจผิดน่ะ นักเรียนบวชเณรยี่สิบคน ไม่ใช่ยี่สิบรูป
Geng: The classifier for ‘Nak rian’ is ‘Kon’. They’ve got it wrong. (It should be) ‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’ twenty ‘Kon’-s, not twenty ‘Roop’-s.

วิเชียรมาศ: ชั้นก็ได้ยินเค้าพูดว่า นักเรียนบวชเณรยี่สิบรูปจริง ๆ เหมือนกัน
Wi-chian maat: I too, heard her actually say “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Roop’-s”.

สีสวาด: เพราะเค้าคิดเลยไปว่า เมื่อบวชเป็นเณรแล้วก็ต้องใช้ลักษณะนามว่า รูป น่ะสิ ต้องบอกว่า นักเรียนยี่สิบคน เมื่อบวชเป็นเณรแล้ว จึงเป็นเณรยี่สิบรูป
Si Sawat: Well, obviously because she (must have) thought that when one ‘Buat’-s as a ‘Nayn’, the classifier to be used is ‘Roop’. She should have said “‘Nak rian’ (to) ‘Buat nayn’, twenty ‘Kon’-s”. When they have ‘Buat’-ed as ‘Nayn’-s, then they will be “‘Nayn’-s, twenty ‘Roop’-s”.

ผู้บรรยาย: เมื่อคำนามเป็น นักเรียน ใช้ลักษณะนามว่า คน เมื่อคำนามเป็น เณร ใช้ลักษณะนามว่า รูป
Narrator: When the noun is ‘Nak rian’, use the classifier ‘Kon’. When the noun is ‘Nayn’, use the classifier ‘Roop’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Nak rian’ (นักเรียน) means ‘pupil’ or ‘student’.

‘Buat nayn’ (บวชเณร) basically means ‘(to) ordain as a novice monk’. In Thai, novice monks are known as ‘Saam-ma-nayn’ (สามเณร), or just ‘Nayn’ (เณร) for short.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 134: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 133: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่ดูตาม้าตาเรือ
Narrator: Episode – To not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’.

วิเชียรมาศ: ละลัลลัลลา ละลัลลัลลัลลั้ลลา ละลั้ลลัลลาลัลลัลลา
Wi-chian maat: Lalalala Lalalalalala Lalalalalalala

เก้าแต้มและวิเชียรมาศ: แม๊ว เมี๊ยวว
Kao Taem and Wi-chian maat: Meow! Meowwww!!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม! เหยียบมาได้ ไม่ดูตาม้าตาเรือซะ(เสีย)เลย
Wi-chian maat: Kao Taem! You stepped on it (my tail)! You’re not ‘Doo(-ing) dtaa maa dtaa reua’ at all!

เก้าแต้ม: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะ แล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
Kao Taem: What ‘maa’ (horse) is around here then? And how is it possible for a ‘reua’ (boat / ship) to have ‘dtaa’ (eyes)?

วิเชียรมาศ: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
Wi-chian maat: It’s bad enough that you’re not owning up to it, but you’re talking back to me too!

เก้าแต้ม: อา อา ขอโทษก็ได้ แต่ที่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)ไม่มีม้า แล้วเรือก็ไม่มีตาจริง ๆ นะ
Kao Taem: Alright! Alright! I’m sorry then. But there are no ‘maa’-s (horses) around here and ‘reua’-s (boats / ships) really do not have ‘dtaa’-s (eyes).

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ไม่ได้พูดถึงม้าที่เป็นสัตว์ ไม่ได้พูดถึงเรือที่เป็นพาหนะ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตาที่เป็นอวัยวะด้วย
Wi-chian maat: I’m not talking about the ‘maa’ (horse) that’s an animal. Nor am I talking about a ‘reua’ (boat / ship) that’s a vehicle. I’m also not talking about the ‘dtaa’ (eyes) that are organs (body parts).

เก้าแต้ม: โอ๊ย พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
Kao Taem: Sheeesh! I have no idea what you’re talking about!

วิเชียรมาศ: คำว่า ตา มาจาก ตา ของกระดานหมากรุก ส่วน เรือ และ ม้า ก็คือตัวหมากรุก รู้ซะ(เสีย)บ้างซี่(สิ)
Wi-chian maat: For your information, the word ‘dtaa’ comes from the ‘dtaa’ (square) of a chess board whereas ‘reua’ (rook) and ‘maa’ (knight) are the names of chess pieces.

ผู้บรรยาย: ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นสำนวนหมายถึง เดินไม่ระมัดระวัง หรือไม่ดูให้รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
Narrator: “(To) not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’” is an idiomatic phrase, which comes from chess play, meaning ‘(to) make a move without due care and attention or without taking every relevant detail into consideration, may cause loss and damage’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 133: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 132: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน อุทธรณ์
Narrator: Episode – ‘Ut-ton’.

สีสวาดและวิเชียรมาศ: อื๋อ หือ อร่อยจังเล้ย(เลย)
Si Sawat and Wi-chian maat: Mmm-hmm. Soooo good!

สีสวาดและวิเชียรมาศ: เหมี่ยววว เมี้ยววว
Si Sawat and Wi-chian maat: Meow! Meowzaaa!

เก้าแต้ม: อ้าว หมดกัน ข้าวหกหมดเลย ขอให้พี่เก่งทำให้อีกได้มั้ย(ไหม)เนี่ย(นี่อะ)
Kao Taem: Yikes! All gone! Our food fell into the water. Can we make a request to Pee Geng to make us another one?

วิเชียรมาศ: ไม่ต้องมาอุทธรณ์เลย เธอทำหกก็ต้องอดกินน่ะซิ่(สิ)
Wi-chian maat: No need to ‘Ut-ton’! You made it fall off so you (or we)’ll just have to make do.

เก้าแต้ม: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุทรล่ะ อุทร แปลว่า ท้อง ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: So what’s it got to do with ‘U-ton’? ‘U-ton’ means ‘belly’, doesn’t it?

วิเชียรมาศ: อุทธรณ์ เขียน อ อ่าง สระอุ ท ทหาร ธ ธง ร เรือ ณ เณร การันต์ แปลว่า ขอให้พิจารณาใหม่ ไม่ใช่ อุทร ที่แปลว่า ท้อง
Wi-chian maat: ‘Ut-ton’, written ‘Or aang, sa-ra u, tor ta-haan, tor tong, ror reua, nor nayn gaa-ran’, means ‘(to) make an appeal’, not the ‘U-ton’ that means ‘belly’.

สีสวาด: อย่างคนที่แพ้คดีในศาลชั้นต้น เค้าก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงกว่าให้พิจารณาใหม่ ศาลนี้เค้าก็เลยเรียกว่า ศาลอุทธรณ์
Si Sawat: Say for example, a person loses a case in a lower court and makes an appeal to a higher court for reconsideration. This court is called a Court of Appeal.

ผู้บรรยาย: อุทธรณ์ หมายถึง ร้องขอต่อผู้มีอำนาจตัดสินให้พิจารณาตัดสินใหม่ หรือร้องขอเรื่องอื่น ๆ ก็ได้
Narrator: ‘Ut-ton’ means ‘(to) make an appeal to one with the authority for reconsideration or it can also mean ‘(to) make a (serious / formal) request for something.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 132: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

How to Read Different Thai Fonts and Handwriting

Read Thai Fonts

It’s been my observation that when you are advanced in a language, to read you don’t need to recognize each letter. You see words as a coherent whole. And given the context you can guess what the word is quite easy. 

But at the beginning of learning a language such as Thai, even little differences in letter shapes (using different fonts and handwriting) will often make you stumble. At least it was my experience.

 Over time I developed rules on how to distinguish letters in the Thai alphabet which I will share with you now.There are hundreds of Thai fonts. To make the comparisons, I chose four different ones:  1. Browalia New – classic Thai font

  2. JS-Puchong-Normal.ttf – modern font with simplification

  3. Prompt-Black.otf – modern font with another type of simplification

  4. SOV_wayo.ttf – nice handwritingAll are easy to find online so you can try them yourself. 


Note: There’s also a post on WLT listing free Thai font downloads: FREE Thai Fonts: Comparisons & Downloads

How to Read Different Thai Fonts and Handwriting…

Read Thai Fonts

Read Thai Fonts

Read Thai Fonts

FREE Downloads…

Here are the three files at full resolution for you to download and print out.

ZIP (572kb): Aleksey Golubtsov: Read Thai Fonts

Share Button

Cat Cartoons Episode 131: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลักปิดลักเปิด
Narrator: Episode – ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

เก่ง: ก้อย แปรงฟันดี ๆ ให้ถูกวิธีนะ แปรงขึ้นแล้วก็แปรงลง เดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนของพี่
Geng: Goi, brush your teeth properly, the correct way: move your brush in up-down strokes, otherwise you’ll end up like my friend.

ก้อย: เหมือนยังไง(อย่างไร)
Goi: End up in what way?

เก่ง: หมอฟันบอกว่า เค้า(เขา)มีเลือดออกตามไรฟัน เวลาแปรงฟันจะมีเลือดออกมาด้วย
Geng: The dentist said that there’s bleeding along the gumline around his teeth. When he brushes his teeth, there’s bleeding.

ก้อย: อ๋อ เป็นโรคเหงือกปิด ๆ เปิด ๆ ใช่มั้ย(ไหม) เลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
Goi: Aha! That’d be the ‘Ngeuak-bpit-bpit-bpert-bpert’ disease, right? That’s why there’s bleeding along the gumline around his teeth.

เก่ง: เค้า(เขา)เรียก โรคลักปิดลักเปิด
Geng: People call it the ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด นี่จ๊ะ
Goi: Well, it is written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, you know?!

เก่ง: นั่นแหละ เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด แต่เวลาอ่านจะอ่านว่า ลัก-กะ-ปิด-ลัก-กะ-เปิด
Geng: I know. It’s written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, but when you’re reading it, it’s pronounced as ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

สีสวาด: ไหนเก้าแต้ม ยิงฟันให้ดูหน่อยซิ(สิ) เป็นโรคลักปิดลักเปิดรึเปล่า
Si Sawat: Hey, Kao Taem! Show us your teeth, then! Have you got ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ or not?

ผู้บรรยาย: ลักปิดลักเปิด เป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วม เนื่องจากขาดวิตามินซี
Narrator: ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ is the name of a disease with bleeding along the gumline around one’s teeth and one’s gums becoming soft and friable as some of its symptoms, caused by a (prolonged) deficiency of vitamin C.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease (ลักปิดลักเปิด) here is referring to ‘scurvy’, specifically oral scurvy.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 131: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Rian Thai Kruu Cherry: Thai Casual Sentences

Rian Thai Kruu Cherry

Thai Casual Sentences…

Thai is a language that uses different words for formal and informal situations. The words we use can also show the relationship between people.

Today I will teach you how to make a sentence sound more casual, like a native speaker would say it. All of the sentences we learn today can be used with family and friends. Sound good? Ok, let’s begin!

1) I don’t want to bother you.

To bother
Formal: รบกวน
Informal: กวน


So to make it more casual, you can say “ฉันไม่อยากกวนคุณ” instead “ฉันไม่อยากรบกวนคุณ”. Anyway, if you want someone to do something for you and you want to start the sentence with “I don’t want to bother you, but..”, you can use the phrase “โทษนะ”, which is from ขอโทษนะ.


Sorry (excuse me)
Formal: ขอโทษนะ
Informal: โทษนะ


*to say นะ in this phrase, makes it sound more natural, in my opinion.

Example:

Sorry to interrupt, but this is very important.
โทษนะ แต่(เรื่อง)นี้สำคัญมาก

Sorry to interrupt, but there’s someone to see you.
โทษนะ แต่มีคนรอพบคุณอยู่

I don’t want to bother you, but can you open the window.
โทษนะ ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหม

I don’t want to bother you, but can you help me with one thing.
โทษนะ คุณช่วยอะไรผมสักอย่างได้ไหม

Sorry if I come across as rude, but I’m a little confused.
โทษนะ แต่ฉันงงนิดหน่อยว่า…

2) No offense

You can start the sentences with “ไม่ได้ว่านะ” (no offense), when giving negative comments such as, “are you getting fat?!?” (I know it’s weird, but it is okay in Thailand).

Example:

No offense, but did you get fat?
ไม่ได้ว่านะ แต่แกอ้วนขึ้นเปล่าเนี่ย

No offense, but your boyfriend is ugly.
ไม่ได้ว่านะ แต่แฟนแกขี้เหร่อ่ะ

3) Can I ask you…?

To ask about personal information or sensitive details, you can start with a casual sentence “ถามอะไรหน่อย.”

Example:

Can I ask you something personal?
ถามอะไรหน่อย / ฉันถามอะไรหน่อย

The word “personal” is “เรื่องส่วนตัว.”

You don’t need to say “เรื่องส่วนตัว” before asking the question like “ฉันขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อย.” If someone starts asking me questions with sentences like this, I will be very tense and won’t want to answer.

Moreover, casual sentences depend on your voice tone. I always use a voice like I am kidding or even ask with a whisper sound sometimes.

I hope all of these tips are useful for you.

One more thing I almost forgot to tell you. The secret of a casual sentence is a smile on your face. Don’t forget to SMILE! 

Download…

The pdf below has Thai script, transliteration, and English.

PDF (77kb): Rian Thai Kruu Cherry: Thai Casual Sentences

Share Button

Cat Cartoons Episode 130: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เปรอะเปื้อน
Narrator: Episode – ‘Bpruh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้ม ไปทำอะไรมา เนื้อตัวเปื้อนไปหมด
Si Sawat: Kao Taem! What have you been doing? Your body’s all soiled with dirt!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มเนี่ยะ(นี่อ่ะ) ซนจริงจริ๊ง คงไปไล่จับหนูตรงที่รก ๆ หลังบ้านละซี่(สิ)
Wi-chian maat: Kao Taem here is extremely naughty! He’s probably been chasing after some mice in some messy spots behind the house!

เก้าแต้ม: แฮ่ะ ๆ ๆ ๆ (เสียงหัวเราะ) เดาเก่งนี่ ชั้น(ฉัน)วิ่งไล่หนูและจับหนูได้ด้วย แต่ต้องแลกกับเนื้อตัวเลอะเทอะเปอะเปื้อนหยั่งเงี้ยะ(อย่างนี้อ่ะ)
Kao Taem: Heh heh heh heh! Your guess was spot on. I’ve been chasing and catching mice, but at the expense of getting my body ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’ like this.

สีสวาด: เลอะเทอะแล้วอะไรอีกนะ พูดอีกทีซิ(สิ)
Si Sawat: ‘Luh tuh’ and what was it that came after that? Repeat it, already!

เก้าแต้ม: เลอะเทอะเปอะเปื้อน
Kao Taem: ‘Luh tuh’ ‘Bpuh bpeuan’.

สีสวาด: เก้าแต้มพูดคำควบกล้ำไม่ชัดอีกแล้ว
Si Sawat: Kao Taem is not pronouncing his consonant cluster properly, yet again!

วิเชียรมาศ: คำไหนล่ะ
Wi-chian maat: Which word is that?

สีสวาด: ก็คำว่า เปรอะเปื้อน ไง ไม่ใช่ เปอะเปื้อน
Si Sawat: Well, it’s the word ‘Bpruh bpeuan’, obviously! It should not be ‘Bpuh bpeuan’.

ผู้บรรยาย: เลอะเทอะเปรอะเปื้อน คำว่า เปรอะ ต้องออกเสียง ป ปลา ควบ ร เรือ ให้ชัดเจน
Narrator: The word ‘Bpruh’, in the phrase ‘Luh tuh’ ‘Bpruh bpeuan’, should be pronounced properly with a distinct ‘Bpor plaa’ – ‘ror reua’ consonant blend sound.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 130: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Thai Lyrics Translated: Live and Learn (อยู่ที่เรียนรู้)

เพลง : Live and Learn (อยู่ที่เรียนรู้)
ศิลปิน : กมลา สุขโกศล (Kamala Sukosol)

เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
On the day we arrive at a crossroad in life.

จนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจ
We may not have time to prepare our hearts

ความสุขความทุกข์ ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ จะยอมรับความจริงที่เจอได้แค่ไหน
Happiness or suffering: nobody knows when we’ll encounter it and to what extent we’ll be willing to accept the truths that we discover.

เพราะชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไป
Coz life is what it is. Just as something can begin, so too can it end.

มีสุขสมมีผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นได้ทุกวัน
To be happy or to be disappointed, to laugh or to worry, these can happen everyday.

อยู่ที่เรียนรู้ อยู่ที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติเราให้ทัน
It’s down to consciously learning and accepting things in time.

อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
Live with things as they are, not as you dream they should be, and do all those things the best that you can.

สุขก็เตรียมไว้ ว่าความทุกข์คงตามมาอีกไม่ไกล
Even when you’re happy, prepare yourself for the suffering that’d probably follow not too far behind.

จะได้รับความจริงเมื่อต้องเจ็บปวดไหว
So you’ll be well prepared when you need to face the suffering.

Stamp’s version: Live and Learn
Sek’s version: Live and Learn
Noi and Sek duet: Live and Learn
Pod Moderndog’s version: Live and Learn

Share Button

Cat Cartoons Episode 129: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ถั่วพู – ใบพลู
Narrator: Episode – ‘Tua-poo’ – ‘Bai ploo’.

สีสวาด: วันนี้เรามาเล่นทายกันมั้ย(ไหม) วันก่อนเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยทายชื่อผลไม้กัน วันนี้เรามาทายชื่อผักกันดีกว่า
Si Sawat: Today, let’s play a word game, shall we? The other day, I saw Pee Geng and Pee Goi coming up with names of fruits. Today, let’s do the names of vegetables.

วิเชียรมาศ: เอาชื่อถั่วดีมั้ย(ไหม) มีหลายอย่าง
Wi-chian maat: Let’s go with the names of beans, shall we? There’re many types.

เก้าแต้ม: อ้ะ ก็ได้ ไม่รู้ว่าชั้น(ฉัน)จะตอบได้มั้ย(ไหม)เนี่ยะ(นี่อ่ะ)
Kao Taem: Ah! I don’t know if I’ll be able to come up with any, you know?!

สีสวาด: เรามาผลัดกันบอกชื่อถั่วกันทีละชื่อนะ
Si Sawat: Let’s each take a turn giving the name of a (type of) bean.

วิเชียรมาศ: ถั่วฝักยาว
Wi-chian maat: ‘Tua-fak-yaao’.

สีสวาด: ถั่วงอก
Si Sawat: ‘Tua ngok’

เก้าแต้ม: ถั่วพลู
Kao Taem: ‘Tua ploo’.

สีสวาด: เก้าแต้มพูดผิด ถั่วพลู ไม่มี มีแต่ ถั่วพู
Si Sawat: Kao Taem, you’ve said it wrongly. There’s no such word as ‘Tua ploo’. There’s only a ‘Tua poo’.

เก้าแต้ม: อ้าว ก็วันก่อนชั้น(ฉัน)เห็นป้าแม้นแกบอกหลานว่า ไปเก็บใบพลูมาให้ป้ากินกับหมากหน่อย ชั้น(ฉัน)ก็นึกว่า ถั่วพลู ก็ออกเสียงเหมือน ใบพลู ไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: Whaaat? Just the other day, I heard Paa Maen telling her nephew / niece / grandson / granddaughter to go and pick some ‘Bai ploo’-s for her to chew together with some ‘Maak’. So this made me think of ‘Tua ploo’. It should be pronounced like ‘Bai ploo’, shouldn’t it?

ผู้บรรยาย: ถั่วพู เป็นชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักมีครีบตามยาวสี่ครีบ ส่วน ใบพลู เป็นใบของไม้เถาชนิดหนึ่ง มีรสเผ็ดร้อน ใช้กินกับหมากและทำยาได้
Narrator: ‘Tua poo’ is the name of a type of bean. The pod has four wings running lengthwise whereas ‘Bai ploo’ is the leaf of a type of vine. It tastes hot and is chewed together with ‘Maak’. And it can be used for medicinal purposes.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Tua-poo’ (ถั่วพู) means ‘winged bean’ (also known as ‘four-angled bean’ or ‘four-cornered bean’).

‘Bai ploo’ (ใบพลู) means ‘betel leaf’.

‘Tua-fak-yaao’ (ถั่วฝักยาว) means ‘yardlong bean’ (also known as ‘Chinese long bean’ or ‘snake bean’).

‘Tua ngok’ (ถั่วงอก) means ‘bean sprout’.

‘Maak’ (หมาก) means ‘areca nut’.

Many beginners translate ‘Tua’ (ถั่ว) wrongly as ‘nut’ when in fact it should be ‘bean’ (the RSD definition of ถั่ว is น. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Leguminosae ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร เช่น ถั่วเขียว [ Vigna radiata (L.) R. Wilczek] ถั่วเหลืองหรือถั่วแระ [ Glycine max (L.) Merr.]).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 129: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts Newer posts