รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ขนมสอดไส้ – ขนมใส่ไส้
Narrator: Episode – ‘Ka-nom sot sai’ – ‘Ka-nom sai sai’.

แม่ค้า: ขนมแม่เอ๊ย ขนมไทยๆ ขนมสอดไส้ ขนมตาล ขนมกล้วย ขนมหวาน ผ่านหน้าบ้านมาแล้วจ้า
Hawker: Dessertssss! Real Thai desserts! ‘Ka-nom sot sai’-s! Toddy palm cakes! Banana desserts! Desserts! Right at your doorstep!

เก่ง: น้องก้อย มากินขนมกันเถอะ คุณแม่ซื้อมาให้เราตั้งเยอะ ก้อยจะเลือกขนมอะไรอ่ะ
Geng: Nong Goi, come let’s have some desserts. Mum bought quite a lot of them for us. Goi, which dessert are you going to have?

ก้อย: ก้อยชอบกินขนมใส่ไส้ แต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเค้า(เขา)ร้องขายว่า สอดไส้ ไหน ขอดูหน่อยซี่(สิ)ว่าเหมือนอย่างที่ก้อยชอบรึเปล่า
Goi: I like to eat ‘Ka-nom sai sai’ but just now I heard the hawker calling out that she has something ‘Sot sai’. Here, let me take a closer look; I want to see whether or not it is the same type of dessert that I like.

เก่ง: ขนมใส่ไส้ หรือ ขนมสอดไส้ ก็เหมือนกันนั่นแหละ เรียกได้ทั้งสองอย่าง
Geng: Call it ‘Ka-nom sai sai’ or ‘Ka-nom sot sai’: they’re one and the same. Both names are equally applicable.

ก้อย: ไชโย! ได้กินขนมไทยๆ สมใจแล้วหล่ะ
Goi: Hooray! I’m able to have the Thai dessert that I’ve been wanting to eat all along.

ผู้บรรยาย: ขนมสอดไส้ หรือ ขนมใส่ไส้ เป็นขนมไทยที่มีหน้าไส้กระฉีก ปั้นเป็นก้อนกลมๆ หุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ ใส่เป็นไส้แป้งข้าวจ้าวที่ผสมกะทิและเกลือ ทำให้สุกพอข้นๆ แล้วห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทงนึ่งให้สุก
Narrator: ‘Ka-nom sai sai’, or ‘Ka-nom sot sai’, is a Thai dessert with a filling made from almost ripe coconut that is shredded, mixed with palm sugar until it becomes glutinous, moulded into a round shape, covered with black sticky rice; which is itself covered with a mix comprising of rice flour mixed with coconut milk and salt, that is cooked until glutinous. This is then wrapped in banana leaf or placed in a small container made from banana leaf and then steamed until cooked.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Ka-nom sot sai’ (ขนมสอดไส้) is basically ‘steamed flour with coconut filling’, a type of Thai dessert.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 115: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).