A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Tag: YouTube (page 1 of 16)

Cat Cartoons Episode Seventy Two: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขนทรายเข้าวัด
Narrator: Episode – Bringing sand to the ‘Wat’.

วิเชียรมาศ: ดูเก้าแต้มสิ ซนจริงๆ
Wi-chian maat: Look at Kao Taem! He’s so naughty!

สีสวาด: เก้าแต้ม ไปตะกุยทราย คนเค้า(เขา)อุตส่าห์ขนเข้ามา
Si Sawat: Kao Taem! Why are you digging up the sand that people have gone through all the trouble to bring in?!

วิเชียรมาศ: คนเค้า(เขา)ขนทรายเข้าวัดกันทำไมน่ะ
Wi-chian maat: Why do people bring sand into the ‘Wat’?

สีสวาด: เค้า(เขา)เอามาก่อเจดีย์ เพื่อนำทรายไปใช้ประโยชน์ในวัดไง คนสมัยก่อนเชื่อว่า เมื่อเราเดินย่ำในวัดไปมาจนทรายติดเท้าออกไปนอกวัด หากมีโอกาสก็ต้องขนทรายมาคืนให้วัด
Si Sawat: Well, they bring in the sand to build stupas, for use in a beneficial way in the ‘Wat’. People in the olden days believed that when we walk and tramp through the ‘Wat’ as we enter and leave it, sand that sticks to our feet is taken out of the ‘Wat’. So if the opportunity arises, we must bring back sand to the ‘Wat’.

ผู้บรรยาย: ขนทรายเข้าวัด เป็นการทำกุศลโดยการนำทรายไปให้วัดเพื่อใช้ประโยชน์ในวัด
Narrator: Bringing sand to the ‘Wat’ is a form of merit making, by bringing sand for it to be used beneficially in the ‘Wat’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Building sand stupas is one of various traditional activities for Songkran. See the explanation at thaibuddhist.com.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Two: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy One: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอนแกงบวด – บวชชี
Narrator: Episode – ‘Gaeng buat’ – ‘Buat chee’.

ก้อย: ดีจัง วันนี้มีแกงบวดด้วย อยากกินมานานแล้ว
Goi: Great! Today we’ve got ‘Gaeng buat’. I’ve been wanting to eat it for a long time now.

เก่ง: มีกล้วยบวชชีของโปรดของพี่ด้วย
Geng: There’s also ‘Gluay buat chee’, my favorite.

วิเชียรมาศ: กล้วยบวชชี แล้วแกงบวชพระด้วยรึเปล่า
Wi-chian maat: ‘Gluay buat chee’, so there’s a ‘Gaeng buat pra’ as well, right?

สีสวาด: แกงไม่ได้บวชหรอก แต่ บวด คำนี้ใช้ ด เด็ก สะกดจ้ะ
Si Sawat: The ‘Gaeng’ here does not ‘Buat’ (enter monkhood / nunhood), OK?! The word ‘Buat’ here is spelled with a ‘Dor dek’ as the final consonant.

วิเชียรมาศ: แกงบวด กับ บวชชี ต่างกันยังไง(อย่างไร)ล่ะ
Wi-chian maat: How does ‘Gaeng buat’ differ from ‘Buat chee’?

สีสวาด: แกงบวด บวด สะกดด้วย ด เด็ก ใช้เผือก มัน หรือฟักทอง ต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บ ส่วน บวชชี คำว่า บวช สะกดด้วย ช ช้าง ทำด้วยกล้วยต้มกับกะทิและน้ำตาลทราย มีสีขาวเหมือนเครื่องนุ่งห่มของแม่ชี
Si Sawat: ‘Gaeng buat’, the ‘Buat’ here is spelled with a ‘Dor dek’ as the final consonant, is made by boiling taros, yams or pumpkins in coconut milk and palm sugar. As for ‘Buat chee’, the word ‘Buat’ here is spelled with a ‘Chor Chaang’ as the final consonant, is made by boiling bananas in coconut milk and cane sugar. It’s white in color, the same color as the robes worn by ‘Mae chee’-s.

วิเชียรมาศ: น่าอร่อยนะ แล้วแมวอย่างเราจะได้กินด้วยมั้ย(ไหม)เนี่ย
Wi-chian maat: They look so yummy! So will cats like us be able to eat them?

ผู้บรรยาย: แกงบวด สะกดด้วย ด เด็ก หมายถึงของหวานที่ใช้เผือก มัน หรือฟักทอง ต้มกับกะทิและน้ำตาลปี๊บ ส่วน บวชชี สะกดด้วย ช ช้าง หมายถึง ชื่อของหวานทำด้วยกล้วยต้ม กับกะทิ และน้ำตาล
Narrator: ‘Gaeng buat’, spelled with a ‘Dor dek’ as the final consonant, means a dessert made by boiling taros, yams or pumpkins in coconut milk and palm sugar. As for ‘Buat chee’, spelled with a ‘Chor Chaang’ as the final consonant: it means a dessert made by boiling bananas in coconut milk and cane sugar.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Mae chee’-s (แม่ชี) are Buddhist laywomen in Thailand who have dedicated their life to religion, vowing celibacy, living an ascetic life and holding eight or even ten precepts (instead of lay Buddhists’ five) (Source: wiki: Maechi). They are basically Thai nuns.

So ‘Buat chee’ (บวชชี) or ‘Gluay buat chee’ (กล้วยบวชชี) are literally ‘bananas that have entered Thai nunhood or become Thai nuns’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy One: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Seventy: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน การใช้ไม้ยมก
Narrator: Episode – Using ‘Maai ya-mok’.

เก้าแต้ม: ท้องฟ้าสีฟ้า ๆ
ทุ่งนาสีเขียว ๆ
ลูกงูตัวเรียว ๆ
นกเหลียวมามอง ๆ
ไก่ร้องกระต๊าก ๆ
ตัวนากแอบจ้อง ๆ
ดินทรายเป็นกอง ๆ
เดินย่อง ๆ คอยระวัง
Kao Taem: ‘Tong faa see faa faa’
‘Tung naa see kieow kieow’
‘Look ngoo dtua rieow rieow’
‘Nok lieow maa mong mong’
‘Gai rong gra-dtaak gra-dtaak’
‘Dtua naak aep jong jong’
‘Din saai bpen gong gong’
‘Dern yong yong, koi ra-wang’

วิเชียรมาศ: ท่องอะไรของเธอฟ้า ๆ เขียว ๆ จะหลับเลยหลับไม่ลงเลย
Wi-chian maat: What are you reciting? I can’t fall asleep with all this ‘Faa faa’ and ‘Kieow kieow’.

เก้าแต้ม: ไม่รู้เหมือนกัน วันก่อนเดินผ่านโรงเรียนได้ยินเด็ก ๆ เค้า(เขา)ท่องกัน เลยจำมาบ้าง
Kao Taem: I too have no idea what it is. The other day I was walking past a school and I heard the kids reciting it, so I memorized it.

สีสวาด: ก็ฟังเพลินดีนะ อะไรนะ ฟ้า ๆ เขียว ๆ เรียว ๆ มอง ๆ
Si Sawat: It can be engrossing to listen to: ‘Faa faa’, ‘Kieow kieow’, ‘Riaw riaw’, ‘Mong mong’.

วิเชียรมาศ: ทำไมต้องพูดซ้ำ ๆ กันด้วยล่ะ
Wi-chian maat: Why must everything be repeated?

สีสวาด: รู้มั้ย(ไหม)ว่าพอพูดซ้ำ ๆ แล้วความหมายมันต่างออกไป เวลาเขียนไม่ต้องเขียนซ้ำ ใช้ ไม้ยมก(ๆ) แทน
Si Sawat: Do you know that when you repeat something then its meaning changes? When you’re writing it down, there’s no need to write it twice: just use a ‘Maai ya-mok’ instead.

ผู้บรรยาย: ไม้ยมก ใช้แทนคำซ้ำ เมื่อเติมไม้ยมกเข้าไปท้ายคำ ความหมายอาจเปลี่ยนไป
Narrator: A ‘Maai ya-mok’ is used in place of a word to be written again. When a ‘Maai ya-mok’ is added at the end of a word, its meaning may change.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In linguistics, the process in which a word is repeated, is called ‘reduplication’

Reduplication in the Thai language is discussed in ‘A Reference Grammar of Thai’ by Iwasaki and Ingkaphirom.

Reduplication can basically be used to indicate plurality or to add various meanings to a word, such as softness (similar to English –ish) or intensity (for emphasis). Sometimes it is used just for the sake of rhythmic effect.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Nine: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำอุทานที่สื่อความหมาย
Narrator: Episode – ‘Kam u-taan’ to Show Emotion.

เก้าแต้ม: แหงวว เจ็บจังเลยอ่ะ อู๊ย ไม่น่าพลาดเลยเรา อูยย
Kao Taem: ‘Ngaeww’! It’s so painful! ‘Ui’! I really shouldn’t have slipped up like that!

วิเชียรมาศ: อ้าว เก้าแต้ม เป็นอะไรไปน่ะ ทำไมถึงเดินตัวแอ่นอย่างงี้(อย่างนี้)ล่ะ
Wi-chian maat: ‘Ao’! Kao Taem, what’s the matter? Why are you walking with your body bent like this?

เก้าแต้ม: แหม ก็เมื่อเช้านี้นะซี่(สิ) ชั้น(ฉัน)เห็นกระรอกกระโดดจากกิ่งไม้นึง(หนึ่ง)ไปกิ่งไม้อีกต้นนึง(หนึ่ง) ชั้น(ฉัน)ก็กระโดดตามแต่ไปไม่ถึงเลยตกแอ้กลงมา หูย เจ็บจัง แหงวว
Kao Taem: ‘Mae’! Well, earlier this morning, I saw a squirrel jumping from one branch to another. I jumped after it but I did not make it and fell down with a loud ‘Aek’! ‘Huy’! It really hurts! ‘Ngaeww’!

วิเชียรมาศ: เจ็บถึงกับร้องแหงวเชียวหรอ เอ แล้วถ้าคนเจ็บ เค้าจะร้องแหงวๆ เหมือนเรารึเปล่าอ่ะ
Wi-chian maat: It hurts so bad that you’re crying out ‘Ngaew’, huh?! So if a person is in pain, would that person cry out ‘Ngaew’ like us?

สีสวาด: คนน่ะเค้าไม่ร้องแหงวๆ หรอก แต่พอร้องปั๊บคนฟังจะรู้เลยว่าอยู่ในอาการอะไร ลองทายดูนะ
Si Sawat: One does not cry out ‘Ngaew’, OK?! But having said that, there are cries that as soon as you make them, the listener will know the state that you are in. Go on and make a guess.

สีสวาด: อู้ย โอ้ย
Si Sawat: ‘Uy’! ‘Oi’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงเจ็บ
Wi-chian maat: It means that you’re in pain.

สีสวาด: เอ๊ะ เอ
Si Sawat: ‘Ay’! ‘Ay’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงสงสัย
Wi-chian maat: It means that you’re having doubts or you’re suspicious of something.

สีสวาด: อ๋อ
Si Sawat: ‘Or’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงเข้าใจ
Wi-chian maat: It means that you understand something.

สีสวาด: เอ้า
Si Sawat: ‘Ao’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงให้
Wi-chian maat: It means that you are handing over something.

สีสวาด: โถ
Si Sawat: ‘Toh’!

วิเชียรมาศ: หมายถึงสงสาร
Wi-chian maat: It means that you sympathize with someone.

ผู้บรรยาย: เสียงที่เปล่งออกมาแทนความรู้สึกเรียกว่า คำอุทาน บอกอารมณ์ของผู้พูด
Narrator: The sounds made to represent emotion are called ‘Kam u-taan’, they convey the feelings of the speaker.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Kam u-taan’ basically means ‘interjections’. The interjections of each language differ so if you want to sound like a Thai, it would be a good idea to start using Thai interjections instead of the ones that you would normally use.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Eight: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน โรงหนัง
Narrator: Episode – ‘Rohng nang’.

สีสวาด: หนังสนุกจังเลยนะเก้าแต้ม วิเชียรมาศ
Si Sawat: This movie was a lot of fun. Kao Taem, Wi-chian maat, wouldn’t you say so?

วิเชียรมาศ: จริงจ้ะ ขนาดในโรงหนังหนาวจะแย่ยังไม่มีใครลุกไปเข้าห้องน้ำเลย
Wi-chian maat: That is true. It was freezing cold in the ‘Rohng nang’ and yet nobody got up to go to the restrooms.

เก้าแต้ม: อื้ม สงสัย ทำไมจึงเรียกการฉายแสงให้เป็นภาพบนจอผ้าว่า ฉายหนัง ล่ะ ไม่เห็นมีอะไรเป็นหนังซัก(สัก)อย่าง แถมโรงหนังก็เป็นตึกชัดๆ ไม่ได้ทำจากหนังอะไรซัก(สัก)หน่อย
Kao Taem: Erhmm, there’s been something that I’ve always wondered about. Why is it that the ‘Chaai saeng’-ing of light as a movie is called ‘Chaai nang’? I don’t see anything at all that is made of ‘nang’. Furthermore, a ‘Rohng nang’ is clearly a building and it is not made of ‘nang’ in any way.

สีสวาด: ก็คำว่า หนัง เนี่ยะ(นี่อ่ะ)มาจากการแสดงหนังใหญ่ของไทยไงจ้ะ
Si Sawat: Well, the word ‘nang’ here comes from Thai ‘Nang yai’ performances.

เก้าแต้ม: อืมม หนังใหญ่ หลอ(หรือ)
Kao Taem: Hmm, ‘Nang yai’, eh?!

วิเชียรมาศ: หนังใหญ่ คือ มหรสพที่เอาหนังสัตว์มาฉลุลายให้เป็นรูปตัวละคร แล้วเชิดตัวหนังให้เงาไปทาบอยู่บนจอผ้าขาว
Wi-chian maat: ‘Nang yai’ is a form of entertainment involving the use of puppets made from perforated animal hide as characters of a play and moving the said puppets (in front of a light source) to cast shadows onto a white cloth screen.

เก้าแต้ม: อ๋อ เวลาฉายภาพยนตร์ก็ฉายแสงไปทาบอยู่บนจอเหมือนกัน เลยเรียกภาพยนตร์ว่า หนัง
Kao Taem: Oh, I see! When a movie is shown, it involves the projection of light onto a screen in a similar way, hence why a movie is called a ‘Nang’.

สีสวาด: ใช่จ้ะ ฉายภาพยนตร์ ก็เลยกลายเป็นฉายหนังไงจ้ะ
Si Sawat: That’s it! So the showing of a movie became known as the showing of a ‘Nang’.

ผู้บรรยาย: คำว่า หนัง เป็นคำภาษาปากของคำว่า ภาพยนตร์ คำว่า ยนตร์ เขียน ย ยักษ์ น หนู ต เต่า ร เรือ การันต์
Narrator: The word ‘Nang’ is informal spoken substitute for the word ‘Paap-pa-yon’ and the ‘yon’ in it is written ‘Yor yak, nor noo, dtor tao, ror reua gaa-raan’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Nang yai’ (หนังใหญ่) generally means ‘a form a Thai traditional shadow puppet theatre’.

‘Nang’ (หนัง) literally means skin or hide and ‘Nang yai’ (หนังใหญ่) specifically means ‘a large shadow puppet made from buffalo or cow hide’.

(Adapted from: wiki: Nang yai).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Eight: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Seven: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กรมอุตุฯ
Narrator: Episode – ‘Grom u-dtu’.

วิเชียรมาศกับเก้าแต้ม: ครอก อืม ครอก อืม
Wi-chian maat and Kao Taem: ‘Krok eum’ ‘Krok eum’ (snoring sound)

สีสวาด: เก้าแต้ม วิเชียรมาศ มานอนหลับอยู่นี่เอง ไหนอวดว่ากำลังทำงานอยู่ไง
Si Sawat: Kao Taem! Wi-chian maat! You’re asleep here all this time! Weren’t you the ones bragging about doing some work?

เก้าแต้ม: ก็ทำงานน่ะซี้(สิ)
Kao Taem: We are working, you know?!

สีสวาด: งานอะไร เห็นกรนกันครอกๆ
Si Sawat: What work? I see you snoring loudly: going ‘Krok’ ‘Krok’.

เก้าแต้ม: พวกเราคือ กรมอุตุ
Kao Taem: We are the ‘Grom u-dtu’.

สีสวาด: กรมอุตุนิยมวิทยา
Si Sawat: You mean ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’

วิเชียรมาศ: เราก็เป็นอุตุเหมือนกัน แต่เป็นนอนหลับอุตุ
Wi-chian maat: We are also ‘U-dtu’ but we are ‘Non lap u-dtu’.

เก้าแต้ม: นอนต่อดีกว่า
Kao Taem: We best get back to sleeping.

สีสวาด: เอ๊า(อ้าว)
Si Sawat: Sheesh!

ผู้บรรยาย: อุตุ แปลว่า ฤดู กรมอุตุนิยมวิทยา คือ หน่วยงานที่ศึกษาสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ ส่วน นอนหลับอุตุ คือ หลับสบาย
Narrator: ‘U-dtu’ means ‘season’. ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ is the agency that studies and forecasts weather whereas ‘Non lap u-dtu’ is to be sound asleep.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In this episode Kao Taem makes a pun and finally gets one over Si Sawat.
The ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรมอุตุนิยมวิทยา) is basically the ‘Thai Meteorological Department’.

The punctuation mark ฯ in the word กรมอุตุฯ is called ‘Bpai-yaan noi’ (ไปยาลน้อย) and it shows that the preceding word is abbreviated [‘Grom u-dtu’ (กรมอุตุฯ) is abbreviated from ‘Grom u-dtu ni-yom wit-ta-yaa’ (กรมอุตุนิยมวิทยา)].

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Seven: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

YouTube Channel: Fluent in Thai by Narisa Naropakorn

YouTube Channel

Years ago, after getting fed up with the timesink of studying Thai courses only to be told that the phrases I worked so very hard to learn were incorrect (often laughable), I went searching for a Thai teacher who taught real Thai.

Not the Faranged Thai or old-fashioned overly formal Thai found in some courses, but real, honest to goodness Thai that wouldn’t receive a smirk in response.

One name kept coming back from fluent Thai speakers such as Rikker Dockum – Narisa Naropakorn (Thai Skype Teacher).

Studying Thai with Khun Narisa was an eyeopener. Some of the materials were so different from what I’d studied previously that I asked other Thais and fluent students of Thai for verification. Time after time she was proven right.

Now, being a hermit I’m not much of a Thai speaker. And as I can only talk to myself for so long my main Thai focus is translating subjects that I find interesting. Some have made their way to WLT.

You might have noticed that Khun Narisa has collaborated with me on useful posts such as the excellent HouseTalk Series (ongoing), Thai Culture: Understanding Greng Jai (เกรงใจ) (even Thais reference this post), TPR: Total Physical Response 500+ Thai Word List Translated, Tim Ferris: Thai Sentence Deconstruction and much more.

Throughout our class time I kept nudging Khun Narisa to get her book out there. Lucky you, she now has a YouTube channel: Fluent in Thai by Narisa.

Each week Khun Narisa will add a new video to the playlist Speak Thai Fluently with 100 Easy Tips. Right now there’s four videos – be sure to subscribe for more.

Here’s a brief explanation of the YouTube channel Fluent in Thai by Narisa:

Khun Narisa: How many times have you felt misunderstood by Thais even though you’ve spent hours studying?

The results I get from testing learners in their trial lesson shows there’s something missing in the Thai teaching market.

Before coming to study with me many of my students started learning Thai from other resources. Some mention usages of Thai words and expressions that are not familiar to Thai ears and it’s my job to correct the inaccuracies.

As a result, my students often ask me, ‘Hey! The Thai you taught me I’d never heard before. Why don’t you make videos for Youtube or write a book?”

So I collected tips to make a series. After testing the tips with my students I’m confident the videos will help you sound Thai (vocab, grammar and tones).

If you want to know more about studying Thai with Khun Narisa, check this out: Interview with Thai Skype Teacher Khun Narisa Naropakorn

Here are a few reviews from language-school-teachers.com: Narisa Naropakorn.

And if you are interested in a free trial lesson with Khun Narisa, just contact her via her site: Thai Skype Teacher.

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Six: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กีฬา – สิงโต
Narrator: Episode – ‘Sing-dtoh’.

เก้าแต้ม: สีสวาด มาดูสารคดีเรื่องนี้ซี่(สิ) มีสัตว์อะไรเยอะแยะเชียว
Kao Taem: Si Sawat, come watch this documentary! There are so many different animals in it.

วิเชียรมาศ: มีญาติเราด้วย มาดูซี่(สิ)
Wi-chian maat: Our relatives are in it too. Come watch!

สีสวาด: สิงโตแท้ ๆ ไม่ใช่แมวอย่างเราซัก(สัก)หน่อย
Si Sawat: Real ‘Sing-dtoh’-s are not cats like us at all.

วิเชียรมาศ: สิงโตตัวใหญ่ก็จริง แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเดียวกับพวกเรานั่นแหละ
Wi-chian maat: It’s true that a ‘Sing-dtoh’ is large but it’s a mammal that is in the same family as us.

เก้าแต้ม: ว่าแต่ สิงโต เนี่ยะ(นี่อ่ะ) เค้า(เขา)เรียกกันย่อ ๆ ว่า สิงห์ ใช่มั้ย(ไหม)ล่ะ แล้ว สิงโต กับ สิงห์ เขียนเหมือนกันมั้ย(ไหม)
Kao Taem: This ‘Sing-dtoh’ that we’re talking about, is called ‘Sing’ in short, right? So are ‘Sing-dtoh’ and ‘Sing’ written the same way?

สีสวาด: ไม่เหมือนกันจ้ะ สิงโต ไม่มี ห หีบ กับ ไม้ทัณฑฆาต แต่ สิงห์ จะมี ห หีบ กับ ไม้ทัณฑฆาต ด้วย
Si Sawat: Not in the same way. There’s no ‘Hor heep’ and ‘Maai tan-ta-kaat’ in ‘Sing-dtoh’ however there’s a ‘Hor heep’ and a ‘Maai tan-ta-kaat’ in ‘Sing’.

ผู้บรรยาย: สิงโต เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดใหญ่ ส่วน สิงห์ เป็นสัตว์ในนิยายที่ดุร้าย
Narrator: ‘Sing-dtoh’ is the name of a type of large mammal whereas the ‘Sing’ is a fierce mythical creature.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

A ‘Sing-dtoh’ (สิงโต) is a lion, as in a large wild animal of the cat family with yellowish-brown fur that lives in Africa and southern Asia.

‘Sing’ (สิงห์) is a name believed to have originated from the Hindu word ‘Singh’ which in turn is derived from the Sanskrit word ‘Simha’ which means lion. In western astrology, it can be viewed in the same context as the zodiac sign of Leo. (Adapted from: Singha)

A ‘Maai tan-ta-kaat’ (ไม้ทัณฑฆาต), which literally means ‘killing as punishment’, is placed above a consonant (or in some cases more than one consonants) to mark it as silent and not to be pronounced (basically ‘killing’ its sound). A consonant together with a ‘Maai tan-ta-kaat’ (ไม้ทัณฑฆาต) is called a ‘Gaa-ran’ (การันต์). The RSD definition of ‘Gaa-ran’ (การันต์) points out that there is a ‘Gaa-ran’ (การันต์) in the word itself, that is ต์.

‘Sing’ (สิงห์) is also the name of a very popular Thai beer produced by Boon Rawd Brewery. As explained above, as there is a ‘Gaa-ran’ (การันต์) in the word, i.e. ห์, it is not supposed to be pronounced. The Romanized name used by Boon Rawd Brewery however is ‘Singha’ (probably influenced by Thai spelling conventions) so many foreigners end up mispronouncing the word ‘Sing’ (สิงห์) by sounding out ‘ha’ at the end of it.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Six: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Five: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กีฬา – เถ้าแก่
Narrator: Episode 65 – ‘Tao-gae’.

เก้าแต้ม: พี่เก่งเค้า(เขา)จะไปไหนหลอ(หรือ)สีสวาด แต่งตัวหล่อเชียว
Kao Taem: Where is Pee Geng going, Si Sawat? All dressed up and looking good.

สีสวาด: ไปงานหมั้นจ้ะ คุณพ่อพี่เก่งเป็นเถ้าแก่ด้วยนะ
Si Sawat: He’s going to an engagement ceremony. Pee Geng’s father is the ‘Tao-gae’.

เก้าแต้ม: เถ้าแก่ คือ อะไรหลอ(หรือ)
Kao Taem: What is ‘Tao-gae’?

วิเชียรมาศ: ความจริง คำว่า เถ้าแก่ ใช้กันมานานแล้วนะ หมายถึง ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอผู้หญิงมาแต่งงานด้วย
Wi-chian maat: Truth is, the word ‘Tao-gae’ has been in use for a long time. It means ‘(a) senior who is the head in respect of asking for a woman’s hand in marriage’.

สีสวาด: และก็ใช้เรียกผู้ชายจีนที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการว่า เถ้าแก่ ด้วย แต่เดี่ยว(เดี๋ยว)นี้ คนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องแก่ก็ได้นะ และไม่ต้องเป็นคนจีนก็เรียกว่า เถ้าแก่ ได้
Si Sawat: And a Chinese man who has a good station in life and is the owner of a business is also called a ‘Tao-gae’. But nowadays a person who’s the owner of a business does not necessarily have to be old nor Chinese, to be called a ‘Tao-gae’, you know?!

วิเชียรมาศ: ใช่ แต่จะบอกให้นะ คำว่า เถ้าแก่ ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)เค้า(เขา)ใช้ ถ ถุง น้า(นะ)
Wi-chian maat: That’s true! But let me tell you something. The word ‘Tao-gae’ that we’re talking about now, is spelled with a ‘Tor tung’, OK?!

ผู้บรรยาย: เถ้าแก่ หมายถึง ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานการสู่ขอหรือการหมั้น อีกความหมายหนึ่งก็คือ ผู้ชายที่เป็นเจ้าของกิจการ
Narrator: ‘Tao-gae’ means ‘(a) senior who is the head in asking a woman to marry or to get engaged. Another meaning is ‘(a) man who is the owner of a business’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Tao-gae’ (เถ้าแก่) is a loan word from Chinese Teochew dialect which basically means ‘master’, as in the head of a family or house. As this concept of ‘master’ is uncommon in Thailand however, most Thai people use the word ‘Tao-gae’ to refer to a ‘boss’.

‘Tao-gae noi’ (เถ้าแก่น้อย), the name of a popular seaweed flavored snack sold in Thailand, basically means ‘(a) young boss’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Five: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode Sixty Four: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่เข้าคู่กัน
Narrator: Episode – Words that rhyme.

วิเชียรมาศ: นกบินฉวัดเฉวียน
แวะเวียนกระซุบกระซิบ
หนอนคลานกระดุบกระดิบ
ดุกดิกกระซิกกระซี้
Wi-chian maat: ‘Nok bin cha-wat-cha-wian’
‘Wae wian gra-sup-gra-sip’
‘Non klaan gra-dup-gra-dip’
‘Duk-dik gra-sik-gra-see’

สวัสดีจ้ะเก้าแต้ม หน้าตายิ้มแย้มอารมณ์ดีจริงน้า(นะ)
Greetings, Kao Taem! You’ve got a big smile on your face and you’re in such a good mood!

เก้าแต้ม: เพลงเพราะจัง ใครแต่งน่ะ
Kao Taem: Such a melodious song! Who wrote it?

วิเชียรมาศ: เพลงนี้ชั้น(ฉัน)แต่งเองน้า(นะ)แต่ยังไม่จบ ชั้น(ฉัน)คิดคำอ่านแล้วมันมีเสียงข้างท้ายเหมือนสะบัดเสียงน่ะ
Wi-chian maat: I wrote this song myself, but it’s not finished. I’ve come up with some words but they do not rhyme.

เก้าแต้ม: ไหน เธอร้องให้ฟังอีกทีซิ
Kao Taem: Is that so?! Sing it again for me.

วิเชียรมาศ: ได้เลย ฟังน้า(นะ)
นกบินฉวัดเฉวียน
แวะเวียนกระซุบกระซิบ
หนอนคลานกระดุบกระดิบ
ดุกดิกกระซิกกระซี้
Wi-chian maat: Can do! Listen up.
‘Nok bin cha-wat-cha-wian’
‘Wae wian gra-sup-gra-sip’
‘Nok klaan gra-dup-gra-dip’
‘Duk-dik gra-sik-gra-see’

ผู้บรรยาย: คำบางคำเป็นคำคู่ที่มีเสียงไพเราะ และมีจังหวะที่ชวนให้สนุก เช่น ฉวัดเฉวียน กระซุบกระซิบ กระดุบกระดิบ กระซิกกระซี้
Narrator: Some words go together and rhyme melodiously, with a rhythm that’s fun.
‘Cha-wat-cha-wian’
‘Gra-sup-gra-sip’
‘Gra-dup-gra-dip’
‘Gra-sik-gra-see’

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
Older posts