รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ฝรั่ง
Narrator: Episode – ‘Fa-rang’.

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม ปีนขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้นั่น ระวังน้า(นะ) เดี๋ยวจะตกลงมาหรอก
Wi-chian maat: Kao Taem! Why have you climbed up the tree? Be careful! Or you’re going to fall!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)ปีนขึ้นมาเก็บฝรั่งขี้นก เห็นมั้ยล่า(ไหมล่ะ) นี่ไง ผลเนี้ยะ(นี้อ่ะ)แก่กินได้แล้ว
Kao Taem: I’ve climbed up here to pick some ‘Fa-rang kee nok’-s. See? Here it is! These are ripe enough to eat.

สีสวาด: เธอกินเป็นด้วยหลอ(หรือ)
Si Sawat: You partake of it too, huh?

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)จะเก็บไปให้พี่เก่งพี่ก้อยตังหาก(ต่างหาก)
Kao Taem: On the contrary, I’m picking them for Pee Geng and Pee Goi.

วิเชียรมาศ: ไหนๆ ฝรั่งขี้นกหหน้าตาเป็นยังไง(อย่างไร)น่ะ
Wi-chian maat: Let’s see! What does a ‘Fa-rang kee nok’ look like?

สีสวาด: ฝรั่งขี้นกเป็นผลไม้ไทย มีไส้สีแดง ผลเล็กๆ กินได้ทั้งผลเลยหละ
Si Sawat: A ‘Fa-rang kee nok’ is a Thai fruit. Its flesh is red. It’s a small fruit and it can be eaten whole.

เก้าแต้ม: มีมี่ที่อยู่บ้านโน้น เธอบอกว่าเธอเป็นฝรั่ง งั้นก็เอามากินเสี๊ยะ(เสีย)ดีมั้ย(ไหม) เฮ่ะๆๆ (เสียงหัวเราะ)
Kao Taem: You know Mimi, who lives in that house over there?! She said that she’s ‘Fa-rang’. So she should just let us eat her, heh heh!

สีสวาด: มันคนละอย่างกัน มีมี่ เธอเป็นแมวจากต่างประเทศ เธอจึงเป็นแมวฝรั่ง เห็นมั้ย(ไหม)ล่ะจมูกโด่งขนฟูเชียว อย่าไปกินเข้าเชียวนะ มันไม่ใช่ผลไม้
Si Sawat: We’re talking about two completely different things. Mimi is a cat from a foreign country. So she’s a ‘Maew fa-rang’. See the sharp nose and furry coat?! Do not think of eating her, OK?! She’s not a fruit!

ผู้บรรยาย: ฝรั่ง มีหลายความหมาย เช่น ฝรั่งที่หมายถึงผลไม้ เช่น ฝรั่งไทย ฝรั่งเวียดนาม ฝรั่งขี้นก ฝรั่งที่หมายถึงคนที่มาจากต่างประเทศ เรียกว่า คนฝรั่ง ฝรั่งที่มีความหมายของของบางอย่างที่มาจากต่างประเทศ แมวฝรั่ง มันฝรั่ง ขนมฝรั่ง
Narrator: ‘Fa-rang’ has more than one meaning: ‘Fa-rang’ can mean ‘(a) fruit (guava)’, for example a Thai guava, Vietnamese guava or a ‘Fa-rang kee nok’. A ‘Fa-rang’, meaning ‘(a) person who comes from a foreign country’ is called a ‘Fa-rang’ (person). ‘Fa-rang’ can also mean something that comes from a foreign country: ‘Maew fa-rang’, ‘Man fa-rang’ and ‘Ka-nom fa-rang’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
maew táng săam dtua: láew póp gan mài ná (kráp)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
sĭang dèk dèk róng playng: róo rák paa-săa tai
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Fa-rang kee nok’ (ฝรั่งขี้นก) (literally means ‘bird droppings guava’) refers to an early species of Thai guava, see Guava Foreign but Not Forbidden.

The RID definition of ‘Fa-rang’ (ฝรั่ง) refers to ‘white skinned foreigners’, i.e. Caucasian.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode 117: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).