รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Forty Nine…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน แกะดำ
Narrator: Episode – Black sheep.

สีสวาด: คืนนี้พวกเรามาให้ตรงเวลานะ อย่าลืมแต่งตัวให้เหมือนกันล่ะ
Si Sawat: Tonight, let all of us be here on time, OK?! Don’t forget that we’re all dressing the same.

เก้าแต้ม: ได้เลยยย
Kao Taem: Can do!!!

สีสวาด: แล้วไปผูกโบสีชมพูให้เหมือนกันหมดทุกตัว
Si Sawat: We’ll all wear a pink bow tie so we’ll be dressed alike.

วิเชียรมาศ: อ๋อ จะได้ดูเป็นพวกเดียวกัน เดินเที่ยวจะได้ไม่หลงใช่มั๊ย(ไหม)
Wi-chian maat: I get it! So it’ll look like we’re in the same group. When we go out together, no one will get lost, right?

สีสวาด: ใช่จ้ะ
Si Sawat: That’s right!

Later on…

สีสวาด: อ้าว พวกเรามาครบแล้ว เก้าแต้ม! ทำไมเธอผูกโบสีเขียวล่ะ
Si Sawat: Ah! I see that we’re all here. Kao Taem! Why are you wearing a green bow tie?

เก้าแต้ม: ก็ชั้น(ฉัน)ชอบสีเขียวนี่นา ชั้น(ฉัน)ว่ามันสวยดีแล้วก็ยังเข้ากับชั้น(ฉัน)ด้วย
Kao Taem: Well, I like the color green, you know?! I think that it’s a beautiful color and it suits me too.

สีสวาด: เธอก็เป็น “แกะดำ” นะซิ(สิ)
Si Sawat: So you’ll be the ‘black sheep’, you know?!

เก้าแต้ม: ทำไมถึงว่าชั้น(ฉัน)เป็นแกะดำล่ะ ชั้น(ฉัน)เป็นแมวนะไม่ใช่แกะซัก(สัก)หน่อย
Kao Taem: Now why would you call me a black sheep?! I’m a cat, not a sheep!

สีสวาด: ก็เธอแต่งตัวผิดเพื่อนนี่ เห็นมั๊ย(ไหม)พวกเราผูกโบสีชมพูกันหมด มีเธอผูกโบว์สีเขียวอยู่ตัวเดียว แกะดำ ๆ
Si Sawat: Well, because you’re dressed differently from the group. Do you see that the rest of us are all wearing a pink bow tie. You’re the only one wearing a green bow tie. Black sheep! Black sheep!

วิเชียรมาศ: แกะดำ ๆ
Wi-chian maat: Black sheep! Black sheep!

เก้าแต้ม: แล้วชั้น(ฉัน)จะได้ไปเที่ยวงานวัดกับพวกเธอมั๊ย(ไหม)เนี่ย
Kao Taem: So will I still be able to go out to ‘Ngaan wat’-s with you guys, huh?

ผู้บรรยาย: แกะดำ เป็นสำนวน หมายถึง คนที่ทำตัวผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่ม และมักจะผิดไปในทางไม่ดี
Narrator: ‘Black sheep’ is an idiom meaning a person who acts differently from the rest of group and usually not in a good way.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

It is interesting to note that the idiom ‘Gae dam’ (แกะดำ) which literally translates to ‘black sheep’, as covered in the dialogue above, has the exact same meaning as the idiom ‘black sheep’ in English.

‘Ngaan wat’ (งานวัด) means ‘(a) Thai temple fair’. Check out Thai Temple Fairs to learn more about ‘Ngaan wat’ (งานวัด).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Forty Nine: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).