รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ลักษณนามของขลุ่ย
Narrator: Episode – The Classifier for ‘Klui’.

วิเชียรมาศ: เสียงขลุ่ยเพราะจังน้า(นะ)
Wi-chian maat: The sound of the ‘Klui” is so melodious, don’t you agree?!

สีสวาด: พ่อพี่เก่งเป่าขลุ่ยเก่งมาก
Si Sawat: Pee Geng’s dad is highly skilled in playing (blowing) the ‘Klui’.

เก้าแต้ม: ที่บ้านชั้น(ฉัน)ก็มีขลุ่ยอยู่อันนึง(หนึ่ง)นะ
Kao Taem: There’s ‘Klui’ one ‘an’ in my home, you know?!

สีสวาด: ขลุ่ยหนึ่งเลาจ้ะ ไม่ใช่ขลุ่ยหนึ่งอัน
Si Sawat: It’s “‘Klui’ one ‘lao’”, not “‘Klui’ one ‘an’”.

เก้าแต้ม: ผิดอีกแล้วเรา เอ่อๆ ขลุ่ยหนึ่งเลา
Kao Taem: I’ve made a mistake yet again. All right, all right, ‘Klui’ one ‘lao’.

ผู้บรรยาย: ลักษณนามของขลุ่ยและปี่ของไทย
คือ เลา ไม่ใช่ อัน
Narrator: The classifier for ‘Klui’ and Thai ‘Bpee’, is ‘Lao’, not ‘An’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Klui’ (ขลุ่ย) and Thai ‘Bpee’ (ปี่ไทย) are two different types of Thai wind instruments (see Thai instruments).

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Seventy Four: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).