รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Seven…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน หก

Narrator: Episode – ‘Hok’.

สีสวาด: สักวาดาวจระเข้ก็เหหก ศีรษะตกหันหางขึ้นกลางหาว
เป็นวันแรมแจ่มแจ้งด้วยแสงดาว น้ำค้างพราวปรายโปรยโรยละออง
Si Sawat: ‘Sak-ga-waa’, ‘daao jor-ra-kay’ moves its head downwards to the bottom and its tail upwards, in the sky.
On a waning moon night, the stars can clearly be seen sparkling. A multitude of widely scattered dew droplets dazzle brilliantly.

แมวสีน้ำตาล: สีสวาดอ่านอะไรอยู่จ๊ะ
Brown Cat: Si Sawat what are you reading?

สีสวาด: อ่านบทสักวาจ้ะ พี่ก้อยเขาเขียนไว้แล้วมันปลิวลงมาจากโต๊ะ ฉันก็เลยเก็บเอามาอ่าน
Si Sawat: I am reading a ‘sak-ga-waa’ verse copied out by P’ Goi that flew off the table. I picked it up and read it.

เก้าแต้ม: ทำไมถึงบอกว่า ดาวจระเข้ก็เหหก
Kao Taem: What is it that makes you say that the ‘daao jor-ra-kay’ moves its head downwards to the ground?

สีสวาด: เห แปลว่า เบนออกไปจากที่เดิม ส่วน หก ในที่นี้ แปลว่า เบนหัวลงมาอยู่ข้างล่าง เหมือนที่เด็กๆ เขาเล่นหกคะเมน เอาหัวลงเอาเท้าชี้ฟ้านั่นแหละจ้ะ
Si Sawat: ‘Hay’ means ‘to move away from the original position’ whereas ‘hok’ means ‘(to) move the head downwards to the bottom’ like when kids do a headstand or handstand and their heads are down below and their feet are pointing straight up to the sky.

แมวสีน้ำตาล: หก มีตั้งหลายความหมาย เช่น หกล้ม หกคะเมน น้ำหก เลขหก
Brown Cat: The word ‘hok’ has many different meanings such as ‘hok lom’ (หกล้ม) [‘(to) fall over’], ‘hok-ka-mayn’ [‘(to) do a headstand or handstand’], ‘nam’ (น้ำ) [(some) liquid (literally ‘water’)] ‘hok’ (หก) [‘spilled’] and ‘layk’ (เลข) (‘number’) ‘hok’ (หก) [‘six (6)’].

ผู้บรรยาย: ดาวจระเข้เหหก หก ในที่นี้คือเบนศีรษะลงมาด้านล่าง
Narrator: The ‘daao jor-ra-kay’ ‘hay hok’: ‘hok’ here means ‘(to) move the head downwards to the bottom’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

Comments…

‘Sak-ga-waa’ (สักวา) is a type of Thai poem.

‘Daao jor-ra-kay’ (ดาวจระเข้) is a Thai name for The Big Dipper. ‘Daao’ (ดาว) means ‘star’ and ‘jor-ra-kay’ (จระเข้) means ‘crocodile’, so ดาวจระเข้ literally means ‘crocodile star’.

Here’s a reading of the entire ‘sak-ga-waa daao jor-ra-kay’ (สักวาดาวจระเข้): สักวาดาวจรเข้

The Big Dipper is one of the most easily recognizable asterisms in the night sky, found in the northern constellation Ursa Major (Great Bear). It is well known in many cultures and goes by many names, among them the Plough, the Great Wagon, Saptarishi, and the Saucepan. In Thailand it is known as the Crocodile Star. The Big Dipper is often confused for the constellation Ursa Major itself and its name used synonymously with the Great Bear. However, the Big Dipper is not itself a constellation, only the most visible part (seven of the brightest stars) of Ursa Major. Ursa Major is the third largest of all Eighty Eight constellations. A constellation is an officially recognized group of stars as defined by the International Astronomical Union. An asterism, on the other hand, is a popular grouping of stars easily recognized by the casual star observer. The Big Dipper is circumpolar in most of the northern hemisphere, which means that it does not sink below the horizon at night. As a result of the Earth’s rotation, Ursa Major appears to rotate slowly counterclockwise at night around the north celestial pole.

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Seven: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Seven: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Tod Daniels (Guest Writer on WLT) and Ning Woolerton. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).