รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลักปิดลักเปิด
Narrator: Episode – ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

เก่ง: ก้อย แปรงฟันดี ๆ ให้ถูกวิธีนะ แปรงขึ้นแล้วก็แปรงลง เดี๋ยวจะเหมือนเพื่อนของพี่
Geng: Goi, brush your teeth properly, the correct way: move your brush in up-down strokes, otherwise you’ll end up like my friend.

ก้อย: เหมือนยังไง(อย่างไร)
Goi: End up in what way?

เก่ง: หมอฟันบอกว่า เค้า(เขา)มีเลือดออกตามไรฟัน เวลาแปรงฟันจะมีเลือดออกมาด้วย
Geng: The dentist said that there’s bleeding along the gumline around his teeth. When he brushes his teeth, there’s bleeding.

ก้อย: อ๋อ เป็นโรคเหงือกปิด ๆ เปิด ๆ ใช่มั้ย(ไหม) เลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
Goi: Aha! That’d be the ‘Ngeuak-bpit-bpit-bpert-bpert’ disease, right? That’s why there’s bleeding along the gumline around his teeth.

เก่ง: เค้า(เขา)เรียก โรคลักปิดลักเปิด
Geng: People call it the ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease.

ก้อย: ก็เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด นี่จ๊ะ
Goi: Well, it is written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, you know?!

เก่ง: นั่นแหละ เค้า(เขา)เขียน ลัก-ปิด-ลัก-เปิด แต่เวลาอ่านจะอ่านว่า ลัก-กะ-ปิด-ลัก-กะ-เปิด
Geng: I know. It’s written ‘Lak-bpit-lak-bpert’, but when you’re reading it, it’s pronounced as ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’.

สีสวาด: ไหนเก้าแต้ม ยิงฟันให้ดูหน่อยซิ(สิ) เป็นโรคลักปิดลักเปิดรึเปล่า
Si Sawat: Hey, Kao Taem! Show us your teeth, then! Have you got ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ or not?

ผู้บรรยาย: ลักปิดลักเปิด เป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกน่วม เนื่องจากขาดวิตามินซี
Narrator: ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ is the name of a disease with bleeding along the gumline around one’s teeth and one’s gums becoming soft and friable as some of its symptoms, caused by a (prolonged) deficiency of vitamin C.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The ‘Lak-ga-bpit-lak-ga-bpert’ disease (ลักปิดลักเปิด) here is referring to ‘scurvy’, specifically oral scurvy.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 131: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).