A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: translators

Paiboon Language Academy: Press Release

Paiboon Language Academy

Paiboon Language Academy…

Exciting news! Benjawan Poomsan (Paiboon Publishing) has launched into a new venture, the Paiboon Language Academy. Without further ado, the press release is below:

First Online Interpretation and Translation School for Thai Speakers
โรงเรียนวิชาการล่ามและการแปลทางออนไลน์แห่งแรกสำหรับชาวไทย

Great news for those who want to learn to become interpreters and translators.
ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นล่ามและนักแปล

The first online interpretation and translation school for Thai speakers is open for registration.
โรงเรียนวิชาการล่ามและการแปลออนไลน์แห่งแรกสำหรับชาวไทยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนี้

Paiboon Language Academy (PLA) was founded by Benjawan Poomsan, a well-known author of dozens of Thai language books and apps to teach foreigners to speak Thai. Her products are widely used by English speakers because of their quality and affordability. She has been a professional interpreter and translator in the US for over 20 years.
สถาบันภาษาไพบูลย์ (Paiboon Language Academy หรือ PLA) ก่อตั้งขึ้นโดยเบญจวรรณ ภูมิแสน นักเขียนชื่อดังที่แต่งตำราและแอพสำหรับเรียนภาษาไทยจำนวนมากให้ชาวต่างชาติได้เรียนภาษาไทย ผลงานของเธอได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติอันเนื่องจากคุณภาพและราคาที่ย่อมเยา เธอได้เป็นล่ามและนักแปลมืออาชีพในสหรัฐมากว่า 20 ปี

There is much need for Thai interpreters in the US and in the countries where many Thai people live. Even in Thailand, interpreters are in great demand in business meetings, conferences and the court system, where communication problems exist.
มีความต้องการล่ามไทยอย่างมากในสหรัฐและในประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก แม้แต่ในเมืองไทย ล่ามก็เป็นที่ต้องการไม่ว่าจะในการประชุมธุรกิจ การประชุมสัมมนา และในศาลในเวลาที่มีปัญหาในด้านการสื่อสาร

Many Thai people all over the US have requested that Benjawan teach them to become interpreters because they had no idea what to do, or where to begin. In the past 10 years, she has trained her friends, single moms and stay-at-home housewives to become interpreters and translators. Many of these women now make a good income and no longer have to work in Thai restaurants or traditional Thai massage shops.
คนไทยหลายคนทั่วสหรัฐอเมริกาได้ขอให้เบญจวรณสอนวิธีการเป็นล่ามให้เนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหรือจะเริ่มตรงไหน ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เธอได้ฝึกเพื่อนๆ แม่บ้าน ผู้หญิงที่เลี้ยงลูกตามลำพังให้เป็นล่าม ปัจจุบันหลายคนได้มีรายได้และได้เลิกทำงานที่ร้านอาหารไทยและร้านนวดไทย

Benjawan has teamed up with her qualified interpreter friends to teach interpretation and translation courses online and also a general English online course.
เบญจวรรณได้ร่วมทีมกับเพื่อนๆ ที่เป็นล่ามที่ทรงคุณวุฒิเพื่อสอนคอร์สวิชาการล่ามและการแปลและคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

Our goal in the general English course is to help Thai people anywhere in the world become better at speaking and using English so they can communicate and work effectively with the global community especially our ASEAN neighbors.
เป้าหมายของเราในคอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปคือเพื่อช่วยให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของโลกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและทำงานกับชุมชนโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Now with online technology, PLA can bring this knowledge to the Thai people in Thailand and other countries to become professional interpreters and translators and to improve their English skills at an affordable price.
เนื่องจากปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีออนไลน์ PLA สามารถนำความรู้ให้กับคนไทยที่ประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ที่จะเป็นล่ามและนักแปลมืออาชีพ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ในราคาที่ส่วนใหญ่สามารถเรียนได้

Students will be happy with the quality of the content and the quantity that we are offering.
ผู้เรียนจะพอใจกับคุณภาพและปริมาณของเนื้อหาที่เราจะมอบให้

Please visit our website for more information.
กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Website: paiboonlanguageacademy.com
Facebook: Paiboon Language Academy

Paiboon Language Academy, a subscription based online learning website, offers two main courses: The Interpretation Course (US$25 per month / US$250 per year) and the General English Course ($10 per month / $100 per year). Both courses have online videos, monthly exercises or quizzes.

Even if you are not interested in studying to be a Thai interpreter or translator (yet), you’ll reap the benefits because lucky for us, Benjawan has a generous nature. Stay tuned for taster videos in Thai and English.

If you are not familiar with Benjawan’s work, here’s an interview just out this week by Thai Women Living Abroad: Benjawan, Interpreter and Famous Language Guru. And here’s my interview with Benjawan Poomsan Becker.

Posts on WLT written by Benjawan:
Teaser: The Interpreter’s Journal: How it Started
Teaser: The Interpreter’s Journal: Mistakes and Misinterpretations
Teaser: The Interpreter’s Journal: Studying Foreign Languages

Share Button

GINORMOUS List of iOS Apps to Learn Thai: iPhone, iPad and iPod

Thai Learning Apps for Your iOS

Thai Learning Apps for Your iPhone, iPad and iPod…

Welcome to my addiction – collecting iOS apps (iPhone, iPad and iPod) for learning Thai. Here you’ll discover apps for Thai dictionaries, Thai courses, translators, OCR, studying the Thai alphabet and vocabulary, phrasebooks, pronunciation lessons, quizzes, ebooks and online bookstores, flashcards, games, keyboards, entertainment (TV and radio), newspapers and magazines, telling time, language exchange and more. And because they are so versatile, I even collect iOS apps for the Thai market – Thais learning Thai.

I started collecting iOS apps back in 2009 when I bought my first iPhone 3G. By 2010 there were enough Thai apps for a series that included Thai Language Phrase books, Thai Alphabet and Vocabulary and iPhone apps: English Thai Dictionaries.

Each year the apps update, multiply, or disappear off the market. Back in 2010 there were around 15 Thai phrase books. Three years later, there are over 70. It’s now past time (story of my life) to write a follow up series.

The number of available apps is so GINORMOUS, two weeks ago (give or take) I felt compelled to create an Excel spreadsheet to wrap my head around what’s out there. And just incase I missed any (Thai apps can be difficult to locate) this week I asked fellow iOS addicts Michel and Bernard if they had any more. They did.

If you’d like to help out with reviews but don’t want to break the bank by acquiring everything, like I did, just skim through the list to see which apps are listed as FREE (there are plenty of free apps to choose from).

Oh. And if you come across apps I don’t have, please send them over.

Please note that not all apps will be included in the review. I won’t share any apps that have been discontinued (obviously), Filthy Thai (I don’t go there), ripped apps, and apps for learning Thai in languages other than English. But I will include a few apps for Thais learning English.

So here it is (finally), Thai learning apps for your iPhone, iPad, and iPod.

Thai Dictionaries: English Market…

Audio Collins Mini Gem Thai-Eng Eng-Thai Dictionary: $9.99
ClickThai Dictionary Thai/English: $26.99
Collins Gem Thai Dictionary: $9.99
English Thai dictionary: $5.99
English Thai Dictionary: FREE
English Thai Dictionary Pro: $2.99
English Thai: $2.99
EnThai Dictionary: $4.99
Longdo Dict: FREE
Longdo Dict HD: FREE
MyLex English Thai Dictionary: FREE
Talking Thai–English–Thai Dictionary: $24.99
Thai Dictionary: $4.99
Thai Dictionary Free: FREE
thaienglish: $1.99
ThaiPro Dictionary: $0.99
ThaiPro Dictionary Free: FREE
VocabMate: FREE
YourWords English Thai English travel and learning dictionary: $2.99

Thai Dictionaries: Special…

Dr. Wit’s Dictionary of Thai Laws: $19.99
Dr. Wit’s Management Dictionary: $3.99
Dr. Wit’s Marketing Dictionary: $3.99
First Dictionary for Kids 1: $1.99
First Dictionary for Kids 2: $1.99
First Dictionary for Kids Lite: FREE
Thai SL Dictionary: $0.99

Thai Dictionaries: Thai Market…

@Dict: FREE
@Dict Lite: FREE
CM Thai Dictionary Lite: FREE
CM Thai Dictionary Pro: $2.99
Dict Thai: FREE
Dict Thai +: $2.99
Dict Thai for iPad: FREE
Dict Thai PRO: $2.99
Dictionary English Thai: FREE
Dr Wit’s Desk Edition (Thai-En Eng-Thai Thai-Thai): $5.99
Dr Wit’s Pocket Edition (Thai-En Eng-Thai Thai-Thai): $3.99
Dr. Wit’s Library Edition (Thai-En Eng-Thai Thai-Thai): $17.99
English Dictionary Pro: $2.99
English – Thai: FREE
English English Thai Dictionary: $4.99
English Thai – Thai English Dict: $5.99
English Thai (My Dict): FREE
English Thai English Dictionary: $3.99
English Thai Free: FREE
English-Thai Talking Dictionary: $19.99
HEdictionary English Thai: $2.99
HEdictionary English Thai HD: $2.99
Jonathan’s Thai Dictionary: $1.99
Multilingual Dictionary South East Asia: $12.99
Plaewa: FREE
Proford English Thai Dictionary: $15.99
QuickDict Thai-English: $1.99
Thai: FREE +
Thai Dict: FREE
Thai Dictionary Box พจนานุกรม: FREE
Thai Fast Dictionary: FREE
Thai Fast Dictionary HD: FREE

Thai Alphabet…

ABC Thai Kids: $1.99
ABC ThaiKids HD: $1.99
Akson Thai Lite – Thai alphabet flashcards: FREE
Akson Thai Pro – Thai alphabet flashcards: $1.99
Easy Learn Thai Alphabets for iPad: $1.99
Easy Learn Thai Alphabets for iPhone and iPod Touch: $1.99
Easy Thai Script: $2.99
I Know My Thai Alphabet: FREE
iSeeThailand: Thai Alphabets: $1.99
iStudy: Thai Alphabet: $1.99
Kids Thai Alphabets HD: $1.99
Kids Thai Alphabets: $0.99
Kor Kai Game: $0.99
Kor Kai Game Lite: FREE
korkaikhai: FREE
Learn Thai From a White Guy: $4.99
Learn Thai Writing: $1.99
Letter Fall Thailand: FREE
Read Thai: $1.99
Read Thai Alphabet: $0.99
Reading Thai: $4.99
Tap AlphaBet Thai: $0.99
TH-Write: FREE
TH-Write HD: $1.99
Thai Alphabet: $0.99
Thai Alphabet: FREE
Thai Alphabet App: $0.99
Thai Alphabet for iPhone: FREE
Thai Alphabet Game: $1.99
Thai Alphabet Game U: $1.99
Thai Alphabet QuickRef: FREE
Thai Alphabet Tap & Speak Thai: $0.99
Thai Flash: $1.99
thai language “Koh-kai”: $0.99
Thai Language character Mechanism: $0.99
Thai Letter: $1.99
Thai Tiles: $0.99
ThaiAlphabets (คัดอักษรไทย): FREE
Tiny Thai: $1.99
TK Thai Alphabet: $0.99
Trace Thai for iPhone and iPod touch: $0.99
Write Thai: FREE
write thai letter: $0.99

Thai Alphabet: Thai Market…

iRead Thai: Final Consonants: $1.99
iRead Thai: Tone Marks: $1.99
iRead Thai: Vowel: $1.99
MattraThai: FREE
Read Thai Alphabet: FREE
Smart Thai: FREE
Thai Alphabets for Kids: $0.99

Thai Vocabulary…

Basic 1,000 Words & Sentence EN/TH Lite: FREE
ClickThai Vocabulary Trainer EN: $12.99
HXP Pasa Thai: FREE
Hxp Pasa Thai HD: FREE
Instant Thai: $1.99
iStudy: Thai Vocabulary: $1.99
iVocabulary – Your flexible vocabulary trainer: $5.99
iVocabulary Lite – Your flexible vocabulary trainer: FREE
Jourist Vocabulary Builder Asia: $9.99
Learn Beginner Thai Vocabulary: $9.99
Learn Free Thai Vocabulary with Gengo Audio Flashcards: FREE
Learn Thai – Free WordPower: FREE
Learn Thai – WordPower: $9.99
Learn Thai Vocabulary with Gengo audio flashcards: $5.99
Learn Thai with TicTic: FREE
MyWords – Learn Thai Vocabulary: $9.99
Thai Word of the Day: FREE
Thai Word of the Day!: $0.99
Who Makes These Sounds?: $1.99

Thai Vocabulary: Thai Market…

Basic 1,000 Words & Sentence EN/TH: $2.99
English Vocab Builder for Thai: $1.99
WordTrainer Thai – Learn English: $0.99

Thai Phrasebooks…

Blighty: Travel Pal: FREE
Collins Phrasebook: FREE
Collins Thai Phrasebook: $3.99
Collins Thai<->English Phrasebook: $12.99
EasyPiecy Thai: FREE
English-Thai Talking Travel Phrases: $4.99
FirstThai: $4.99
FirstThai LITE: FREE
Fodor’s Travel Phrases: Phrasebook for 22 languages: FREE
Free Thai Phrases by Nemo: FREE
IEMG – International Emergency medical guide: $3.99
iParrot Phrase English-Thai: $4.99
iParrot Phrase Thai-English: $4.99
iParrot Talking PhraseBook (Multi-language): $4.99
iPoodThai: $2.99
ITS4Thai – Learn Thai Language Phrasebook and Flashcards: $0.99
Learn Thai – Phrasebook for Travel in Thailand: FREE
Learn Thai HD – Phrasebook for travel in Thailand: $4.99
Learn&Play Thai ~ easier & fun!: $3.99
Learn&Play Thai Free ~ easier & fun!: FREE
Lingopal Thai – talking phrasebook: $0.99
Lingopal Thai LITE – talking phrasebook: FREE
LingoWorld – Learn the basics of 11 languages: FREE
Lonely Planet Thai Phrasebook: $5.99
Nemo Thai Complete: $9.99
PhasaThai: $7.99
PhasaThai Free: FREE
Speak Thai: $1.99
Speak Thai (6 Languages): FREE
Speak Thai (EN): FREE
Speak Thai by Click Thailand: FREE
Speak Thai Phrasebook Lite: FREE
Speak Thai Phrases: $2.99
Speak Thai Sanuk: $2.99
Speak Thai Sanuk for iPad: $2.99
Speak Thai Slang: $2.99
SpeakinThai: $0.99
Survival Thai for English: $4.99
Talking Translations: FREE
Tap & Say – Speak Phrase Book: FREE
Thai – Icon for Traveler in Thailand: $4.99
Thai – Talking English to Thai Translator and Phrasebook: $7.99
Thai App – Perfect Travel App: Learn Thai and Thailand app: FREE
Thai Beginner Survival Phrases for iPad: $19.99
Thai Buddy: FREE
thai conversation master: FREE
Thai For Travelers: $0.99
Thai Language Guide & Audio – World Nomads: FREE
Thai LH Lite: $0.99
Thai Medical Thai: FREE
Thai Phrasebook – Travel in Thailand with ease: FREE
Thai Speaker for iPad: $2.99
Thai Speaker For iPad Lite: FREE
Thai Speaker for iPhone: $0.99
Thai Speaker for iPhone Lite: FREE
Thai TalkBoard: $1.99
Thai Video Teacher: $2.99
Thai Video Teacher For iPad: $0.99
Thai Video Teacher For iPad Free: FREE
Thai Video Teacher Free: FREE
ThaiSupasit: FREE
ThaiTalk: $0.99
ผมพูด – Talking Thai to English translator and phrasebook: $8.99

Thai Phrasebooks: Thai Market…

2,000 English Sentences: FREE
English Conversation for Everyday Usage: FREE
English Conversations: FREE
Frequently Used English Questions and Answers in Daily Life: FREE
Hello Career English – Thai: FREE
Thai to English Sentences: FREE
นักแปลของฉัน นักแปลของฉัน: $0.99
พูดอังกฤษ 2,000 ประโยค – พูดได้: FREE

Thai Courses…

Advanced Thai for iPad: $9.99
book2 learn 40 languages: FREE
Byki Thai: $7.99
High Tech Thai vocabulary trainer: $2.99
Introduction to Thai language and culture for iPad: $9.99
iSpeak Thai: $4.99
iSpeak Thai Lite: FREE
ITS4Thai – Conversation and Vocabulary Lessons: $0.99+
ITS4Thai – Learn to Read and Write: $0.99+
L-Lingo Learn Thai: FREE
L-Lingo Learn Thai HD Free: FREE
Learn Thai: $1.99
Learn Thai: FREE+
Learn Thai – Language Teacher: $19.99
Learn Thai (Speak & Write): $2.99
Learn Thai with Video for iPad: $14.99
Reading Thai – Words & Sentences: $4.99
Speaking Thai in a Flash for iPad: $5.99
Speaking Thai in a Flash FREE: FREE
Sulantra: FREE+
SurvivalPhrases – Thai: $19.99
Thai for Beginners: $19.99
Thai Language for Beginners – Udemy: Free app (Thai course $29.99-$49.99)
uTalk: FREE
uTalk Thai: $9.99
WordUP Thai: $4.99
WordUP Thai LITE: FREE

Thai Courses: Thai Market…

Conversations in Daily Life 1: FREE
Conversations in Daily Life 2: FREE
English for Beginners: FREE
Speak English 99 Hours: FREE
Speak English in 140 Hours: FREE
Listening, Speaking, Reading, Writing: FREE

Thai Books…

Aesop Collection: FREE
Aesop’s Fables: Series 1: $1.99
ebooks.in.th: FREE
FairHDLite: FREE
Kid’s Song: Nursery Rhyme: $1.99
LittleAngel: $0.99
LittleAngelHD: $0.99
LittleAngelHDLite: FREE
Mother Hen Mother Duck: $1.99
Noo Nid Didn’t Like to Brush Her Teeth: $1.99
Noo Nid Didn’t Like Vegetables: $1.99
Noo Nid Didn’t Want to Go to School: $1.99
Pra-Payom Cartoon: FREE
Rabbit & Turtle’s Tale (Thai version): $0.99
Sailing Sailing: $0.99
SailingLite: FREE
Thai Dinosaurs AR Book HD: FREE
TheHare: FREE

Thai Flashcards…

English-Thai Flashcards: FREE
Far East Language Revision: $1.99
FlashCards Thai Lesson: FREE
iCards: $0.99
iCards Lite: FREE

Thai Games…

Thai Bubble Bath: $2.99
Thai Bubble Bath Lite: FREE
Thai Jigsaw – Animal LITE: FREE

Thai Keyboards…

My Thai Keyboard: FREE
Thai Keyboard: $0.99
Thai Language Input: $0.99
Thai PaniniKeypad: $1.99
Thai Typing: $2.99
ThaiType: FREE
ThaiTyping BUScience

Thai Pronunciation…

Thai pronunciation analysis Copy Paste: $0.99
Thai Speech 01: $1.99
Thai Speech Tab: $4.99
Thai Tones: FREE

Thai Quiz…

ThaiFunQuiz 2: FREE

Thai Spelling…

Thai Spell Cube: $0.99
Thai Spelling Ball – Animal: $0.99
Thai Spelling Ball – Animal LITE: FREE

Online Thai Entertainment…

Dooeii for iPad: $9.99
Jaidee TV: FREE
Thai Live TV & Radio: FREE
Thai PBS for iPhone: FREE
Thai TV & Radio Pro: $0.99
Thai TV+: FREE
Thailand Radio + Alarm Clock: $0.99
ThaiTV Live: FREE
ThaiTV3 for iPad: FREE
TNN 24: FREE
TrueMusic: FREE
TrueMusic HD: FREE
Voice TV: FREE

Online Thai Newspapers and Magazines…

Thairath for iPad: FREE
Thairath LITE: FREE
Post Today for iPad: FREE
Thai Mag: $0.99
Thai News: $0.99

Telling Thai Time…

Thai Calendar: FREE
Thai Clock: $0.99
Thai Times: $0.99

Thai Extras…

BookStart for Kids : Colors: $0.99
Bookkids: FREE
FAIL SNAP: FREE
kid first write thai: FREE
Learn Thai Numbers, Fast! เรียนนับเลข: FREE
SimSimi: FREE
Thai Email Editor (Color, size, and format) Keyboard: $0.99
Thai Language Note: $0.99
Thai SL: FREE
Thai Talking Food Menu: $2.99
Thai Talking Food Menu Lite: $0.99
ThaiKID EN: FREE
Trueplookpanya.com: FREE
Memrise – Learn languages for free: FREE

Language Exchange…

bini2bini: $0.99
BLING W – Real Native: FREE
Global Citizen languageXchange: FREE
HelloTalk Language Exchange: FREE
italki Messenger: FREE
Lext Talk – Language Exchange Made Easy: FREE
Link – Language Exchange: FREE
PeopleHunt: FREE
plan P: FREE
Skype for iPhone: FREE
Tandem Finder: FREE

Learning Styles…

Language Learning Aptitude Test: FREE
Learning Style Test Executive Version: $1.99
Learning Type Test: $0.99

Translators for Thai – English…

CEMA Interpreter(To Thai): $9.99
English Thai Translator: $0.99
iTranslate with Text to Speech THAI to English: $0.99
PARTY Thai Speech-to-Text: FREE
Thai-Laos Transcription: FREE
The Thai Translator: $9.99
The Thai Translator Lite: FREE
Translate Thai and English: FREE

Translators…

babel fish: $0.99
CEMA Interpreter: $99.99
CEMA Translation: $99.99
Communilator free – Universal Translator: FREE
Communilator Pro – Universal Translator: $0.99
Email Translator: $0.99
Free Translator: FREE
Google Translate: FREE
gTranslate: FREE
iHandy Translator free: FREE
iHandy Translator Pro: $1.99
iLingo Translator Pro: $1.99
iStone Travel Translation App : FREE +
iTranslate – free translator & dictionary: FREE
iTranslate Voice: $1.99
iTranslate+: FREE
iTranslator: FREE
Jibbigo Translator: FREE +
Language Translator: FREE
Languages Assistant – speak into microphone: $2.99
OneWorld Translator: $1.99
QTranslator – the ultimate translator: $1.99
SayHi Translate: $0.99
SpeechTrans: $4.99 +
TableTop Translator: $2.99
Translate Professional: FREE +
Translate Text ~ myLanguage Free translator: FREE
Translate Text into spoken voice ~ myLanguage Translator Pro: $4.99
Translate well: $0.99
Translator ~ translate with voice: $2.99
Translator with Voice: $2.99
Travel Voice Translator Linguatec: $0.99
VoiceTra+: FREE
Dragon Dictation: FREE

OCR…

iSignTranslate: FREE +
OCR Scanner – Images & documents to text: FREE
Ocrtool: $4.99
Pixter Scanner OCR: $0.99
Prizmo – Scanning, OCR, and Speech: $4.99
Thai Dict Lens: Free
TextGrabber + Translator: $5.99

Flashcard Creators…

A+ Flashcards Deluxe: $0.99
AnkiMobile Flashcards: $24.99
Brainscape: FREE
Easy Flash Cards: $0.99
Eductic ~ Learn vocabulary efficiently using flashcards: FREE
Flash My Brain Flashcards: $5.99
Flashcard Elite: proven memory algorithm for flashcards: FREE +
Flashcard Touch: $0.99
Flashcards: $1.99
Flashcards Deluxe: $3.99
Flashcards Deluxe Lite: FREE
Flashcards Study Helper: $3.99
Flashcards*: FREE
Flashcards+: FREE +
FlashCards++: FREE
FlashCardSets: FREE
FlashCardz: $0.99
Flipcards: $0.99
FREE Exam Vocabulary Builder: FREE
FREE Flashcards Study Helper: FREE
gFlash+ Flashcards & Tests: FREE +
gFlashPro – Flashcards & Tests: $3.99 +
iFlash: $14.99
iFlash Touch: FREE +
iFlashCardPro: $1.99
iFlashCardPro Lite: FREE
iFlipr Flashcards: $4.99
iKnowIt: $1.99
iLearnFast: Flash Card Studying: $2.99
iMCards Lite – Flash Cards (I don’t own the full version yet): FREE
iRevise: $1.99
Lexicon: $9.99
Mental Case 2: FREE +
Quizlet: FREE
Repetitions for iPhone and iPod Touch: $4.99
Repetitions Free for iPhone and iPod Touch: FREE
StickyStudy: Flash! (Quizlet and Flashcard Exchange): $3.99
StickyStudy: Flash! Lite (Quizlet and Flashcard Exchange): FREE
Study & Me: $0.99
Study Flash: $1.99
STUDYBLUE: FREE
StudyCards: $3.99
Touchcards 2 – Flashcard learning system, import free cards: $1.99

Quizmakers…

Quiz Creator: $0.99
Quizicards: $0.99
RapidLearn: $3.99

Extras – Generic…

iReadFast for iPhone: $4.99
Repeater: FREE
SpeedUpTV: $2.99
Unicode Map: $1.99
Unicode Map Free: FREE

Pictures (vocabulary)…

ICOON global picture dictionary: $0.99
Show it!: $0.99
ShowMe: FREE

Thai Learning Apps for the iPhone, iPad and iPod…

Note: This list will continue to be updated and tweaked. I won’t change the prices, but the location of the apps will change. When I created this list my aim was to quickly lump apps under headings. As I figure out their main focus, some will need to be elsewhere. Something like that.

Anyway, I hope you enjoy cruising the iOS apps on this list as much as I do!

Share Button