รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Six…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย 

Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

ผู้บรรยาย: ตอน ตุ๊กแก ตีนตุ๊กแก

Narrator: Episode – Gecko and Gecko’s feet เสียงตุ๊กแกร้อง: แอ๊บ ๆๆๆๆ แอ๊บ ๆๆๆๆ อั๊บแอ่ อั๊บแอ่

Sound of a gecko: “Aep aep aep aep aep, aep aep aep aep aep, ap-ae, ap-ae!” 


สีสวาด: เสียงอะไรน่ะ ฉันได้ยินไม่ถนัด

Si Sawat: What is that sound? I can’t make it out.


แมวสีน้ำตาล: เสียงตุ๊กแกจ้ะ ตุ๊กแกเนี่ยขี้โอ่จังนะ ใคร ๆ ก็รู้ว่ามันชื่อตุ๊กแก ร้องบอกชื่อตัวเองอยู่ได้ 

Brown Cat: Well, it’s the sound of a gecko. Geckos are real show-offs, you know? Anyone would know that they’re called ‘dtuk gae’ as they basically cry out their own name! 


สีสวาด: มันก็ร้องตามธรรมชาติของมัน คนเรียกมันว่า ตุ๊กแก เพราะได้ยินมันร้องอย่างนั้นต่างหาก 

Si Sawat: It’s just making its natural sound. Actually, people call them ‘dtuk gae’ because the sound that it makes sounds like that to them. 


แมวสีน้ำตาล: ตุ๊กแกนี่ตีนเหนียวใช่ไหม ฉันเห็นเกาะอยู่บนเพดานไม่ยักตกลงมา

Brown Cat: Geckos have sticky feet, don’t they? I have seen them sticking to ceilings, and it’s not expected that they will ever fall down. 


สีสวาด: ใช่ ตีนเหนียวมาก คนจึงเอาคำ ตีนตุ๊กแก มาใช้เรียกไม้เถาที่เกาะเลื้อยติดผนัง บ้านพี่ต้นก็มีต้นตีนตุ๊กแกนะ

Si Sawat: Yes, their feet are very sticky, which is why people use the word ‘dteen dtuk gae’ (literally ‘gecko’s feet’) as the name for climber vines that adhere themselves to walls. There are ‘gecko’s feet’ climber vines at P’ Ton’s house, you know? 


ผู้บรรยาย: ตีนตุ๊กแกมีลักษณะสำคัญ คือ เกาะแน่น แกะยาก เราจึงใช้เรียกต้นไม้ที่เลื้อยเกาะผนังแน่นว่า ต้นตีนตุ๊กแก

Narrator: The important distinguishing features of gecko’s feet are the ability to adhere tightly to and being very difficult to be detached from surfaces. This is the reason why we use ‘gecko’s feet’ as the name of climber vines that climb and adhere themselves tightly to walls.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ) 

All Three Cats: See you again next time! เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย 

Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language

Comments…

‘Ton dteen dtuk gae’ (ต้นตีนตุ๊กแก) is the name of a type of plant. It is a climber or vine called coatbuttons or Mexican daisy. Its scientific name is Tridax Procumbens.

In Thai, it’s common for a kinship term such as ‘pee’ (พี่) (meaning ‘elder sibling’) to be used as an honorific before the name of a person older than we are or who is more senior. We use it to show respect so the term may be used in respect of both men and women. They need not be related to us, in fact they may even be total strangers. It is also not necessary for them to actually be older than us. The term may also be used as a personal pronoun.

In Thai, people are usually called by their nicknames only. ‘Ton’ (ต้น) is a common nickname for males. So in this dialogue, ‘P’ Ton’ is abbreviated from ‘Pee Ton’ (พี่ต้น) (literally ‘brother Ton’).

PDF Downloads…

Below are two pdf downloads (created by Catherine) to help with your studies. Both have Thai script, transliteration, and English. Suggestion: Print out the conversation file to read along with the videos – use the vocabulary file to locate any words you don’t know.

Download: Cat Cartoons Episode Six: Conversation
Download: Cat Cartoons Episode Six: Vocabulary

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Luke Bruder Bauer (YouTube: lbb2r | Facebook: Luke Bruder Bauer). Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).