รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ภาพพจน์
Narrator: Episode – ‘Paap-pot’.

วิเชียรมาศ: สีสวาด คำที่เค้า(เขา)เปรียบว่า อะไรเหมือนอะไร หรือ อะไรเป็นอะไร เค้า(เขา)เรียกว่าอะไร ‘พด’ๆ น้า(นะ) ชั้น(ฉัน)จำไม่ได้
Wi-chian maat: Si Sawat, the words people use to compare things: a thing is like another thing or is something … what’s it called again? It’s called “Something ‘Pot’, ‘Pot’”. I can’t recall the word.

สีสวาด: อ๋อ เค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ จ้ะ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ ให้จินตนาการ และถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าตรงๆ
Si Sawat: Ah! It’s called a ‘Paap-pot’, meaning ‘(the) use of figurative language to create imagery in the mind of the reader or listener, evoke the imagination and convey emotions at a deeper level’, compared to the use of literal language.

วิเชียรมาศ: อ๋อ อย่างเช่น เก้าแต้มที่อ้วนหยั่ง(อย่าง)กับหมูตอนตกน้ำตายใช่มั้ย(ไหม)
Wi-chian maat : Ah, for example ‘Kao Taem is as obese as a fat pig falling to its death in the water’, right?

เก้าแต้ม: ใครจะสวยเหมือนเธอล่ะจ๊ะวิเชียรมาศ ไว้หุ่นซะ(เสีย)ผอมหยั่งกะ(อย่างกับ)กุ้งแห้ง
Kao Taem: There’s no one quite as pretty as you are, Wi-chian maat. You maintain your figure as thin as a dried shrimp.

สีสวาด: สำนวนโวหารเปรียบเทียบหยั่ง(อย่าง)นี้นี่แหละเค้า(เขา)เรียกว่า ภาพพจน์ มีตั้งหลายอย่าง วันหลังชั้น(ฉัน)จะเล่าให้ฟัง
Si Sawat: It’s the use of figurative language to draw comparisons in this way, that’s called ‘Paap-pot’. There are many types, which I will talk about at a later time.

ผู้บรรยาย: ภาพพจน์ หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหาร มีการเปรียบเทียบ ทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ
Narrator: ‘Paap-pot’ means ‘words and language figuratively to draw comparisons so as to create imagery in the mind of the reader or listener’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Ninety Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).