รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่ดูตาม้าตาเรือ
Narrator: Episode – To not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’.

วิเชียรมาศ: ละลัลลัลลา ละลัลลัลลัลลั้ลลา ละลั้ลลัลลาลัลลัลลา
Wi-chian maat: Lalalala Lalalalalala Lalalalalalala

เก้าแต้มและวิเชียรมาศ: แม๊ว เมี๊ยวว
Kao Taem and Wi-chian maat: Meow! Meowwww!!

วิเชียรมาศ: เก้าแต้ม! เหยียบมาได้ ไม่ดูตาม้าตาเรือซะ(เสีย)เลย
Wi-chian maat: Kao Taem! You stepped on it (my tail)! You’re not ‘Doo(-ing) dtaa maa dtaa reua’ at all!

เก้าแต้ม: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะ แล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
Kao Taem: What ‘maa’ (horse) is around here then? And how is it possible for a ‘reua’ (boat / ship) to have ‘dtaa’ (eyes)?

วิเชียรมาศ: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
Wi-chian maat: It’s bad enough that you’re not owning up to it, but you’re talking back to me too!

เก้าแต้ม: อา อา ขอโทษก็ได้ แต่ที่เนี่ยะ(นี่อ่ะ)ไม่มีม้า แล้วเรือก็ไม่มีตาจริง ๆ นะ
Kao Taem: Alright! Alright! I’m sorry then. But there are no ‘maa’-s (horses) around here and ‘reua’-s (boats / ships) really do not have ‘dtaa’-s (eyes).

วิเชียรมาศ: ชั้น(ฉัน)ไม่ได้พูดถึงม้าที่เป็นสัตว์ ไม่ได้พูดถึงเรือที่เป็นพาหนะ แล้วก็ไม่ได้พูดถึงตาที่เป็นอวัยวะด้วย
Wi-chian maat: I’m not talking about the ‘maa’ (horse) that’s an animal. Nor am I talking about a ‘reua’ (boat / ship) that’s a vehicle. I’m also not talking about the ‘dtaa’ (eyes) that are organs (body parts).

เก้าแต้ม: โอ๊ย พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
Kao Taem: Sheeesh! I have no idea what you’re talking about!

วิเชียรมาศ: คำว่า ตา มาจาก ตา ของกระดานหมากรุก ส่วน เรือ และ ม้า ก็คือตัวหมากรุก รู้ซะ(เสีย)บ้างซี่(สิ)
Wi-chian maat: For your information, the word ‘dtaa’ comes from the ‘dtaa’ (square) of a chess board whereas ‘reua’ (rook) and ‘maa’ (knight) are the names of chess pieces.

ผู้บรรยาย: ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นสำนวนหมายถึง เดินไม่ระมัดระวัง หรือไม่ดูให้รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
Narrator: “(To) not ‘Doo dtaa maa dtaa reua’” is an idiomatic phrase, which comes from chess play, meaning ‘(to) make a move without due care and attention or without taking every relevant detail into consideration, may cause loss and damage’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Cat Cartoons Episode 133: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).