รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Thirty Five…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน ไม่นำพา
Narrator: Episode – ‘Mai nam paa’.

เก้าแต้ม: สวัสดีจ้า สีสวาด เมื่อเร็ว ๆ เนี้ย(นี้)ดูละครโทรทัศน์ มีผู้หญิงคนนึง(หนึ่ง)ชอบพูดอะไรน้า(นะ) นำพา ๆ อยู่บ่อย ๆ
Kao Taem: Hi there, Si Sawat! Just recently, I was watching a soap opera on television and there was this one woman who liked to say…hmm, what was that again…‘nam paa’, ‘nam paa’…quite often.

สีสวาด: แต่ก็มิได้นำพา
Si Sawat: ‘Dtae gor mi daai nam paa’?

เก้าแต้ม: เฮอะ ๆ ใช่แล้ว ๆ คำนี้หล่ะ มันหมายความว่าอะไรหรอ มิได้นำพา หมายถึง ไม่ได้นำ หรือ ไม่ได้พามา ใช่มั๊ย(ไหม)
Kao Taem: Aha! Yes, that’s it! That’s the word! What does it mean? It’s ‘mai daai nam’ / ‘mai daai paa maa’, right?

สีสวาด: แต่ก็มิได้นำพา หรือ ไม่นำพา ไม่ได้หมายถึง ไม่ได้นำมา หรือ ไม่ได้พามา แต่เป็นสำนวนหมายถึง ไม่สนใจ ไม่เอาใจใส่จ้ะ
Si Sawat: But ‘gor mi daai nam paa’ or ‘mai daai nam paa’ does not mean ‘mai daai nam maa’ / ‘mai daai paa maa’ [(to) not bring here]; it’s actually a saying that means ‘(to) not be bothered’, ‘(to) not pay attention’.

วิเชียรมาศ: เหมือนที่เธอเคยบอกเก้าแต้มว่า เวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะ แต่เก้าแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอก ยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะ หยั่งงี้(อย่างนี้)เรียกว่าไม่นำพาใช่มั๊ย(ไหม)
Wi-chian maat: It’s the same as when you told Kao Taem to be careful when eating meals so as not to spill food and make a mess. Even after Kao Taem has heard what you said however, he neglected and paid no attention to it and probably still spills food and makes a mess every time he eats. We can call this ‘mai nam paa’, right?

สีสวาด: ใช่แล้วจ้ะ บอกแล้วแต่ก็ไม่นำพา
Si Sawat: Yes, that’s true! I’ve told him already but ‘mai nam paa’.

ผู้บรรยาย: ไม่นำพา เป็นสำนวน หมายถึง ละเลย ไม่เอาใจใส่ เช่น ครูบอกว่า ก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง แต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา
Narrator: ‘Mai nam paa’ is a saying that means ‘(to) neglect’, ‘(to) pay no attention’ for example the teacher said that every time before we eat something we should wash our hands so that they’re clean but some students ‘mai nam paa’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

The RSD’s definitions of ‘mai’ (ไม่) and ‘mi’ (มิ) suggest that they can be used interchangeably. They are basically used to give the next word or group of words a negative meaning (the closest English equivalent would be ‘not’). In practice however ‘mai’ (ไม่) is widely used while ‘mi’ (มิ) seems to be preferred for formal writing for example in legalese. So sometimes ‘mi’ (มิ) can be used deliberately in an informal situation so as to add a hint of irony or sarcasm, for example ‘dtae gor mi daai nam paa’ (แต่ก็มิได้นำพา).

‘Nam’ (นำ) and ‘paa’ (พา) can both be used as verbs to basically mean ‘(to) lead / guide or take / bring’ so in a ‘serial verb’ construct i.e. ‘nam paa’ (นำพา), this basic meaning remains the same. ‘Nam paa’ (นำพา) as a compound word however, means ‘(to) neglect’ or ‘(to) pay no attention’ or ‘(to) pay no heed’. It can get confusing because the serial verb construct and this compound word both look identical but it will usually be quite clear from the context which is the one intended by the writer / speaker.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Thirty Five: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).