รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน สาธารณะ
Narrator: Episode – ‘Saa-taa-ra-na’

วิเชียรมาศ: สวนสาธารณะ สีสวาด เราเข้าไปเดินเล่นในสวนกันมั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: ‘Suan saa-taa-ra-na’. Si Sawat, shall we take a walk in the park?

สีสวาด: ไปซี่(สิ)
Si Sawat: Let’s go!

วิเชียรมาศ: มีคนมาออกกำลังกาย มาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะ
Wi-chian maat: There are lots of people here who’ve come to exercise, and to relax.

สีสวาด: ก็สวนสาธารณะเนี่ยะ(นี่อ่ะ) ใคร ๆ ก็มาใช้บริการได้
Si Sawat: Well, this is a ‘Suan saa-taa-ra-na’ after all. Anyone can come and use the facilities herein.

วิเชียรมาศ: นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะ คำว่า สาธารณะ เนี่ยะ(นี่อ่ะ) ทำไมมีหลายอย่างจังเลย สาธารณะ แปลว่าอะไรหลอ(หรือ)
Wi-chian maat: This here is a ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’. Where are there so many (places and) things that are ‘Saa-taa-ra-na’? What does ‘Saa-taa-ra-na’ mean?

สีสวาด: สาธารณะ ก็แปลว่า ทั่ว ๆ ไป ใคร ๆ ก็สามารถใช้บริการได้ อย่างเช่น สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ สุขาสาธารณะ นี่ไง
Si Sawat: ‘Saa-taa-ra-na’ basically means (that the) general (public i.e.) anyone can use it, for example ‘Suan saa-taa-ra-na’, ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’, and ‘Su-kaa saa-taa-ra-na’.

วิเชียรมาศ: อ๋อ อะไรที่มีชื่อว่า สาธารณะ ก็หมายถึง ใครใช้ก็ได้ใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat: Oh, I see! Any place or thing that is called ‘Saa-taa-ra-na’ means that anyone can use the same, right?

สีสวาด: ใช่แล้ว
Si Sawat: That’s right!

ผู้บรรยาย: สาธารณะ หมายถึง สิ่งที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันได้ ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ดังนั้น ถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะ ก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วย
Narrator: ‘Saa-taa-ra-na’ means a (place or) thing that (the) general (public) can be used communally and is not owned by any specific person(s). So when you use a ‘Saa-taa-ra-na’ place or thing, you should help look after it so that other people can use it too.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Saa-taa-ra-na’ (สาธารณะ) basically means ‘public’ and ‘Suan saa-taa-ra-na’ (สวนสาธารณะ), ‘Toh-ra-sap saa-taa-ra-na’ (โทรศัพท์สาธารณะ), and ‘Su-kaa saa-taa-ra-na’ (สุขาสาธารณะ) mean ‘public parks’, ‘public telephones’, and ‘public toilets’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 126: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).