A Woman Learning Thai...and some men too ;)

Learn Thai Language & Thai Culture

Cat Cartoons Episode 117: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ฝรั่ง
Narrator: Episode – ‘Fa-rang’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม ปีนขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้นั่น ระวังน้า(นะ) เดี๋ยวจะตกลงมาหรอก
Wi-chian maat: Kao Taem! Why have you climbed up the tree? Be careful! Or you’re going to fall!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ปีนขึ้นมาเก็บฝรั่งขี้นก เห็นมั้ยล่า(ไหมล่ะ) นี่ไง ผลเนี้ยะ(นี้อ่ะ)แก่กินได้แล้ว
Kao Taem: I’ve climbed up here to pick some ‘Fa-rang kee nok’-s. See? Here it is! These are ripe enough to eat.

สีสวาด: เธอกินเป็นด้วยหลอ(หรือ)
Si Sawat: You partake of it too, huh?

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)จะเก็บไปให้พี่เก่งพี่ก้อยตังหาก(ต่างหาก)
Kao Taem: On the contrary, I’m picking them for Pee Geng and Pee Goi.

วิเชียรมาศ: ไหนๆ ฝรั่งขี้นกหหน้าตาเป็นยังไง(อย่างไร)น่ะ
Wi-chian maat: Let’s see! What does a ‘Fa-rang kee nok’ look like?

สีสวาด: ฝรั่งขี้นกเป็นผลไม้ไทย มีไส้สีแดง ผลเล็กๆ กินได้ทั้งผลเลยหละ
Si Sawat: A ‘Fa-rang kee nok’ is a Thai fruit. Its flesh is red. It’s a small fruit and it can be eaten whole.

เก้าแต้ม: มีมี่ที่อยู่บ้านโน้น เธอบอกว่าเธอเป็นฝรั่ง งั้นก็เอามากินเสี๊ยะ(เสีย)ดีมั้ย(ไหม) เฮ่ะๆๆ (เสียงหัวเราะ)
Kao Taem: You know Mimi, who lives in that house over there?! She said that she’s ‘Fa-rang’. So she should just let us eat her, heh heh!

สีสวาด: มันคนละอย่างกัน มีมี่ เธอเป็นแมวจากต่างประเทศ เธอจึงเป็นแมวฝรั่ง เห็นมั้ย(ไหม)ล่ะจมูกโด่งขนฟูเชียว อย่าไปกินเข้าเชียวนะ มันไม่ใช่ผลไม้
Si Sawat: We’re talking about two completely different things. Mimi is a cat from a foreign country. So she’s a ‘Maew fa-rang’. See the sharp nose and furry coat?! Do not think of eating her, OK?! She’s not a fruit!

ผู้บรรยาย: ฝรั่ง มีหลายความหมาย เช่น ฝรั่งที่หมายถึงผลไม้ เช่น ฝรั่งไทย ฝรั่งเวียดนาม ฝรั่งขี้นก ฝรั่งที่หมายถึงคนที่มาจากต่างประเทศ เรียกว่า คนฝรั่ง ฝรั่งที่มีความหมายของของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ แมวฝรั่ง มันฝรั่ง ขนมฝรั่ง
Narrator: ‘Fa-rang’ has more than one meaning: ‘Fa-rang’ can mean ‘(a) fruit (guava)’, for example a Thai guava, Vietnamese guava or a ‘Fa-rang kee nok’. A ‘Fa-rang’, meaning ‘(a) person who comes from a foreign country’ is called a ‘Fa-rang’ (person). ‘Fa-rang’ can also mean something that comes from a foreign country: ‘Maew fa-rang’, ‘Man fa-rang’ and ‘Ka-nom fa-rang’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
maew táng săam dtua: láew póp gan mài ná (kráp)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Fa-rang kee nok’ (ฝรั่งขี้นก) (literally means ‘bird droppings guava’) refers to an early species of Thai guava, see Guava Foreign but Not Forbidden.

The RID definition of ‘Fa-rang’ (ฝรั่ง) refers to ‘white skinned foreigners’, i.e. Caucasian.

Share Button

Cat Cartoons Episode 116: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ใบปลิว
Narrator: Episode – ‘Bai bpliw’.

สีสวาด: วิเชียรมาศ เห็นใบปลิวที่อยู่บนโต๊ะนี้รึ(หรือ)เปล่า
Si Sawat: Wi-chian maat, did you see the ‘Bai bpliw’ on this table?

วิเชียรมาศ: ไม่เห็นมีอะไรปลิวมานี่ เห็นแต่ใบไม้ปลิวหล่นมาที่พื้นดิน ไม่ได้ปลิวมาที่โต๊ะนี่
Wi-chian maat: I did not see anything ‘Bpliw’ this way. I saw a ‘Bai mai bpliw’ onto the ground; it did not ‘Bpliw’ over onto this table.

สีสวาด: ใบปลิว ไม่ใช่ใบไม้ปลิว
Si Sawat: I said ‘Bai bpliw’, not ‘Bai mai bpliw’.

เก้าแต้ม: นี่ไง(อย่างไร) ใบมะม่วงเนียะ(นี้อ่ะ)เพิ่ง(พึ่ง)ปลิวตกลงมา ชั้น(ฉัน)เลยเอามาให้สีสวาด
Kao Taem: Look, here it is! This purple leaf just ‘Bpliw’-ed down! I picked it up for Si Sawat.

สีสวาด: โธ่เอ๊ย เหมือนวิเชียรมาศเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
Si Sawat: Sheesh! You’re just like Wi-chian maat! You’re clueless!

วิเชียรมาศ: แล้วมันเป็นอะไรล่ะ
Wi-chian maat: So, what is it exactly?

สีสวาด: ใบปลิว มันเป็นกระดาษที่เค้า(เขา)เขียนข้อความประกาศหรือโฆษณา ชั้น(ฉัน)เห็นใบปลิวที่เค้า(เขา)โฆษณาอาหารแมวถึงจะให้คุณแม่ของพี่เก่งซื้อมาให้พวกเรากินไงล่า(อย่างไรเล่า)
Si Sawat: A ‘Bai bpliw’ is a piece of paper that gives you information or advertises something. I saw a ‘Bai bpliw’ that advertises some cat food. I wanted to give it to Mum so that Mum can buy the advertised cat food for us.

วิเชียรมาศ: เอ้า เก้าแต้ม ช่วยกันหาเร็วเข้า เดี๋ยวอดกินของอร่อยๆ หรอก
Wi-chian maat: Whaaa? Kao Taem, let’s look for it, quickly! Otherwise we’ll miss out on some tasty food!

ผู้บรรยาย: ใบปลิว คือ แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเพื่อเผยแพร่ เช่น ใบปลิวโฆษณาอาหารแมว
Narrator: A ‘Bai bpliw’ is a piece of paper that is distributed to give information or advertise something, for example a ‘Bai bpliw’ advertising cat food.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comment…

‘Bpliw’ (ปลิว) basically means ‘(to) be carried or blown by the wind’.

‘Bai bpliw’ (ใบปลิว) is a compound noun meaning ‘(a) leaflet / handbill / flyer’ whereas a ‘Bai mai bpliw’ (ใบไม้ปลิว) basically means ‘(a) (tree) leaf carried or blown by the wind’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 116: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Kickstarter: Thai Font Poster by Lanna Innovation

Thai Font Poster by Lanna Innovation

If you’ve ever had a problem deciphering creative Thai fonts, then Lanna Innovation’s Thai Font Poster might be just what you need.

Thai Font Poster Kickstarter by Lanna Innovation: There is an enormous diversity in Thai fonts (typefaces) found in Thailand, and used everywhere, from Thai movie posters, to Thai advertisements, to Thai signage of all kinds, to Thai restaurant menus. Unfortunately, even if someone learns the fonts used in standard Thai by the government, in use on websites, and in books, that is not enough to be able to read Thai in Thailand.

We had to start by curating a Thai Font Collection which would meet the needs for the Thai Font Poster. This font collection took on a life of its own and we are pleased to include over 300 font files in 98 font families, which are free to download and use, and found at: Thai Font Collection.

We have the most extensive collection that we are aware of, and the cleanest set when it comes to licensing and rights.

From these fonts we selected 20 which showcase the variety and diversity of Thai fonts found in Thailand. With those twenty, we created a two-sided, two-color Thai Font Poster which displays side-by-side all representative characters as found on Thai keyboards and mobile devices.

To help make Lanna Innovation’s project happen please read further: Kickstarter – Thai Font Poster.

Web: Lanna Innovation – Thai Language and Culture
Twitter: @LannaInnovation

Share Button

Cat Cartoons Episode 115: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขนมสอดไส้ – ขนมใส่ไส้
Narrator: Episode – ‘Ka-nom sot sai’ – ‘Ka-nom sai sai’.

แม่ค้า: ขนมแม่เอ๊ย ขนมไทยๆ ขนมสอดไส้ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมหวาน ผ่านหน้าบ้านมาแล้วจ้า
Hawker: Dessertssss! Real Thai desserts! ‘Ka-nom sot sai’-s! Toddy palm cakes! Banana desserts! Desserts! Right at your doorstep!

เก่ง: น้องก้อย มากินขนมกันเถอะ คุณแม่ซื้อมาให้เราตั้งเยอะ ก้อยจะเลือกขนมอะไรอ่ะ
Geng: Nong Goi, come let’s have some desserts. Mum bought quite a lot of them for us. Goi, which dessert are you going to have?

ก้อย: ก้อยชอบกินขนมใส่ไส้ แต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเค้า(เขา)ร้องขายว่า สอดไส้ ไหน ขอดูหน่อยซี่(สิ)ว่าเหมือนอย่างที่ก้อยชอบรึเปล่า
Goi: I like to eat ‘Ka-nom sai sai’ but just now I heard the hawker calling out that she has something ‘Sot sai’. Here, let me take a closer look; I want to see whether or not it is the same type of dessert that I like.

เก่ง: ขนมใส่ไส้ หรือ ขนมสอดไส้ ก็เหมือนกันนั่นแหละ เรียกได้ทั้งสองอย่าง
Geng: Call it ‘Ka-nom sai sai’ or ‘Ka-nom sot sai’: they’re one and the same. Both names are equally applicable.

ก้อย: ไชโย! ได้กินขนมไทยๆ สมใจแล้วหล่ะ
Goi: Hooray! I’m able to have the Thai dessert that I’ve been wanting to eat all along.

ผู้บรรยาย: ขนมสอดไส้ หรือ ขนมใส่ไส้ เป็นขนมไทยที่มีหน้าไส้กระฉีก ปั้นเป็นก้อนกลมๆ หุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ ใส่เป็นไส้แป้งข้าวจ้าวที่ผสมกะทิและเกลือ ทำให้สุกพอข้นๆ แล้วห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทงนึ่งให้สุก
Narrator: ‘Ka-nom sai sai’, or ‘Ka-nom sot sai’, is a Thai dessert with a filling made from almost ripe coconut that is shredded, mixed with palm sugar until it becomes glutinous, moulded into a round shape, covered with black sticky rice; which is itself covered with a mix comprising of rice flour mixed with coconut milk and salt, that is cooked until glutinous. This is then wrapped in banana leaf or placed in a small container made from banana leaf and then steamed until cooked.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Ka-nom sot sai’ (ขนมสอดไส้) is basically ‘steamed flour with coconut filling’, a type of Thai dessert.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 115: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 114: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เผลอ – เผอเรอ
Narrator: Episode – ‘Pler’ – ‘Per-rer’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้มเนี่ยะ(นี่อ่ะ)ร้ายจริงๆ ชั้น(ฉัน)เผลองีบไปนิดเดียว คาบเอาปลาของชั้น(ฉัน)ไปกินซะละ(เสียแล้ว)
Wi-chian maat: Kao Taem is sooooo mean! I dozed off there for a second and he grabbed my fish in his mouth to eat it.

เก้าแต้ม: ล้อเล่นน่า เอ้า เอาคืนไปซะ(สิ) ชั้น(ฉัน)เห็นเธอเผลองีบไป ลองดูว่าเธอจะตื่นมั้ย(ไหม)
Kao Taem: It’s just a prank! Here! Take it back! I saw you dozing off and just wanted to see whether or not I’ll wake you.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม เข้ามาได้ยังไง(อย่างไร)น่ะ
Wi-chian maat: Kao Taem, how on earth did you get in?

เก้าแต้ม: ก็เข้าทางประตูนั่นหล่ะ
Kao Taem: I came in through that door.

วิเชียรมาศ: ประตูไม่ได้ปิดอีกแล้วหรอ(หรือ) วันก่อนได้ยินพี่เก่งดุพี่ก้อยว่าชอบเผอเรอไม่ปิดประตูซะ(เสีย)เรื่อย
Wi-chian maat: Hmmm, the door must have been left open again. Just the other day, I heard Pee Geng scolding Pee Goi for her negligence in always leaving the door open.

เก้าแต้ม: แน่ะ วิเชียรมาศพูดผิดไม่ออกเสียงคำควบกล้ำ ต้องพูดว่า เผลอเรอ ซี่(สิ)
Kao Taem: Jeez! Wi-chian maat has mispronounced it by not pronouncing the blended consonant. It should be pronounced ‘Pler-rer’, OK?!

สีสวาด: เธอนั่นแหละพูดผิด วิเชียรมาศพูดถูกแล้ว ต้องพูดว่า เผอเรอ ไม่มีคำควบกล้ำ เผลอ กับ เผอเรอ เป็นคนละคำกันจ้ะ
Si Sawat: You’re the one mispronouncing it! Wi-chian maat pronounced it correctly. It should be pronounced ‘Per-rer’. There’s no blended consonant sound. ‘Pler’ and ‘Per-rer’ are two separate and distinct words.

ผู้บรรยาย: เผลอ มี ล ลิงควบ หมายถึง หลงลืมไปชั่วขณะ ไม่ระวังตัว เผอเรอ ไม่มี ล ลิงควบ หมายถึง ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ
Narrator: ‘Pler’, with ‘Lor ling’ as a blended consonant, means ‘(to be) absent-minded’. ‘Per-rer’, without ‘Lor ling’ as a blended consonant, means ‘not being careful or giving enough attention to people or things that are your responsibility’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 114: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Cat Cartoons Episode 113: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่ – ไหม้
Narrator: Episode – ‘Mai’ – ‘Mai’.

สีสวาด: สงสารพี่ก้อยจัง อยากจะกินไก่ย่างแต่ก็กินไม่ได้
Si Sawat: I really feel sorry for Pee Goi. She wanted to have some grilled chicken but couldn’t.

วิเชียรมาศ: อ้าว ทำไมล่ะ
Wi-chian maat: Oh! But why?

สีสวาด: ก็พี่ก้อยไปซื้อไก่ย่างมา บอกแม่ค้าว่า เอาชิ้นที่ไม่ไหม้นะ แม่ค้าเข้าใจผิดก็เลยเลือกชิ้นที่ไหม้เกรียมใส่ถุงมาให้นี่แหละ
Si Sawat: When she went to get the grilled chicken, she told the hawker that she wanted the pieces that were ‘Mai mai’. The hawker misunderstood her and picked all the charred pieces and put them into the bag.

วิเชียรมาศ: แม่ค้าเค้า(เขา)ก็ทำถูกแล้วนี่นา เอาชิ้นที่ไหม้ๆ มาให้น่ะ
Wi-chian maat: The hawker got it right, you know?! She gave us all the ‘Mai mai’ pieces.

สีสวาด: ไม่ใช่ พี่ก้อยเค้า(เขา)หมายถึงไก่ที่ย่างสุกพอดีๆ ไม่ใช่เป็นสีดำไหม้เกรียมอย่างที่แม่ค้าเข้าใจ
Si Sawat: No, that’s not it! Pee Goi meant grilled chicken that’s grilled just until it’s well-cooked, and not blackened from charring; the way that the hawker understood it to mean.

วิเชียรมาศ: โถ สงสารพี่ก้อยจังเลย วันหลังจะพูดอะไรต้องระวังคำที่ออกเสียงเหมือนกันนะ
Wi-chian maat: Sheesh! I do feel sorry for Pee Goi. Next time, she has to be more careful when using homophones in her speech.

สีสวาด: คำว่า ไม่ไหม้ ของพี่ก้อย คำแรกเป็นคำปฏิเสธ คือ ไม่ คำหลังเป็นคำกริยา คือ ไหม้ ถ้าพี่ก้อยพูดเว้นระยะซัก(สัก)นิดว่า ไม่เอาชิ้นที่ไหม้ แม่ค้าคงเข้าใจ
Si Sawat: When Pee Goi said ‘Mai mai’, the first word is the negative marker, i.e. ‘not’, whereas the following word is a ‘Gri-yaa’ (or ‘Ga-ri-yaa’) i.e. ‘charred’. If Pee Goi had separated out the two words, for e.g. if she had said ‘Mai ao chin tee mai’, the hawker would’ve understood her.

ผู้บรรยาย: ไม่ เขียน สระไอไม้มลาย ม ม้า ไม้เอก เป็นคำปฏิเสธ ไหม้ เขียน สระไอไม้มลาย ห หีบ ม ม้า ไม้โท เป็นคำกริยา หมายถึง เกรียม ไหม้เกรียม
Narrator: ‘Mai’, spelled ‘Sara ai mai ma-laai, mor maa, mai ayk’, is a negative marker. ‘Mai’, spelled ‘Sara ai mai ma-laai, hor heep, mor maa, mai toh’, is a ‘Gri-yaa’ (or ‘Ga-ri-yaa’) i.e. burned or charred.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 113: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Xmas Gift from L-Lingo: ANKI Deck with 1000 Thai Words and Phrases (audio included)

Xmas Gift from L-Lingo

Xmas is coming early this year! For those who want to get a jumpstart on their New Year’s Resolution to learn Thai, L-lingo is giving away an ANKI Deck with 1000 top frequency Thai words and sample phrases. Audio included.

Download the deck here: Thai 1000 Common Words

If you’ve never tried L-lingo, check out the free version of their Quiz-Based Thai lessons.

L-Lingo immerses you in the sights and sounds of the Thai language, rather than just the written word. Our multi-channel teaching method gives you real and rapid results much quicker than traditional flash-card or textbook approaches. Before you know it, you’ll be speaking words and longer sentences with real confidence.

Ho ho ho everyone! Happy Holidays to you and yours.

Share Button

Cat Cartoons Episode 112: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน กางเกงขาก๊วย
Narrator: Episode – ‘Gaang-gayng kaa guay’.

เก่ง: วันเสาร์เนี้ยะ(นี้อ่ะ)พวกพี่จะได้ไปปลูกป่าชายเลนกัน น้องก้อยยังไม่ได้ไปหลอก(หรอก) คงเป็นปีหน้า
Geng: This Saturday, my group will get to join in a mangrove planting activity. Goi, you’re still not able to join in yet. Probably next year.

ก้อย: น่าเสียดาย อยากไปจังเลย แล้วทางโรงเรียนให้แต่งตัวยังไง(อย่างไร)อ่ะ
Goi: What a shame! I really want to join in badly! So what does the school want us to wear?

เก่ง: คุณครูบอกว่าให้นุ่งกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาก๊วยก็ได้ จะได้ทำงานสะดวกๆ
Geng: Our teacher told us that we can wear shorts or ‘Gaang-gayng kaa guay’ so that we can work more comfortably.

ก้อย: เอ๋ กางเกงขาก๊วย มันเป็นยังไง(อย่างไร) เป็นกางเกงยืดๆ ใช่มั้ย(ไหม)
Goi: Hmmm, what are ‘Gaang-gayng kaa guay’-s? They are stretchy pants, right?

เก่ง: ไม่ใช่หลอก(หรอก) กางเกงขาก๊วยเป็นกางเกงแบบจีน ขายาวเลยเข่าลงมานิดหน่อย
Geng: No, they’re not! ‘Gaang-gayng kaa guay’-s are Chinese style pants, where the length of the leg stops just below the knee.

ก้อย: แล้วพี่เก่งมีรึเปล่า
Goi: So…., do you have a pair of those?

เก่ง: มีซี่(สิ) นี่ไง คุณแม่เพิ่งซื้อมาให้พี่เมื่อวานนี้เอง
Geng: You bet I do! Here they are! Mom bought them for me just yesterday.

ก้อย: คุณแม่ขา(คะ) ก้อยอยากได้กางเกงขาก๊วยมั่ง(บ้าง) ซื้อให้ก้อยด้วยนะค้า(คะ)
Goi: Mom! I want a pair of ‘Gaang-gayng kaa guay’-s too! Please buy them for me, pretty please.

ผู้บรรยาย: กางเกงขาก๊วย เป็นกางเกงแบบจีนขายาวเลยเข่าลงมาเล็กน้อย
Narrator: ‘Gaang-gayng kaa guay’-s are Chinese style pants, where the length of the leg stops just below the knee.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Gaang-gayng kaa guay’ (กางเกงขาก๊วย) are basically ‘long shorts’ or Capri pants (also known as Three quarter pants, capris, crop pants, pedal pushers, clam-diggers, flood pants, jams, highwaters, culottes or toreador pants).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 112: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button

Proposal: A Thai Language Stack Exchange

Stack Exchange Thai Language

Over at FCLT Jeff Mcneill shared his proposal for a Thai Language Stack Exchange. And as I was unaware of the resource I had to Google.

About: Launched in 2010, the Stack Exchange network consists of 133 Q&A communities including Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers. Since then, the Stack Exchange network has grown into a top 50 online destination with Stack Overflow alone serving more than 50 million developers every month.

When I asked Jeff the reasoning behind this particular project, he came back with four:

  1. The impetus for the idea was a Stack Exchange question regarding the Thai script and its possible relation to Sanskrit. I think this was in the Linguistics stack. I browsed around for the Thai language stack… and it didn’t exist!
  2. Also, very high quality resources such as thai-language.com have a forum but they are not used much.
  3. Third is that while it seems everyone is on Facebook and there is good discussion, search and indexing of conversations is very poor. It’s fine for keeping up with recent activity, but older topics that might be relevant on into the future are hard to find.
  4. Stack Exchange isn’t perfect but it has been very helpful to me on a number of topics, and doesn’t require an account to read, unlike Quora.

So, just how does this work?

The goal is to come up with at least 40 questions that embody the topic’s scope. When at least 40 questions have a score of at least ten net votes (up minus down), then the proposal is considered “defined.”

And to do just that, first do a quick walk through the Stack Exchange Tour, then go to Area51: Thai Language Stack Exchange.

Share Button

Cat Cartoons Episode 111: Learn and Love the Thai Language

รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน หวาน
Narrator: Episode – ‘Waan’.

วิเชียรมาศ: พี่เก่งกับพี่ก้อยกินอะไรน่ะ
Wi-chian maat: Say, what’s Pee Geng and Pee Goi eating?

สีสวาด: กินขนมหม้อแกง คุณน้าพี่เก่งไปเที่ยวเลยซื้อมาฝากหลานๆ
Si Sawat: They’re eating Thai coconut custard. Pee Geng’s aunt had gone out and she bought the desserts for her niece and nephew.

วิเชียรมาศ: ขนมหม้อแกงคงจะอร่อยนะ
Wi-chian maat: Thai coconut custard must be yummy, right?!

สีสวาด: พี่เก่งบอกว่าหวานดี พี่เก่งชอบมาก
Si Sawat: Pee Geng said that they’re sweet. He (Pee Geng) absolutely loves them.

วิเชียรมาศ: คุณน้าพี่เก่งสวยนะ คุณน้าหน้าหวาน ตาก็หวาน แถมเสียงยังหวานอีก ใครๆ ชมว่าคุณน้าพี่เก่งร้องเพลงเพราะ
Wi-chian maat: Pee Geng’s aunt is pretty. She (Auntie) is sweet-faced. And she’s got a sweet-sounding voice. Everybody compliments Pee Geng’s aunt on her melodious singing voice.

สีสวาด: นั่นสิ ชั้น(ฉัน)ได้ยินพี่เก่งพี่ก้อยชมคุณน้าว่า คุณน้าทั้งสวย ทั้งเสียงเพราะ ทั้งใจดี
Si Sawat: Exactly! I’ve heard Pee Geng and Pee Goi praising Auntie not only for her beauty but also for having a melodious voice and a kind heart.

วิเชียรมาศ: ถ้าคุณน้าได้ยินคงยิ้มแก้มปริไปเลยนะ
Wi-chian maat: If Auntie were to hear this, she’d probably be smiling ear to ear.

สีสวาด: ใช่ คุณน้ายิ้มแก้มปริ แล้วก็บอกว่าพี่เก่งพี่ก้อยปากหวาน
Si Sawat: Yup! She’ll smile ear to ear and then say that Pee Geng is a sweet-talker.

ผู้บรรยาย: คำว่า หวาน หมายถึง มีรสอย่างรสน้ำตาล รสหวานเป็นรสที่ใครๆ ชอบ คำว่า หวาน นำมาใช้ขยายคำอื่นหลายคำ เช่น หน้าหวาน ตาหวาน เสียงหวาน ส่วน ปากหวาน หมายความว่า พูดเพราะ แต่ก็อาจจะไม่จริงใจ
Narrator: The word ‘Waan’ means ‘(a) taste similar to sugar’. A sweet taste is one that everyone loves. The word ‘Waan’ is used to modify many words for example ‘Naa waan’, ‘Dtaa waan’ and ‘Siang waan’. As for ‘Bpaak waan’, it means to speak politely however it may be done insincerely.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 111: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
« Older posts