A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: Thai Cat Cartoon Series (page 1 of 9)

Cat Cartoons Episode Eighty Four: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รำวง
Narrator: Episode – ‘Ram-wong’.

เก้าแต้ม: งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้ามาสู่วงรำ
Kao Taem: ‘Ngaam saeng deuan maa yeuan song laa’ ‘Ngaam bai naa maa soo wong ram’.

สีสวาด: มีความสุขเลื้อเกิน(เหลือเกิน)นะเก้าแต้ม ร้องเพลงเพราะเชียว
Si Sawat: Kao Taem! You’re just beside yourself with joy, aren’t you?! You sang that song quite well.

เก้าแต้ม: ฮิๆๆ จำพี่ก้อยมาน่ะ ได้ยินพี่ก้อยร้องแต่เช้า ร้องไปด้วยรำไปด้วย เห็นว่าจะรำในงานของโรงเรียน ฮื่ม เพลงเพราะดีเนาะฟังเพลินดี พี่ก้อยรำสวยด้วยหล่ะ
Kao Taem: Hihihi! I got it from Pee Goi. I heard Pee Goi singing: she started singing from early morning. She danced as she sang too. It looks like she’ll be dancing in a school event. Hmm, the song is quite melodious: listening to it will just take you away. Pee Goi dances beautifully as well.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เรียก รำวง จ้ะ
Si Sawat: I see. They call it ‘Ram-wong’, you know?!

เก้าแต้ม: รำวง หลอ(หรือ)
Kao Taem: ‘Ram-wong’, is it?

สีสวาด: ใช่จ้ะ
Si Sawat: Yessir!

ผู้บรรยาย: รำวง เป็นการรำโดยมีผู้เล่นจับคู่รำตามกันไปเป็นวง พัฒนามาจากการเล่นรำโทน เป็นการเล่นเฉพาะถิ่นในภาคกลางและได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ ต่อมามีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเรียกว่า รำวงมาตรฐาน
Narrator: ‘Ram-wong’ is a dance where the participants are couples who dance together in a circle, evolved from the ‘Ram-ton’ dance. It was originally only danced in certain parts of the central region and it then spread to the whole country. Later on, new dance steps were created which became the standard; called the standard ‘Ram-wong’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Ram-wong’ (รำวง) is a popular Thai folk-dance.

The basic pattern involves two couples folding their palms, with their fingers at right angles to their wrists, and bringing the hands up from behind the body to in front of the face, straightening and bending the fingers in time to the music throughout. The hands move in opposite directions – one to the left and one to the right.

The legs must move in time of the rhythm, and in the opposite direction of the partner. Dancers continue around in a circle, keeping in time with the beat of the drum. There is often a decorated pole or a vase of flowers used to mark the center of the circle.

‘Ram-ton’ (รำโทน) is an older kind of folk dance where the rhythm was marked by a kind of drum known as ‘Ton’ (โทน). (Source: wiki: Romvong)

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Three: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไช้เท้า
Narrator: Episode – ‘Chai tao’.

เก้าแต้ม: นี่อะไรอ่ะ
Kao Taem: What’s this?

วิเชียรมาศ: ตีนแมว
Wi-chian maat: A cat burglar.

วิเชียรมาศ: นี่ล่ะ
Wi-chian maat: What about this?

เก้าแต้ม: นางกวัก
Kao Taem: A Naang Gwak.

วิเชียรมาศ: เอ่อ หัว เอ่อ เท้า เอ
Wi-chian maat: Hmm! ‘Hua’. Hmm. ‘Tao’. Hmm!

เก้าแต้ม: ตอบไม่ได้ล่ะซี่(สิ) เฮอะๆๆ
Kao Taem: Can’t figure it out, can you? Hahaha!

วิเชียรมาศ: จ้าๆๆ ยอมแล้ว เฉลยหน่อยซิ(สิ)
Wi-chian maat: OK, OK, I give up. Tell me!

เก้าแต้ม: ก็ หัวไชเท้า ไงเล่า
Kao Taem: Well, it’s a ‘Hua chai tao’ of course.

วิเชียรมาศ: มีที่ไหนล่ะหัวไชเท้า ผักกาดหัวชนิดนั้นน่ะเค้า(เขา)เรียกว่า หัวไช้เท้า ตังหาก(ต่างหาก)เล่า เวลาเขียนก็เป็น สระไอไม้มลาย ช ช้าง ไม้โท ไช้
Wi-chian maat: There’s no such thing as a ‘Hua chai tao’. That type of radish is called a ‘Hua chai tao’, you know?! It’s written as ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Chor chaang’, and ‘Maai toh’: ‘Chai’.

เก้าแต้ม: อ้าว หลอ(หรือ) งั้นตามะกี้(เมื่อกี้)เราก็แพ้อ่ะซี่(นะสิ) เหมี๋ยว
Kao Taem: Oh! Is that a fact? In that case, I definitely did not win that last turn. Meow!

ผู้บรรยาย: คำว่า ไช้เท้า เป็นชื่อผักกาดหัวชนิดหนึ่ง ไช้ เขียน สระไอไม้มลาย ช ช้าง ไม้โท
Narrator: The word ‘Chai tao’ is the name of a type of radish, written as ‘Sara ai maai ma-laai’, ‘Chor chaang’, and ‘Maai toh’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty Two: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แพ่ง – แพร่ง
Narrator: Episode – ‘Paeng’ – ‘Praeng’.

สีสวาด: อยู่ไหนน้า(นะ)เก้าแต้ม ฟังไม่ชัดว่าให้มาพบที่ไหน
Si Sawat: Where can you be, Kao Taem? I didn’t really get where we’re supposed to meet up.

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)อยู่นี่ ก็บอกให้มาเจอกันที่แพ่งๆ ชัดออกจะตาย
Kao Taem: I’m here. I told you as clear as day that we’re meeting up at the ‘Paeng’.

สีสวาด: ฮึฮึ นี่เธอจะฟ้องคดีแพ่งกะ(กับ)ชั้น(ฉัน)เหลอ(หรือ)เก้าแต้ม
Si Sawat: Hihi. Are you going to commence a ‘Ka-dee paeng’ against me? Huh, Kao Taem?

เก้าแต้ม: คดีแพ่งอะไรอ่ะ ไม่รู้จักอ่ะ
Kao Taem: A ‘Ka-dee paeng’? I don’t know what that is.

สีสวาด: ก็ถ้าเธอพูดว่า แพ่ง ก็หมายถึงคดีฟ้องร้องอย่าง ฟ้องหมิ่นประมาท น่ะซิ(สิ)
Si Sawat: Well, if you say ‘Paeng’, it means ‘(a) civil action’, for example an action for defamation.

เก้าแต้ม: แล้วถ้าหมายถึงทางแยกล่ะ ใช้คำว่าอะไร
Kao Taem: So if I meant to say ‘intersection’, what word should I use?

สีสวาด: แพร่ง จ้ะ แปลว่า ทางแยกทางบก อย่างเช่น ทางสามแพร่ง ก็คือทางแยกรูปตัววาย หรือตัวทีในอักษรภาษาอังกฤษ เค้า(เขา)ว่ากันว่าเฮี้ยนนักหละ อื๋ยยย
Si Sawat: ‘Praeng’. It means an intersection on land, for example a three-way intersection, that is an intersection in the shape of an English ‘Y’ or ‘T’. People say that it’s a hotspot for paranormal energy manifestations. Brrrr!

เก้าแต้ม: งั้นนี่ก็ทางสามแพร่งล่ะสิน้า(นะ) งั้นไปที่อื่นกันเหอะ ฮึบ
Kao Taem: This here IS a three forks junction. So let’s head someplace else. Go!

สีสวาด: เอ๋า
Si Sawat: Geez!

ผู้บรรยาย: คดีแพ่ง เป็นคำเรียกคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน แต่ แพร่ง หมายถึง ทางแยกทางบก
Narrator: ‘Ka-dee paeng’ is the word to call civil action cases related to private rights, however ‘Praeng’ means ‘(an) intersection on land’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Two: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty One: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลำไย – ใยบัว
Narrator: Episode – ‘Lam-yai’ – ‘Yai bua’.

ก้อย: พี่เก่ง เรามาเล่นแข่งขันตอบคำคล้องจองกันมั้ย(ไหม)
Goi: Pee Geng, let’s play a rhyming game, alright?

เก่ง: จะแข่งต่อคำอะไรดีล่ะ
Geng: What should it be based on?

ก้อย: ตอบคำจ้ำจี้ผลไม้ดีกว่า ก้อยขอเริ่มก่อนนะ จ้ำจี้ผลไม้ แตงไทย แตงโม
Goi: Names of fruits would be best. Let me start, OK? ‘Jam jee pon-la-maai dtaeng-tai dtaeng-moh’.

เก่ง: ส้มโอ ลำไย
Geng: ‘Som-oh lam-yai’.

ก้อย: มะไฟ มะเฟือง
Goi: ‘Ma-fai ma-feuang’.

เก่ง: อื้ม คิดไม่ออก ไม่รู้จะเอาผลไม้อะไร เฮ่ย พี่ยอมแพ้แล้ว
Geng: Hmm, I can’t think of any more fruit names. Heesh, you win!

ก้อย: งั้นก้อยให้พี่เก่งแก้ตัวอีกทีถ้าตอบคำถามนี้ได้ถูก
Goi: In that case, I’ll let you have another go if you can answer this question correctly.

เก่ง: ได้เล้ย(เลย)
Geng: You’re on!

ก้อย: คำว่า ลำไย ใช้ สระใอไม้ม้วน หรือ ไม้มลาย
Goi: Is the word ‘Lam-yai’ spelled with a ‘Maai muan’ or ‘Maai ma-laai’?

เก่ง: อ้อ ง่ายนิดเดียว ลำไย ที่เป็นชื่อผลไม้ใช้ สระไอไม้มลาย แต่คำว่า ใย เช่น ใยบัว ใยแมงมุม ใช้ สระใอไม้ม้วน
Geng: Ah! That’s easy! ‘Lam-yai’, which is the name of a fruit, is spelled with a ‘Sara ai maai ma-laai, but the word ‘Yai’ for example ‘Yai bua’ and ‘Yai maeng mum’, are spelled with a ‘Sara ai maai muan’.

ผู้บรรยาย: ลำไย ใช้ สระไอไม้มลาย ใยบัว ใช้ สระใอไม้ม้วน
Narrator: ‘Lam-yai’ uses a ‘Sara ai maai ma-laai’. The word ‘Yai bua’ uses a ‘Sara ai maai muan’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Jam jee’ (จ้ำจี้), taken separately literally means ‘to use one’s finger or something to else to poke somebody quickly and repeatedly’, however as a compound word it is the name of a type of Thai children’s game. It is also the first word of the song that is sung when playing the game. See: เพลงประกอบ เกม การละเล่น จ้ำจี้มะเขือเปราะ.

‘Pon-la-maai’ (ผลไม้) basically means ‘fruit’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty One: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Eighty: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน อ่าง – กะละมัง
Narrator: Episode – ‘Aang’ – ‘Ga-la-mang’.

สีสวาด: วิเชียรมาศ เคยได้ยินพี่ก้อยเค้า(เขา)ท่องคำคล้องจอง ก ไก่ มั้ย(ไหม)
Si Sawat: Wi-chian maat, have you ever heard Pee Goi recite Gor gai rhyming words?

วิเชียรมาศ: เคยจ้ะ แต่ชั้น(ฉัน)จำไม่ได้หลอก(หรอก)
Wi-chian maat: Yup, I sure have but I can’t remember what was recited.

สีสวาด: ชั้น(ฉัน)ชอบตอนสุดท้ายที่ว่า ห หีบ ใส่ผ้า ฬ จุฬา ลอยคว้าง อ อ่าง ขายถูก ฮ นกฮูก ตาโต
Si Sawat: I like the last part that goes ‘Hor heep sai paa’, ‘Lor Chula loi kwaang’, ‘Or aang kaai took’ and ‘Hor nok huk dtaa dtoh’.

วิเชียรมาศ: อ๋อ นึกออกแล้ว ชั้น(ฉัน)ก็ชอบตอนนี้เหมือนกัน
Wi-chian maat: Aha! Now I remember! I like this part too.

สีสวาด: แล้วชั้นก็ได้ยินพี่ก้อยถามพี่เก่งว่า อ่าง กับ กะละมัง มันเหมือนกันรึ(หรือ)เปล่า
Si Sawat: I overheard Pee Goi ask Pee Geng whether or not ‘Aang’ and ‘Ga-la-mang’ are the same.

วิเชียรมาศ: แล้วพี่เก่งตอบได้มั้ย(ไหม)ล่ะ
Wi-chian maat: Well then, was Pee Geng able to answer it?

สีสวาด: พี่เก่งเค้า(เขา)ก็เก่งสมชื่อ อธิบายให้พี่ก้อยฟังว่า อ่าง เป็นภาชนะกลม ปากผาย ก้นตื้น สำหรับใส่น้ำ ส่วนมากทำด้วยดินเคลือบ บางทีเค้า(เขา)ก็เอาไว้ปลูกบัวเหมือนอ่างบัวหน้าบ้านของเราไงล่ะ ส่วน กะละมัง ก็คล้าย ๆ อ่างนั่นแหละ แต่มักทำด้วยโลหะเคลือบอย่างที่พี่เก่งใส่ข้าวให้เรากินไง
Si Sawat: Pee Geng certainly lived up to his name ‘Geng’ (means ‘brilliant’). He explained to Pee Goi that ‘Aang’ is a round, open and shallow container used for holding liquid, mostly made from glazed clay. Sometimes people use them for growing lotus flowers, just like the large lotus flower jars in front of our house, you know?! As for the “Ga-la-mang’, well, it is similar to an ‘Aang’ but it is made from glazed metal, like the container that Pee Geng places food in for us to eat.

ผู้บรรยาย: กะละมัง เขียน ก ไก่ สระอะ ล ลิง สระอะ ม ม้า ไม้หันอากาศ ง งู กะละมัง มักมีขนาดเล็กกว่า อ่าง
Narrator: ‘Ga-la-mang’ is written ‘Gor gai’, ‘Sara a’, ‘Lor ling’, ‘Sara a’, ‘Mor maa’, ‘Mai han aagaat’ and ‘Ngor ngoo’. ‘Ga-la-mang’-s are usually smaller then ‘Aang’-s.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy Nine: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ปลากะพง – ผัดกะเพรา
Narrator: Episode – ‘Bplaa ga-pong’ – ‘Pat ga-prao’.

เก่ง: โอ้โห อาหารน่ากินจัง
Geng: Wow! The food looks great!

ก้อย: มีปลากระพงกับผัดกระเพราด้วย
Goi: There’s ‘Bplaa gra-pong’and ‘Pat gra-prao’ too.

เก่ง: ก้อยกระดกลิ้นมากไปแล้ว กะพง กับ กะเพรา จ้ะ ไม่ใช่ กระพง กับ กระเพรา
Geng: Goi, you’re rolling your tongue too much. It’s ‘Ga-pong’and ‘Ga-prao’, not ‘Gra-pong’ and ‘Gra-prao’.

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)นึกว่าเป็น ปลากระพง กับ ผัดกระเพา ซะอีก
Wi-chian maat: I actually thought that it’s ‘Bplaa gra-pong’and ‘Pat gra-prao’ to begin with.

สีสวาด: ไปกันใหญ่แล้ว เดี๋ยวก็งงหรอก จำไว้ว่า กะพง กับ กะเพรา กะ ไม่มี ร เรือ ควบ
Si Sawat: That’s even worse. You’ll just get confused. Remember, the ‘Ga’ in ‘Ga-pong’ and ‘Ga-prao’ does not have a ‘Ror reua’ as part of a consonant cluster.

ผู้บรรยาย: กะพง เขียน ก ไก่ สระอะ พ พาน ง งู กะเพรา เขียน ก ไก่ สระอะ สระเอ พ พาน ร เรือ สระอา
Narrator: ‘Ga-pong’ is written ‘Gor gai’, ‘Sara a’, ‘Por paan’ and ‘Ngor ngoo’. ‘Ga-prao’ is written ‘Gor gai’, ‘Sara a’, ‘Sara ay’, ‘Por paan’, ‘Ror reua’ and ‘Sara aa’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Bplaa ga-pong’ (ปลากะพง) means ‘sea bass’.

‘Pat ga-prao’ (ผัดกะเพรา) means ‘(a) Thai style basil stir-fry dish’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy Eight: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ดินสอพอง
Narrator: Episode – ‘Din-sor-pong’.

วิเชียรมาศ: เค้า(เขา)ทำอะไรกันน่ะ หน้าขาววอกเลย
Wi-chian maat: What on earth are they doing? Their faces are so overly white.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เอาดินสอพองมาทาหน้าเล่นกันน่ะ
Si Sawat: Ah, they apply ‘Din-sor-pong’ to their faces to have fun.

วิเชียรมาศ: อะไรนะ!? ดินสอ มันพองได้ด้วยหรอ
Wi-chian maat: Say what? ‘Din-sor’-s can ‘Pong’?

สีสวาด: ดินสอไม่ได้พอง แต่ดินสอพองเป็นดินชนิดหนึ่งมีสีขาว เค้า(เขา)เอามาใช้ทาตัวทาหน้าอย่างแป้งได้
Si Sawat: ‘Din-sor’-s can’t ‘Pong’, but ‘Din-sor-pong’ is a type of clay that is white in color. People apply it to their body and face the way they do talcum powder.

วิเชียรมาศ: คุณแม่พี่ก้อยใช้ดินสอพองทาหน้าพี่ก้อยรึเปล่า เห็นหน้าพี่ก้อยข๊าวขาว
Wi-chian maat: Pee Goi’s mum applied ‘Din-sor-pong’ to Pee Goi’s face, right? I saw Pee Goi’s face looking really really white.

สีสวาด: คงใช้แป้งมากกว่ามั้ง เค้า(เขา)ใช้ดินสอพองละลายน้ำทาหน้ากันเล่นตอนสงกรานต์เท่านั้น
Si Sawat: It’s probably talcum powder, I guess. People dissolve ‘Din-sor-pong’ in water and then apply it to their face only during Song-graan.

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ใช้แป้งได้มั้ย(ไหม)หน้าจะได้ขาว
Wi-chian maat: Can I apply some powder? So my face will be white.

สีสวาด: อย่าเลย เดี๋ยวเป็นลิงหน้าวอก
Si Sawat: Don’t, or you’ll be a ‘Ling naa wok’.

ผู้บรรยาย: ดินสอพอง ไม่ใช่ดินสอ แต่เป็นดินสีขาวอย่างหนึ่ง ใช้ละลายน้ำทาหน้าทาตัวอย่างแป้งได้ ในปัจจุบันมักใช้เล่นกันในวันสงกรานต์
Narrator: ‘Din-sor-pong’ is not ‘Din-sor’, but is a type of white clay. It can be dissolved in water and applied to the face and body like talcum powder. Nowadays, it is used to have fun during ‘Song-graan’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Din-sor-pong’ (ดินสอพอง) is a type of white clay derived from ‘marl’ limestone.

‘Din-sor’ (ดินสอ) means ‘pencil’ and ‘Pong’ (พอง) basically means ‘inflated / swollen’. In this episode, Wi-chian maat mistakenly thought that ‘Din-sor-pong’ (ดินสอพอง) literally meant ‘(an) inflated pencil’.

‘Ling naa wok’ (ลิงหน้าวอก) literally means ‘(a) monkey with an overly white face’ [one of the shades of meaning of ‘Wok’ (วอก) is ‘overly white’].

It is interesting to note that ‘Ling wok’ (ลิงวอก) means ‘(a) Rhesus monkey [scientific name: Rhesus macaque (Macaca mulatta)]. Rhesus monkeys are small monkeys with pink faces that do not have any fur on them.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy Seven: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คู่ – ข้าง
Narrator: Episode – ‘Koo’ – ‘Kaang’.

วิเชียรมาศ: แน่(แน่ะ) เก้าแต้ม ไปเอาถุงเท้าใครมา
Wi-chian maat: Kao Taem! Whose sock have you got there?

เก้าแต้ม: ของใครก็ไม่รู้ตกอยู่ที่พื้น
Kao Taem: I don’t know whose it is. It was lying on the floor.

เก่ง: เห็นถุงเท้าของพี่มั๊ย(ไหม) หายไปข้างนึง(หนึ่ง)
Geng: Have you seen my socks? One ‘Kaang’ is missing.

ก้อย: ไม่เห็นจ้ะ
Goi: I’ve not seen it.

เก่ง: ว้า ต้องหาคู่ใหม่มาใส่แล้วหล่ะ
Geng: Sheesh! I’ll have to look for another ‘Koo’ to wear.

วิเชียรมาศ: เอ๋ ทำไมเมื่อกี้พี่เก่งเรียกถุงเท้าเป็น คู่ กับ ข้าง ล่ะ
Wi-chian maat: Hmm. Why did Pee Geng use ‘Koo’ and ‘Kaang’ when he was talking about his socks a moment ago.

สีสวาด: ถุงเท้าต้องมีสองข้าง รวมกันก็เรียกว่าคู่
Si Sawat: A pair of socks must have two ‘Kaang’-s, and together they are called a ‘Koo’.

วิเชียรมาศ: แล้วมีอะไรเป็นคู่อีกล่ะ
Wi-chian maat: So what else would come in ‘Koo’-s?

สีสวาด: ก็มีรองเท้า ตะเกียบ ช้อนส้อม อู๋ย อีกเยอะแยะ
Si Sawat: Well, there’s shoes, chopsticks, and forks and spoons. Ooh, there’s lots more.

ผู้บรรยาย: คู่ หมายถึงของสองสิ่งที่ใช้ด้วยกันหรือประกอบกัน ข้าง หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นคู่
Narrator: ‘Koo’ means two things that are used together or together make up something. A ‘Kaang’ means a ‘side’ or ‘part’ of something that is a ‘Koo’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Koo’ (คู่) means ‘(a) pair’.

A ‘Kaang’ (ข้าง) means a ‘side’ or ‘part’ of something that is a ‘Koo’ (คู่).

Both ‘Koo’ (คู่) and ‘Kaang’ (ข้าง) are classifiers (see: dek.cc/thai).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy Six: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คน – ศพ
Narrator: Episode – ‘Kon’ – ‘Sop’.

นักอ่านข่าว: เกิดเหตุรถสิบล้อชนกับรถทัวร์ มีคนเจ็บห้าคน คนตายสิบศพ เจ้าหน้าที่เก็บศพไปแล้วหกศพ
Newsreader: There was a vehicle accident involving a ten-wheeler and a coach (bus). ‘Mee kon jep haa kon’, ‘kon dtaai sip sop’. (Five people were injured and ten died) ‘Jao naa-tee gep sop bpai laew hok sop’. (Six bodies were recovered at the scene of the accident)

วิเชียรมาศ: น่าสงสารจัง เอ๊ะ ทำไมคนเจ็บเป็น คน แต่คนตายเป็น ศพ ล่ะ
Wi-chian maat: How unfortunate! But hold on a minute! Why was the classifier ‘Kon’ used with ‘Kon jep’, but the classifier ‘Sop’ was used with ‘Kon dtaai’?

สีสวาด: ไม่ว่าคนเจ็บหรือคนตายก็เป็นคนเหมือนกัน ที่ถูกต้องใช้ลักษณนามว่า คน ทั้งสองคำ
Si Sawat: Whether it’s ‘Kon jep’ or ‘Kon dtaai’, they’re both ‘Kon’ all the same. So the correct classifier that should be used with both of them, is ‘Kon’.

วิเชียรมาศ: แล้วทำไมเค้า(เขา)ใช้ลักษณนามว่า ศพ กับคนตายล่ะ
Wi-chian maat: So why was the classifier ‘Sop’ used with ‘Kon Dtaai’?

สีสวาด: เค้า(เขา)ใช้ผิดน่ะซิ(สิ) เพราะเค้า(เขา)คิดเลยไปว่า เมื่อตายแล้วก็กลายเป็นศพน่ะซิ(สิ) เลยใช้เร็วไปหน่อย
Si Sawat: The newsreader has obviously used it wrongly. The newsreader must have obviously equated ‘Kon dtaai’ to ‘Sop’, which is a tad early.

ผู้บรรยาย: คน ใช้ลักษณนามว่า คน ไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บหรือคนตาย ส่วน ศพ เป็นลักษณนามของศพ
Narrator: The classifier ‘Kon’ is used with ‘Kon’, whether it be ‘Kon jep’ or ‘Kon dtaai’. ‘Sop’, on the other hand, is the classifier for ‘Sop’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Translating Thai into English is really tricky. Too literal a translation and whilst it may appear that a translated sentence has maintained the structure and flow of the original sentence, it ends up sounding like pidgin English (and sometimes quite a bit of the intended meaning and/or subtle nuances is lost in translation as well). Exercise too many liberties so as to get natural sounding English sentences that most closely reproduces the intended meaning and/or nuances, and the translation runs the risk of being considered a bad one because obviously at first glance, the English sentence would not look anything like the original Thai sentence in form and/or structure.

So it is that many liberties have been exercised in the translation of this episode because of the subject matter dealt with herein.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy Five: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขี้แพ้ชวนตี
Narrator: Episode – ‘Kee pae chuan dtee’.

เก้าแต้ม: มาวิ่งแข่งกันมั๊ย(ไหม)ล่า(ล่ะ)
Kao Taem: Want to have a running race?

วิเชียรมาศ: เอาซี่(สิ) ใครชนะได้กินปลาก่อนนะ
Wi-chian maat: You’re on! Whoever wins gets to eat the fish first, OK?

เก้าแต้ม: เธอเอาเปรียบชั้น(ฉัน)นี่ ออกวิ่งก่อนชั้น(ฉัน)อีก
Kao Taem: You took unfair advantage of me. You started running before I did.

วิเชียรมาศ: อะไร ก็ต้องออกวิ่งพร้อม ๆ กันไม่ใช่หรอ(หรือ)
Wi-chian maat: Whaaat? We were supposed to start running at the same time. Did we not do that?

เก้าแต้ม: ไม่รู้หล่ะ ชั้น(ฉัน)ไม่ยอมอ่ะ เธอขี้โกงชั้น(ฉัน)
Kao Taem: Whatever! This is unacceptable (to me). You cheated (me out of a victory).

สีสวาด: เก้าแต้มนี่แย่จัง แพ้แล้วไม่ยอมแพ้ หยั่งเงี้ย(อย่างนี้)เค้า(เขา)เรียกว่า ขี้แพ้ชวนตี
Si Sawat: Kao Taem, you’re horrible! You’ve lost and you won’t accept that you’ve lost. People call this ‘Kee pae chuan dtee’.

ผู้บรรยาย: ขี้แพ้ชวนตี เป็นสำนวน หมายถึงผู้ที่แข่งขันแล้วแพ้ตามกติกา แต่ไม่ยอมรับว่าฝ่ายของตัวเองนั้นแพ้ นอกจากนี้ยังหมายถึง แพ้แล้วพาล อีกด้วย
Narrator: ‘Kee pae chuan dtee’ is a saying that means a person who has played and lost in accordance with the rules, but does not accept that he / she is the one who lost. Apart from this, it also means that after a person loses, he / she tries to pick a quarrel or fight (with the victor).

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The closest English equivalent for ‘Kee pae chuan dtee’ would probably be ‘sore loser’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts