รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ยักษ์ ผี มัมมี่
Narrator: Episode – ‘Yak’, ‘Pee’ and ‘Mam-mee’.

เก้าแต้ม: โอ้โห ยักษ์ตัวใหญ่เบ้อเลิ่มเทิ่ม(เบ้อเริ่มเทิ่ม)
Kao Taem: Wow! What a ginormous ‘Yak’!

สีสวาด: ไปไหนมาแต่เช้าเชียว
Si Sawat: Where have you been since early morning?

เก้าแต้ม: เดินเล่นจ้ะ เมื่อกี้ผ่านหน้าวัดเห็นยักษ์สองตัวดูน่ากลัวจัง
Kao Taem: Walking around. Just now while passing the front of a ‘Wat’, I saw ‘Yak song dtua’, very scary looking.

สีสวาด: ยักษ์ เค้า(เขา)เรียกเป็น ตน จ้ะ ไม่ใช่ ตัว
Si Sawat: People use ‘Dton’, not ‘Dtua’, when referring to ‘Yak’-s, you know?!

เก้าแต้ม: ชั้น(ฉัน)คิดว่าเรียกเป็น ตัว เหมือนผีซะอีก
Kao Taem: I thought that we’d use ‘Dtua’ when referring to them, as we would with ‘Pee’-s.

สีสวาด: ที่เธอเรียกผีเป็น ตัว น่ะไม่ผิดหรอก แต่ผีเค้า(เขา)เรียกได้สองแบบ เป็น ตัว ก็ได้ หรือเป็น ตน ก็ได้ เช่น ผีสองตัว หรือ ผีสองตน
Si Sawat: Well, it’s certainly not wrong to use ‘Dtua’ when referring to ‘Pee’-s. We can use either ‘Dton’ or ‘Dtua’ to refer to ‘Pee’-s, for example we could say “Pee song dtua’ or ‘Pee song dton’.

เก้าแต้ม: แล้วมัมมี่ที่เห็นในหนังล่ะ เรียกยังไง(อย่างไร)
Kao Taem: Well, what about the ‘Mam-mee’-s that we see in movies? What do we use to refer to them?

สีสวาด: มัมมี่ไม่ใช่ผี แต่เป็นศพที่อาบด้วยน้ำยา ต้องเรียกเป็น ศพ เช่น มัมมี่สองศพจ้ะ
Si Sawat: ‘Mam-mee’-s are not ‘Pee’-s, but the bodies of deceased humans preserved using chemicals. We must use ‘Sop’ to refer to them, for example ‘Mam-mee song sop’.

ผู้บรรยาย: ยักษ์ เรียกเป็น ตน ผี เรียกเป็น ตน หรือ ตัว แต่ถ้ามัมมี่ เรียกเป็น ศพ
Narrator: We use ‘Dton’ to refer to ‘Yak’-s. We use either ‘Dton’ or ‘Dtua’ to refer to ‘Pee’-s but when referring to ‘Mam-mee’-s, we’d use ‘Sop’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

‘Yak’-s (ยักษ์) are not only important elements in the Buddhist literature of Thailand and in Thai folklore, they are also important elements in Thai temple art and architecture. They are usually depicted as being fierce warrior giants.

‘Yor yak’ (ย ยักษ์) is also used as an illustration in order to name the letter ‘Yor’, the 34th consonant of the Thai abugida, according to the traditional letter symbols Thai children use to memorize the Thai abugida. (Adapted from Yaksha)

‘Pee’-s (ผี) are basically ‘ghosts’.

‘Mam-mee’-s, though strictly meaning bodies deliberately embalmed with chemicals, is popularly known in horror genres as undead creatures wrapped in bandages.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Sixty One: Conversation

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).