รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน รำวง
Narrator: Episode – ‘Ram-wong’.

เก้าแต้ม: งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้ามาสู่วงรำ
Kao Taem: ‘Ngaam saeng deuan maa yeuan song laa’ ‘Ngaam bai naa maa soo wong ram’.

สีสวาด: มีความสุขเลื้อเกิน(เหลือเกิน)นะเก้าแต้ม ร้องเพลงเพราะเชียว
Si Sawat: Kao Taem! You’re just beside yourself with joy, aren’t you?! You sang that song quite well.

เก้าแต้ม: ฮิๆๆ จำพี่ก้อยมาน่ะ ได้ยินพี่ก้อยร้องแต่เช้า ร้องไปด้วยรำไปด้วย เห็นว่าจะรำในงานของโรงเรียน ฮื่ม เพลงเพราะดีเนาะฟังเพลินดี พี่ก้อยรำสวยด้วยหล่ะ
Kao Taem: Hihihi! I got it from Pee Goi. I heard Pee Goi singing: she started singing from early morning. She danced as she sang too. It looks like she’ll be dancing in a school event. Hmm, the song is quite melodious: listening to it will just take you away. Pee Goi dances beautifully as well.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เรียก รำวง จ้ะ
Si Sawat: I see. They call it ‘Ram-wong’, you know?!

เก้าแต้ม: รำวง หลอ(หรือ)
Kao Taem: ‘Ram-wong’, is it?

สีสวาด: ใช่จ้ะ
Si Sawat: Yessir!

ผู้บรรยาย: รำวง เป็นการรำโดยมีผู้เล่นจับคู่รำตามกันไปเป็นวง พัฒนามาจากการเล่นรำโทน เป็นการเล่นเฉพาะถิ่นในภาคกลางและได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ ต่อมามีการประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ให้เป็นมาตรฐานเรียกว่า รำวงมาตรฐาน
Narrator: ‘Ram-wong’ is a dance where the participants are couples who dance together in a circle, evolved from the ‘Ram-ton’ dance. It was originally only danced in certain parts of the central region and it then spread to the whole country. Later on, new dance steps were created which became the standard; called the standard ‘Ram-wong’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Ram-wong’ (รำวง) is a popular Thai folk-dance.

The basic pattern involves two couples folding their palms, with their fingers at right angles to their wrists, and bringing the hands up from behind the body to in front of the face, straightening and bending the fingers in time to the music throughout. The hands move in opposite directions – one to the left and one to the right.

The legs must move in time of the rhythm, and in the opposite direction of the partner. Dancers continue around in a circle, keeping in time with the beat of the drum. There is often a decorated pole or a vase of flowers used to mark the center of the circle.

‘Ram-ton’ (รำโทน) is an older kind of folk dance where the rhythm was marked by a kind of drum known as ‘Ton’ (โทน). (Source: wiki: Romvong)

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Eighty Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).