รู้รักภาษาไทย: Cat Cartoons: Episode Twenty Nine…

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

ผู้บรรยาย: ตอน พระ – พระอาทิตย์
Narrator: Episode – ‘Pra’ – ‘Pra Aa-tit’.

เก้าแต้ม: แน่ะ พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ดวงกลมโตดีจัง
Kao Taem: Aha! The ‘Pra Aa-tit’ is falling to the ground, a really large round star.

วิเชียรมาศ: สีสวาดรู้มั๊ย(ไหม) ทำไมต้องเรียกว่า “พระอาทิตย์” ไม่เรียกว่า “อาทิตย์” เฉยๆ
Wi-chian maat: Si Sawat, do you know why it is called ‘Pra Aa-tit’, and not just ‘aa-tit’?

สีสวาด: ถึงแม้พี่เก่งเคยบอกว่า คำว่า พระ ใช้หน้าคำแสดงการยกย่อง อาทิตย์ เป็นชื่อเทวดาของอินเดีย คนอินเดียโบราณเชื่อว่า เทวดาองค์นี้ขับรถระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทวดา ทำให้เกิดแสงสว่างตั้งแต่เช้าจนเย็น คนไทยรู้เรื่องว่าอาทิตย์เป็นเทวดาก็เลยใช้คำว่า พระ นำหน้าคำว่า อาทิตย์ เหมือนชื่อเทวดาอื่นๆ
Si Sawat: Even though P’ Geng has said before that the word ‘Pra’ is placed in front of a word to show respect and admiration, ‘Aa-tit’ is actually the name of an Indian god. Indian people in ancient times believed that this divinity drives a chariot between Man’s world and the gods’ world, creating a bright light from dawn till dusk. When Thais learned that ‘Aa-tit’ is a divinity, they started using ‘Pra’ in front of the word ‘Aa-tit’, just as they would do so for the other divinities.

วิเชียรมาศ: ใช่ๆ พระพรหม เป็นเทวดาก็มีคำว่า พระ นำหน้าชื่อ
Wi-chian maat: Yes, that is true. ‘Pra Prom’ is a divinity, so there is the word ‘Pra’ in front of the name.

ผู้บรรยาย: ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลก เราจึงมักเรียกดวงอาทิตย์ว่า พระอาทิตย์
Narrator: The sun provides a bright light for the world, that we usually call the sun ‘Pra Aa-tit’.

แมวทั้งสามตัว: แล้วพบกันใหม่นะครับบบ (ครับ)
All Three Cats: See you again next time!

เสียงเด็ก ๆ ร้องเพลง: รู้รักภาษาไทย
Sound of children singing: Learn and Love the Thai Language.

Comments…

Although 94.6 percent of Thai people today identify as Buddhist (with the largest minority religion being Islam at 4.6 percent), scholars have long recognized the significant presence of Hindu / Brahmanical elements in Thai religious culture, including the Hindu belief that the sun is the Hindu god Surya (or Soorya) who drives a chariot pulled by seven white horses. In Thailand, Surya and Brahma are known as ‘Pra Aa-tit’ (พระอาทิตย์ / พระสุริยะ) and ‘Pra Prom’ (พระพรหม) respectively.

PDF Downloads…

Below is a pdf download (created by Catherine) to help with your studies. It has Thai script, transliteration, and English.

Download: Cat Cartoons Episode Twenty Nine: Conversation

Disclaimer: The study pdfs are Catherine’s baby. If you notice any mistakes she’d love for you to drop her a line via the contact form.

The Cat Cartoon Series…

Original transcript and translation provided by Sean Harley. Transliterations via T2E (thai2english.com).

Share Button
The following two tabs change content below.
Just an ordinary guy still wondering through the mystery and enchantment that is the Thai language. Often caught lurking at Speak Read Write Thai (blog, Facebook, and twitter).