รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน คำที่ใช้ บัน
Narrator: Episode – Words that use ‘Ban’.

เก่ง: บันเทิงใจได้บันทึก เสียงก้องกึกบันลือไกล
เกิดบันดาลมีบันได คำนี้ไซร้ใช้บัน น
Geng: ‘Ban-terng jai daai ban-teuk’ ‘Siang gong geuk ban-leu glai’
‘Gert ban-daan mee ban-dai’ ‘Kam nee sai chai ban nor’

ก้อย: พี่เก่งร้องเพลงหรือท่องอะไรน่ะ
Goi: Pee Geng, are you singing a song or are you reciting something (over and over again to memorize it)?

เก่ง: ท่องกลอนจ้ะ คุณครูของพี่สอนให้พวกเราช่วยกันแต่งกลอนนี้แล้วท่อง จะได้จำคำที่มี ‘บัน’ ว่ามีใช้อยู่ห้าคำ
Geng: I’m reciting a poem (over and over again to memorize it). My teacher taught us how to work together to write this poem for recitation (over and over again to memorize it) so that we would be able to remember that there are five words that use ‘Ban’.

ก้อย: พี่เก่งท่องอีกทีสิ ก้อยชอบ และขอท่องตามนะจ๊ะ
Goi: Pee Geng, do recite it again. I like it and please let me recite it along with you (over and over again to memorize it), OK?

เก่ง: บันเทิงใจได้บันทึก เสียงก้องกึกบันลือไกล
เกิดบันดาลมีบันได คำนี้ไซร้ใช้บัน น
Geng: ‘Ban-terng jai daai ban-teuk’ ‘Siang gong geuk ban-leu glai’
‘Gert ban-daan mee ban-dai’ ‘Kam nee sai chai ban nor’

ก้อย: สงสัยจังทำไมต้องลงท้ายว่า ‘ใช้บัน น’
Goi: I’ve been wondering. Why does it end with ‘chai ban nor’?

เก่ง: ก็คำว่า ‘บัน’ ที่เขียน บ ใบไม้ ไม้หันอากาศ น หนู ที่มีใช้อยู่ตอนนี้มีเพียงห้าคำเท่านั้น คำที่ออกเสียง ‘บัน’ อื่นๆ นอกเหนือจากห้าคำนี้เขียนอีกแบบนึง(หนึ่ง) วันหลังพี่จะเล่าให้ฟัง วันนี้ท่องกลอนนี้ให้ได้ซะก่อน
Geng: Well, the word ‘Ban’ that is written ‘Bor bai mai’ ‘Mai han aa-gaat’ and ‘Nor noo’ is currently used in only five words. Other words with the ‘Ban’ sound therein, apart from these five words, are written in another way but I’ll tell you all about it another day. For today, let’s first recite this poem (over and over again to memorize it).

ผู้บรรยาย: บันเทิงใจได้บันทึก เสียงก้องกึกบันลือไกล
เกิดบันดาลมีบันได คำนี้ไซร้ใช้บัน น
Narrator: ‘Ban-terng jai daai ban-teuk’ ‘Siang gong geuk ban-leu glai’
‘Gert ban-daan mee ban-dai’ ‘Kam nee sai chai ban nor’

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

In this dialogue, it appears that the poem is a mnemonic to help Geng’s class to memorize and remember the following five words in Thai that use ‘Ban’ (บัน).

‘Ban-terng’ (บันเทิง) basically means ‘(to) amuse/entertain’.

‘Ban -teuk’ (บันทึก) basically means ‘(to) record something (for example by setting something down in writing)’.

‘Ban-leu’ (บันลือ) basically means ‘(to) echo’.

‘Ban-daan’ (บันดาล) basically means ‘(to) explode or erupt (for e.g. to explode / erupt in anger)’.

‘Ban-dai’ (บันได) basically means ‘ladder/stairs’.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Fifty Three: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).