รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน เกม
Narrator: Episode – ‘Gaym’.

วิเชียรมาศ: วันนี้พี่เก่งบอกว่าจะไปเล่นเกม
Wi-chian maat: Today, Pee Geng said that he was going to go out to play some ‘Gaym’-s.

สีสวาด: ร้านเกมส์สุดโปรดข้างบ้านเราน่ะหลอ(หรือ)
Si Sawat: Out to the ‘Raan Gayms Sut Bproht’ shop beside our house, right?

วิเชียรมาศ: ใช่ ๆ พี่เก่งชอบไปเล่นที่ร้านนี้เพราะมีเพื่อน ๆ พี่เก่งมาเล่นด้วย เราตามไปดูกันเถอะ
Wi-chian maat: That’s right! Pee Geng likes to play at this shop because his friends go there to play too. Let’s go there and take a peep.

สีสวาด: ชื่อร้านเค้า(เขา)เขียน เกมส์สุดโปรด ดูสิ คำว่า เกมส์ มี ส เสือ การันต์ ด้วยหละ(ล่ะ)
Si Sawat: The name of the shop is written as ‘Raan Gayms Sut Bproht’. Will you look at that! The word ‘Gayms’ has a ‘Sor seua ga-raan’ in it.

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)เห็นร้านอื่น ๆ เค้า(เขา)ก็เขียนเหมือนร้านนี้นะ ผิดตรงไหนหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: I’ve seen other shops where it’s written the same way as it is in this shop. How is it written wrongly?

สีสวาด: อ๋อ ก็คำว่า เกม ที่หมายถึง กีฬาและการเล่นทั่ว ๆ ไป ต้องเขียน สระเอ ก ไก่ ม ม้า ถึงจะถูกจ้ะ
Si Sawat: Right! Well, to correctly write the word ‘Gaym’, which means ‘sports and games in general’, it should be written ‘Sa-ra ay, Gor gai, Mor maa’.

เก้าแต้ม: แล้วทำไมถึงไม่มี ส เสือ การันต์ ล่ะ คำนี้ในภาษาอังกฤษเขียนมีตัวเอสด้วยไม่ใช่หลอ(หรือ)
Kao Taem: And why isn’t there a ‘Sor seua ga-raan’ in it? Isn’t this word written with an ‘s’ in English?

สีสวาด: ในภาษาไทยใช้เป็นสองคำคือ มี ส เสือ การันต์ และไม่มี ส เสือ การันต์
Si Sawat: In Thai, there are actually two separate words, one with a ‘Sor seua ga-raan’ in it and the other one without.

ผู้บรรยาย: คำว่า เกม ไม่มี ส เสือ การันต์ หมายถึง กีฬาและการเล่นทั่ว ๆ ไป เช่น เกมกีฬา เกมคอมพิวเตอร์ ถ้ามี ส เสือ การันต์ ใช้เป็นชื่อเฉพาะของการแข่งขันกีฬาหลาย ๆ ชนิด เช่น ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ฝ้ายคำเกมส์
Narrator: The word ‘Gaym’, which does not have ‘Sor seua ga-raan’ in it, means ‘sports and games in general’, for example sports games or matches and computer games. With a ‘Sor seua ga-raan’ in it, it has the specific meaning of ‘(an organized) competition consisting of different sporting events’, for example the SEA Games, the Asian Games and the ‘Faai-kam’ Games.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 124: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).